ALDRIG NI TYSTAR VÅRT ORD

                                Partiet partiet det enda
                                till vapen du köpta milis!
                                Vår frihet vår tro har ni skändat
                                partikommittéernas vis.
                                Så skrik privilegiums kranke
                                ert vilda och rasande ve...
                                Gå på ni! ej krossas vår tanke
                                kommissariernas svarta armé.

                                Må alla ni grubbla och ruva
                                på lagar att tysta oss med.
                                Ni tro, att med våldsmakt ni kuva
                                den trotsiga flertalets led!
                                Ack vräken upp hundrade hinder,
                                lägg snärjande snaror för oss;
                                men intet oss hejdar och binder,
                                vi hugga och bryta oss loss!

                                För makten för makten, den ärvda
                                till vapen du köpta polis!
                                Ni sparkar och slår oss ni värvda
                                som fordom på Herrarnas vis.
                                Försöken med bojor och blacken
                                ni drängar kring rikemans bord!
                                men aldrig ni får oss i backen
                                och aldrig ni tystar vårt ord.

                                Ja byggen upp skyhöga vallar
                                och vräken upp damm efter damm.
                                Vi komma likt floden som svalla
                                som stormande bryter sig fram.
                                Vart hinder vi skola förkrossa
                                och bränna till aska och kol...
                                Ty fritt skola tankarna blossa
                                likt blixtar på rymdens kupol.

                                text: Leon Larsson och Tommy Rådberg
                                musik: Tommy Rådberg[hem] | [topp] |
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]