DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida]

melodin i midi format

O Sofia

text: Blusman - Social-Demokraten 17 oktober 1896
melodin ur lustspelet Lottas namnsdag

När skymningen sig sänker
kring Stockholms kungaborg,
en kväll jag står och tänker
på Gustaf Adolfs torg.
Och blickarna de riktas
till himlen fastän grå,
men tankarna de siktas,
till dess jag sjunger så:

O, Sofia, Sofia, Sofia,
du är stor i ditt heliga nit.
Men Sofia, Sofia, Sofia,
ännu fattas till himlen en bit.
Ack, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.
O, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.

Att krogen kyrkotider
skall stängas, kan jag ha,
dock öppnas den omsider,
och det är inte bra.
Och varietén skall stukas,
och Venus kläs i rock,
men ... korta kjolar brukas
ju vid teatern ock´ ...

O, Sofia, Sofia, Sofia,
du är stor i ditt heliga nit.
Men Sofia, Sofia, Sofia,
ännu fattas till himlen en bit.
Ack, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.
O, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.

Och inom litt´raturen
var bok i granskning tag,
den inte är en sur en,
tag genast i beslag.
Ty Morgonbladet rika
skall vitterheten nu,
de enda som få dikta
blir C. O. Berg, med fru.

O, Sofia, Sofia, Sofia,
du är stor i ditt heliga nit.
Men Sofia, Sofia, Sofia,
ännu fattas till himlen en bit.
Ack, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.
O, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.

Politisk ondska finnes
det ock´ för mycket av,
det går mig hårt till sinnes,
att Branting valts och Staaff.
Var mötessal må stängas,
var fackförening dö,
och Palm och Branting hängas,
och rösträtten - - - adjö

O, Sofia, Sofia, Sofia,
du är stor i ditt heliga nit.
Men Sofia, Sofia, Sofia,
ännu fattas till himlen en bit.
Ack, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.
O, Sofia, Sofia, Sofia,
visa syndarna vägen dit.

Visst finns det rabulister,
en liten krånglig flock,
men synder, fel och brister
det har de mycket dock
Och det är nästan fara,
den växer deras hop,
och får den hållas bara -
allt högre hör´s dess rop:

Gå i kloster Sofia, Sofia,
med ditt fromma, ditt heliga nit.
Gå i kloster Sofia, Sofia
med din hycklande frimicklarsvit.
Gå i kloster, och vi skola sia,
det blir jubel i himmelens sky
och mänskorna glada, fria,
hälsa livsglädjens tidsålder gry.

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp]