DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm

visornas hemsida...
Skillingtryck och gamla visor
samtliga visor
text- diktarkivet
Visornas hemsida

DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm