[Visornas hemsida] | [Blott en dag ett ögonblick i sänder]
[Dagens Lina Sandell]


[Tryggare kan ingen vara] | [från dikt till psalm]
[Sandellmuseet]
[...af L. S.] | [Lina Sandell i årtal] | [Länkar]

Barnens Vän minnesskrift 1953

Första sidan ur Barnens Vän minnesnummer 1953


En bok om Lina Sandell på Libris...
"Per Harling skriver personligt och initierat om Lina Sandell och hennes sånger."
Libris Media Online
Recension

Länk:

Tavlor i ullteknik med motiv

från Lina Sandell-Bergs diktning och liv

Tebordet.com uppmärksammade Lina Sandell-året 2003:
Från 1 februari till 27 juli serien Dagens Lina Sandell  
[Dagens Lina Sandell]
Tommy Rådberg e-post


[topp]

Tryggare kan ingen vara

Psalm 248
text: Lina Sandell-Berg (1832-1903)
musik: Tysk folkmelodi

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnens sanna väl allena.

* * *

melodin i midi format
repetera automatiskt på

* * *

midi
arr.
för
träblåskvartett

* * *

engelsk text, noter
midifil i bakgrunden

* * *[topp]
1849-51
(1)

Trygghet

Tryggare kan ingen vara
än de trognas lilla skara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Ej så trygg för ondskans pilar
Mose i sin kista vilar,
Noak ej i arken, medan
syndafloden härjar redan.

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.
 

1855
(2)

Guds barns trygghet

Tryggare kan ingen vara
än de kristnas lilla skara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
ty han älskar sina vänner,
och de sinas nöd han känner.

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara!
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.
 

1873
Fredrik Engelkes Lovsånger och Andliga Visor
(3)

Fredrik Engelke ändrade orden i andra raden:
än Guds lilla barnaskara
Accepterades av Lina Sandell
men inte de fem verser,
som lagts till visan.

En av de ovan nämnda verser har dock blivit känd:

Se han räknar håren alla,
som från deras huvud falla.
Han oss föder och oss kläder,
under sorgen han oss gläder.

Dikten (melodin tillkom senare) hade som överskrift Trygghet
som senare i tryckt form (3) ändrades till den titel som Lina Sandell ville använda
Guds barns trygghet.

Alf Henrikson har i Verskonstens ABC
visans inledningsrad som ett exempel på bristande accentkongruens.
"Allbekant är anslaget i barnpsalmen Tryggare kan ingen vara
som alltför lätt förvandlas till Trygga räkan."

Lina Sandell skrev cirka 2000 dikter.

Tryggare kan ingen vara räknas som Lina Sandells första sång.

Traditionen berättar:

Lina Sandell skrev sången, då hon satt i det stora askträdet, fyra meter från marken, vid flygelbyggnaden på prästgårdens mark.

Carolina Wilhelmina Sandell föddes i Fröderyds prästgård den 3 okt. 1832 och dog den 27 juli 1903 i Stockholm.

Källa: Lina Sandell av Oscar Lövgren Gummessons bokförlag 1965


[topp]

Sandellmuseet 
och 
Fröderyds kyrka
 

Beskrivning: I minnesgården har man samlat saker efter Lina Sandell och hennes familj. 

Under den 300- åriga asken utanför minnesgården finns Axel Wallenbergs staty av Lina Sandell. 

I Fröderyds kyrka strax intill kan man se en berömd Hammar-bergorgel. 

Kontakt: 
Pastorsexpeditionen 
Telefon: +46 (0)383-77 01 90[topp]
På Ev. Fosterlands-Stiftelsens förlag äro utgifna följande böcker af L. S.

Vägmärken. Födelsedagsbok med minnesord för Guds barn ur skriften jämte verser för hvar dag i året. Interfolierad med blanka sidor för anteckningar vid minnesvärda dagar, såsom födelsedagar, namnsdagar o. s. v.
Fjärde uppl. 252 s. Kart. 1,50, fint klotb. 2,25, d:o med guldsnitt 2,50.

Jonas Sandells lefnadsteckning. Häft. 75 öre.

Bibliotek för kristliga lefnadsteckningar. Häft. 4,00, klotb. 5,00.

