POSTGIROTS REVYGRUPP presenterar

NÅGONTING MER

 
NÅGONTING MER
musik: Cole Porter
melodi: Anything Goes

Vem är Staten?
Är det kungen och drottningen.
Han och hon i regeringen.
Eller vi på bokföringen.

Vad är ränta?
Växer slanten till större slant.
Räntan hög - klarar allt galant.
Räntan låg - rasar ner för brant.

Och förr i tiden
fylld av vetskap
nu okunnighetens redskap
ty himlen ser
någonting mer.

Och förr i tiden
fanns gemenskap
nu orolighetens frändskap
ty himlen ser
någonting mer.

Vi i Posten
ett idag.
Något
snett i dag.
Girot
bank i dag.
Vi är
pank idag.
Vitt är
svart i dag.
Dag är
natt i dag.
Vi är Postens arbetsbin.

Och förr i tiden statens kaka.
Och nu får vi själva baka.
ty himlen ser
någonting mer.

text: Tommy Rådberg

[hem] | [topp] | [text start] |
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]