[tillbaks index] | [visringen]

[sångerna]

Jag vill ha texten X som emejl



  --G--  Den Virtuella Vaxboken

  --GB--  Lennart Kjellgren, Visor på kvällskvisten, LT pocket, 1979

  --GC--  August Bondesons Visbok

  --GD--  Filikromen


[topp]


  --GA--  Alfred och Alfhilda
  --GA--  Alpens ros
  --GA--  Att vara sjöman är ett muntert liv
  --GA--  Axel och Hilda
  --GA--  Balsalens drottning
  --GA--  Barndomsminnen
  --GA--  Björkens visa
  --GA--  Bland skogar och sjöar
  --GA--  Bredvid sin häst vid gränden
  --GA--  Bruden
  --GA--  Bröder vi ha långt att gå
  --GA--  Den italienska flickan
  --GA--  Den kära Maria
  --GA--  Det brinnande skeppet
  --GA--  Det var en afton jag gick åt lunden
  --GA--  Drinkarflickans död
  --GA--  Du hemmets jord
  --GA--  Där sjöng en fågel på lindekvist - Fågelsn visa
  --GA--  Ebba Brahes klagan
  --GA--  Elin och herremannen
  --GA--  Elvira Madigan
  --GA--  En bedragen sjöman
  --GA--  En misslyckad friarfärd
  --GA--  En sjömans begravning
  --GA--  En vinterafton
  --GA--  Ett hår av Hin
  --GA--  Farväl o moder Svea
  --GA--  Fingal
  --GA--  Flyg sångens milda, ljuva duva, flyg
  --GA--  Från havet till den lugna stranden
  --GA--  Fröken Agnes
  --GA--  Gossen och fågeln
  --GA--  Hjalmar och Hulda
  --GA--  Hjärtat
  --GA--  I en sal på lasarettet
  --GA--  I låga ryttartorpet
  --GA--  I skymningens ensliga stunder
  --GA--  I ungdomens blomstring
  --GA--  Jungfrun och sjömannen
  --GA--  Karlsborgsvisan
  --GA--  Kors på Idas grav
  --GA--  Kristina Nilssons visa
  --GA--  Lars Petter och grevedottern
  --GA--  Lejonbruden
  --GA--  Lille Hans
  --GA--  Livets korthet
  --GA--  Martyren
  --GA--  Mälaresjörövaren
  --GA--  Nu ska vi gå te Axevalla hea
  --GA--  Näcken han spelar
  --GA--  När som jag fyllde sjutton år
  --GA--  O Susanna
  --GA--  Petter Jönssons amerikaresa
  --GA--  Rocken surrar, lampan brinner
  --GA--  Skeppet Skuldas undergång
  --GA--  Stor-Olas Maja
  --GA--  Svarta Sarah
  --GA--  Så bister, kall sveper nordanvinden
  --GA--  Titanics undergång
  --GA--  Trasten
  --GA--  Trubadurens dödssång
  --GA--  Tycker du om mej?
  --GA--  Vem är din vän?
  --GA--  Vid foten av alpen
  --GA--  Vid Siljan är mitt hem
  --GA--  Vilse i skogen
  --GA--  Zigenargossens klagan
  --GA--  År attanhundrafyrti vi te Moalägret for
  --GA--  Älvsborgsvisan



  --G--  Den Virtuella Vaxboken

[topp]

[tillbaks index] | [visringen]