NITTIFEM

Nynnar på den nyskrivna melodistumpen.
Springer till skåpet och lyfter fram pumpen.
Och med silikon jag fyller ut mina bröst.
Letar mej fram till stocken hittar peruken.
Rättar till reservhåret får fram rätta stuket.
Countryskalor övas bär fram min gälla röst.

Är det nittifem - mera - översta hyllan.
Är det hundrafem - männen på åtråfyllan.
Hundrafemtiofem - kanske - framtung är hyllan.
Pumpa på - jag är Dolly -världen förbryllar.

Nittifem - mera - översta hyllan.
Är det hundrafem - männen på åtråfyllan.
Hundrafemtiofem - kanske - framtung är hyllan.
Pumpa på - jag är Dolly -världen förbryllar.

text: Tommy Rådberg

[hem] | [topp] | [text start] |
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]