FOTOGRAFIET

Jag har tagit ett fotografi.
I en snabbfotoautomat.
Och fotot jag sedan lagt i.
Ett kuvert i C5-format.

En adress jag har skrivit med bläck.
Ty brevet är ämnat en tös.
Och snart ligger det i en säck.
För befordran till en annonsös.

Och kanske hon skriver en dag.
Att vi borde träffas nå´n gång.
Då skickar jag genast ett svar.
Vid Blåsuts tunnelbaneuppgång.

Och där träffas vi två en dag.
Nervösa vi är båda två.
Hej! Jonas Karlsson d´e jag.
Får jag bjuda på´n middag för två?

Ett år senare jag säger: Du!
Vi har varit tillsammans ett tag.
Vill du bli min lagvigda fru?
En puss jag får sedan ett ja.

En sommardag gifter vi oss.
Av vänner vi får en tandem.
Och vi är så kära förståss.
Många barn ska vi ha ja minst fem.

Jag har tagit ett fotografi.
I en snabbfotoautomat.
Och fotot jag sedan lagt i.
Ett kuvert i C5-format.

text och musik: Tommy Rådberg

[hem] | [topp] | [text start] |
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]