[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Den svenska teatern]
[punkten där alla trådar löpte samman]

SIGNE HEBBE (1837-1925)

Den svenska teatern

punkten där alla trådar löpte samman

[topp]

punkten där alla trådar löpte samman

Källa:
Inga Lewenhaupt
Signe Hebbe
(1837-1925)
SKÅDESPELERSKA OPERASÅNGERSKA PEDAGOG
Stockholms Universitet
Institutionen för teater- och filmvetenskap
Stockholm
1988

Biskopen Esaias Tegnér lade handen på den lilla flickans huvud; och sade: "Signe dig Gud!
Den lilla flickan som på det viset, fick, enligt mytbildningen namnet Signe, var den yngsta dottern till v. häradshövdingen Clemens Hebbe och hans hustru Wendela, född Åstrand. Syskonskaran bestod av tre flickor - Signe, Tecla och den äldsta Fanny.

Fadern gjorde konkurs och flydde landet när Signe var två år gammal. Wendela, modern, måste för att försörja familjen arbeta med undervisning. Wendelas syster, Pella, tog hand om barnen medan Wendela for till Stockholm för att ta sånglektioner. Men det var som författare hon gjorde lycka - novellen Arabella gavs ut på Aftonbladsfursten Lars Johan Hiertas Läsebibliotek. Wendela blev fast anställd som Sveriges första journalist.

I dag finns ett sällskap som kallar sig för Wendelas vänner.

Barnen flyttade från Småland till Stockholm där modern tjänstgjorde i Aftonbladets redaktion. Lars Johan Hierta som fattade tycke för modern Wendela blev som en "styvfar" för barnen Hebbe. Ett gemensamt barn föddes med Lars Johan Hierta och Wendela Hebbe som föräldrar. Lars Johan Hierta var då gift med Wilhelmina sedan lång tid tillbaka. I praktiken hade Lars Johan Hierta två familjer.

Signe växte upp. Tog lektioner för Carolina Bock, Kungl. Teaterns elevskola. Sånglektioner för Isidor Dannström. Sångstudier i Berlin. Debut som skådespelerska vid Kungl. Teatern vid återkomsten 1855. Lämnar Sverige för fortbildning i Paris 1855-60. Det går vidare till Stockholm, Milano, Palermo och London 1861-74.

Signe Hebbe ansågs som Jenny Linds arvtagerska men kom aldrig upp till Jenny Linds sångnivå. I Paris var hon samtidigt på samma teater som Christina Nilsson. På den scenen var Christina Nilsson vinnaren. Således mer kantad av törnen än rosen. Bakom sig hade hon dock den förmögne Lars Johan Hierta, "styvfadern" och modern Wendela, författaren. Eftersom Wendela och Lars Johan Hierta var liberala och misstrodda av övermakten låg det också nackdelar i detta faktista ekonomiska och personella stöd.
Signe Hebbe hade en rik nordisk folkvisereportoir som framfördes i konsertsalar. Men Christina Nilsson och Jenny Lind hade också framgång med den nordiska visan i England Tyskland och Amerika.

Men - så blev Signe Hebbe punkten där alla trådar löpte samman. Pedagogen Signe Hebbe. Sturegatan 24, 4 trappor upp, mitt emot Humlegården och Kungl. Biblioteket. Ingen hiss - nej - 97 trappsteg. Hemmet döptes snabbt till Himalya.

Signe Hebbess elever är i dag kända - Anna Pettersson-Norrie, John Forsell, Hilda Borgström, Gerda Lundequist, Anders de Wahl och Lars Hanson.

Begynnelseåret är 1871 för Signe Hebbes pedagogiska verksamhet. Arbetade i drygt femtiotre år, varav fyrtiotvå på heltid.

När Ingmar Bergman inleder sin stora film - Fanny och Alexander - sker det med en inåkning mot det porträtt av Signe Hebbe i grekisk dräkt, som Amalia Lindegren målade för Parisutställningen 1867.

Ingmar Bergman kan sin och svenskarnas teaterhistoria.

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[Den svenska teatern]