[tillbaks index] | Joe Hill dot TV

Joe Hill
Tagen er i akt för en organisation som går till kamp sjungande
Länkar

[topp]
Joel Emanuel Hägglund föddes i Gävle den 7 oktober 1879. Som ung emigrerade han strax efter förra sekelskiftet till Förenta staterna, där han kom att göra en märklig insats som organisatör av arbetarmassorna, som diktare och sångare. Han anslöt sig till arbetarorganisationen IWW (International Workers of the World).

År 1914 anklagades han för mord i Salt Lake City och efter en rättegång som väckte stor uppmärksamhet runt om i världen och även föranledde ingripande från svensk sida. Joe Hill förklarades skyldig och avrättades den 19 november 1915.

[topp]

"Tagen er i akt för en organisation som går till kamp sjungande."

text: Ragnar Johanson

 

Från alla världens länder strömmade i början av förra seklet hundratusentals emigranter över till det "fria" Amerika. Den stora massan av dessa var fattiga arbetare. Ras- och språkskillnaderna lade oöverstigliga hinder i vägen för hävdandet av de enklaste mänskliga rättigheter. Endast ett litet fåtal kunde genom yrkesskicklighet hävda sig. Massan av immigranterna utsattes för den värsta tänkbara utsugning. Den av regeringen i Washington tillsatta undersökningskommissionen The Industrial Relations Commissions stora rapport, blottade nästan otroliga förhållanden och ger belägg för orsakerna till den revoltstämning som komprimerats i samband med Industrial Workers of the World:s (IWW) tillkomst år 1905. Ty det blev denna organisations uppgift att genom organisering av dessa skyddlösa massor söka skapa drägliga förhållanden inom de olika industrierna. Språkförbistringen var det största hindret. IWW utgav ett femtontal tidningar på lika många språk. Jag medverkade vid organisations- och strejkmöten där tiotalet talare på lika många språk måste klargöra organisationens uppgifter och solidaritetens betydelse i striden.

Men det fanns ett område där den babyloniska förbistringen icke rådde. Det var musikens. Det slog mig en gång då jag i ett fullastat spårvägståg åkte in till New York efter ett besök på Coney Island, det stora nöjesfältet. Vagnen var packad av enkla arbetare, män, kvinnor och barn. Av alla tänkbara nationaliteter. Någon började att vissla på en då populär schlager. Inom kort nynnade eller visslade hela vagnen melodin. Musiken var internationell. Gubben Noak visslades lika av turk och grek, av kines eller engelsman. Slagdängor och folkvisor, Sankeys sånger och frälsningshymner kunde alla melodierna till.

Där låg alltså fältet öppet för arbetarsångaren Joe Hill. Han hade anlagen sedan ungdomen. Joe Hill satte ord på de enklaste engelska till kända melodier. Många immigranter av olika raser och språk fick genom dessa sånger sin första lektion i sitt nya hemlands språk genom de första knaggliga försöken att sjunga sånger av Joe Hill.

Man greps av en mäktig känsla då efter ett stort strejkmöte i en textilstad i östra staterna tusentals deltagare efter tiotalet anföranden på lika många tungomål började sjunga: "Solidarity forever". Så lärde man sig IWW:s devis: "Organisation. Upplysning. Frigörelse." Medlet för spridandet av sångerna blev "Den lilla röda sångboken". Av organisationens fiender fick den öknamnet "The little red devil". Ett gammalt känt ordspråk hade fått verklig betydelse:

"Tagen er i akt för en organisation som går till kamp sjungande."

Och IWW blev en sjungande kamporganisation.

[topp]

LÄNKAR

The Little Red Songbook IWW:s sångbok (engelska)

SAC - syndikalisternas hemsida

Jukebox Tebordet

Joe Hill Song and Lyrics - Protest Song Lyrics

Labor Songs of the Month

Labor Day 2011 - Joe Hill

Industrial Workers of the World

[topp]

[Joe Hill dot TV]