[tillbaks index] | [till visan]


Kägelspelet den 16 Augusti 1792.

text: Carl Michael Bellman

Peka i Helveti, Movitz, menar du att Mollberg intet har slagit sina käglor förn i dag, håll, Cathrina, du där i gungan, och du, Christian Wingmark där, som står ock röker din pipa, håll träft - maka åt er, Källtringar, Tjärkullrare, Bierfilare, Sillpackare, Wallackare, Prackare, Göktytare, Storskrytare, Fyrbytare, Lagbrytare, nu står jag med klotet i näfven, äfven slår jag deij i ackterstäfven, Mollberg. Gutår Cathrina -.
Fem ock sex det håller jag,
Alla käglorna sku dimpa,
Säg, hvad håller du? - En limpa
Ock tre supar i hvart slag.
Alla nie sku bli mina -
Nå hvad håller du? - Jo träft,
Håll du din fördömda käft!
Men hvad håller du, Cathrina?
Jag, jag håller intet mer
I den gungan där jag gungar;
Ty en sak mig ömt betungar,
At mitt Härskap jag eij ser.
Må det snart till Stockholm hinna,
Med sitt pass från Kelfvestad.
Förr blir eij Cathrina glad,
Husets trogna Tjänarina -
Grälar ni i spelet, så skall jag ta meij tunnor tusen visa er annat. Ock min kära Cathrina i gungan, lätt dit Härskap förlusta sig än några veckor hos den vördnadsvärde Jan Jacob Skytte på Kelfvestad.
Jag instämmer med Cathrina fast Capt. Kempenskölds rum börja bli vackra ock färdiga, men önskar snart se mina Stockholms-Vänner.
Jag lefver ock dör min Herr Broders
ödmjukste Tjänare ock Vän.
P. S. Nu på stunden ha Grefve Horn, Ribbing, Hartmansdorf och Ernsverd fått nåd till lifvet at bli i landsflygt.

[topp]