[tillbaks index] | [till visan]

Smålänningen

text: Dahlgren

En fattig smålänning från bögda jag drogs,
     Från stuga och tösa.
     Till Stockholm att fösa
En oxdrift, som rakt ifrån Vernamo togs.
     Jag gick i skinnbracka,
     Och gråspräcklig jacka,
Tolf styfver om da´n var den kost mig bestogs,
Jag körde och ropte: Kom ox! Kom ox!

[topp]