[tillbaks index] | [till visan]

Per Svinaherde

Per svinaherde satt uppå tuvan och sang:
kom falleralle, rallerielielej rielielej, rielielej, lej lej lej.
Han önskade en jungfru allt uti sin famn,
kom falleralle, falleralle, ralleri lielej, falielielej lej, lej, lej.

Och ormen som uti buskarna låg:
"Int´ får du någon jungfru ännu på ett år."

Om morgonen innan dagen blev ljus,
stod svinaherden utanför konungens hus.

"Om dagarna så går jag och vallar dina svin,
om nättren får jag ej sova för dottern din."

Och svinaherden tog av sig sin gamlade vant,
så fick man då se en gulddiamant.

Och svinaherden tog av sig sin gamlade hatt,
så fick man se, hur guldkronan hon satt.

"Jag är väl ingen svinaherde, fast man tycker så,
jag är den störste konung, som på jorden månde gå."

[topp]