[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 nov 14

melodin i midi format
Litet bo jag sätta vill är Elias Sehlstedts kändaste visa, inte hans bästa. Visan finns med i skämtvisesamlingen Filikromen, där med en enklare melodi. Alice Tegnér gjorde visan populär genom att ta med den i andra häftet av Sjung med oss Mamma (1893). Gals and Pals och Peder Svan har spelat in visan på grammofon.
Det var ett stort misstag av Alice Tegnér att endast ta med sex strofer från dikten. Jag rättar till det och tar med hela diktens nio strofer.
Om melodin: Jag har sett tre variationer av melodin. Den jag spelat in i midi-filen följer i stort Alice Tegners version.
----- [tillbaks] -----

melodin i midi format

LITET BO

Litet bo jag sätta vill:
Gård med trädgårdstäppa till.
Liten åker till att grava
Vill jag uppå landet hava:
Huset utan vank och brist -
Fyra rum och förstukvist.

Ladugården lagom stor:
Åtta får och fyra kor;
Gris i stian, häst i stallet,
Liten kvarn vid vattenfallet,
Och vid bryggan ner vid strand
Liten båt att ro ibland.

Gröna ängar, gödda fält,
Allting så ordentligt ställt,
Harvad åker, raka diken,
Vacker utsikt ut åt viken;
Och så långt man skönja kan,
Berg och holmar om varann.

Dito vill jag ha ännu
En för söt och hygglig fru;
Men hos flickorna jag tycker
Ej om flärd och bjäfs och nycker,
Är hon flärdfull, vill jag ha
Hellre korgen, än få ja.

Frun bör vara, hör ni det,
Mera magerlagd än fet,
Glad och vänlig, from i seder:
Nådigt jag mig undanbeder
En, som schaffsar utan ro
Ut och in på kippad sko.

Ingen ödslighet får rå:
En grin-olle i var vrå
Önskar snart vid pappas sida,
Vagn att åka, käpp att rida,
Pappershatt, trumpet och kort,
Tupp som värper immerfort.

Vad skall mer jag hitta på?
Litet bokskåp i en vrå:
Mor om kvälla iordningställer
Aftonvard och läsning, eller
Sitter mor och jag i lag -
Liten visa sjunger jag.

Trevnad skall bli vardagsgäst,
Lögn och skvaller blir vår pest,
Öppen sanning föra ordet,
Varmt i hjärtat, gott på bordet:
Dörren, öppen för var vän,
Stängs för flärdfull blott igen.

Sådant bo jag sätta vill
Bums - när kassan räcker till.
Men hur skall väl kassan ökas,
I vad värv skall lyckan sökas?
Kanske sitter hon uti
Något utländskt lotteri?

text: Elias Sehlstedt
musik: traditionell
bearbetning Alice Tégner

[tillbaks] | [topp] | [text start]