[till bildtexten]
[Visornas hemsida] index]
[Bengt Lidforss: Löss i den röda fanans veck]
[Tommy Rådberg: Löss i fanans veck]Efter Hinkes förfärliga hot.

Huru våra officerare hädanefter gå hem
"när det blir mörkt"

teckning: Oskar Andersson (1877-1906)

Här talas vidt och bredt om sådana struntsaker som allmän rösträtt. Det duger ej längre att använda samma taktik som hittills; vi måste tillgripa andra medel. Vi måste förbereda oss för att tillgripa internationell allmän strejk, men ej för att genomdrifva sådana småreformer som allmän rösträtt. Hvarför vara så rädda för revolutioner och våld, när vi ändå måste tillgripa våldet som medel att genomdrifva våra fordringar? Nej, låt oss reflektera öfver och öfverlägga om hvad slags våld vi måste tillgripa samt lära arbetarna tillverka och nyttja både dynamit och dolk. För min del anser jag småmord vara alldeles utmärkta, och attentat sätta skräck i de härskande i samhället. Vi skola ingjuta det gift, som heter hat, så att vi bli mogna för hvilket våld som hälst.

Hinke Bergegren
Socialdemokraternas andra kongress - Norrköpingskongressen 1891
Enligt [Tidningen] Socialdemokratens referat.
 

[topp]