Lina Sandells hemsida


[bild]

Författarinnan
Lina Sandell,
som 1877 tillsammans med sin
make startade BARNENS VÄN
och i 25 år var dess redaktör,
föddes den 3 okt. 1832 i Fröde-
ryd och dog i Stockholm den 27
juli 1903. Inför 50-årsminnet
av denna tidnings första redak-
törs bortgång utges 1953 detta
Lina Sandellsnr av Barnens Vän.[topp]

Barnens Vän minnesskrift 1953

Lina Sandells hemsida

[topp]