Bilder från Guds rike i lefnadsteckningar. Utkomna i häften, fördelade i 4 serier; de två första innehållande 12, den tredje och fjärde hvardera 6 olika nummer. Pris för 1:a och 2:a serierna 1 kr., för 3:e och 4:e serierna 50 öre pr serie.

Ur lifvet. Berättelser för hemmet och söndagsskolan. Fyra serier, innehållande 8 häften, med utsökt fina färgtrycksomslag, hvardera om 32 s. Hvarje serie 1 kr.

Söndagsskoleberättelser. 4 serier, innehållande 12 skrifter, med illustrationer i färgtrycksomslag. Pris för hela serien 80 öre.

Ur vår Frälsares liv på jorden. En liten bok för de små med 8 färgtryck. 4 häften i ett omslag. Kart. 40 öre, klotb. 50 öre.

Barnens bilderbok med berättelser för de små. Första, andra, tredje, fjärde och femte boken, med talrika illustrationer och en färgtrycksplansch. Hvardera 48 s. Pris 75 öre för hvarje.

Bilder ur barnavärlden:
I. Med 24 illustrationer af Emily Harding samt med verser af L. S., stort format. 26 s. Inb. 2 kr.
II. Med 20 illustrationer och verser af L. S., mindre format. 18 s. Inb. 1 kr.
III. Med 18 illustrationer och verser af L. S., mindre format. 18 s. Inb. 1 kr.
IV. Med 24 illustrationer och verser af L. S., stort format. 26 s. Inb. 2 kr.

Bilderböcker för barn: [40 öre - 1,50]
På ängen
Regn och solsken
Solskensdagar
Sommardagar i skogen
Ur Djurvärlden
Ett besök på landet
För de små
Hos mormor
Kuckeliku!
Lyckliga barndomsdagar
Noaks ark
Små vänner
Sommardagar på landet
Våra vänner bland djuren

Illustrationsalbum. (Med verser af L. S.)
[Pris 50 öre,60 öre, 1 kr.]

Bilder från det heliga landet.
Genom stillhet och hopp
I juletid
Jag öfvergifver dig icke
Jesus Kristus, vår konung
Tänk på mig

Lösensord. Sex små häften med bibelspråk
i ett omslag Pris 1 kr.

Jag vill trösta eder. 16 s. 60 öre.
Jesu barndom. Illustrationer af A. F. Lydon och E. F. Manning. Med verser af L. S. 16 s. I fint färgtrycksomslag 1 kr.

Julklockorna. 20 s. 1 kr.

Morgon- och aftonstjärnan. Illustrationer med verser af L. S. I fint färgtrycksomslag 1 kr.

Sarons rosor. 24 s. 60 öre.

Stilla stunder. 24 s. 1,25.

Under väntan. 20 s. 40 öre.

Var sorgfri som fågeln på kvist! 75 öre.

Violer. 16 s. 1 kr.

Vårblommor. 20 s. 75 öre.

Blickar inåt och uppåt. Bibelspråk med verser af L. S. 16 s
I fint färgtrycksomslag 75 öre.

Daggdroppar. Med verser af L. S. 16 s. 60 öre.

Frid på jorden. Bibelspråk med verser af L. S. 16 s.
I fint färgtrycksomslag 1 kr.

Fröjda dig och var glad! 16 s. 60 öre.

För hvardagslifvet, med verser af L. S. 10 s. 40 öre.

Godt nytt år! med verser af L. S. 16 s. 75 öre.

Gud skydde dig! med verser af L. S. 16 s. 1 kr.

***

I hvarje bokhandel finnes att tillgå:

Samlade Sånger
af
L. S.

Första delen, innehållande 217 sånger.
Andra delen, innehållande 196 sånger.
Tredje delen, innehållande 243 sånger.

Pris per del, kart 2 kr. 25 öre; inb 2 kr. 75 öre.

Stockholm i Maj 1906.

I. Haeggströms Boktryckeri- och Bokförlagsaktiebolag
(Distribution).

[topp]
1832Den 3 oktober föddes i Fröderyds prästgård den 3:dje dottern av prosten Jonas Sandell och hans maka Fredrika född Engstrand. I dopet erhöll den nyfödda dottern namnen Carolina Wilhelmina, det förra förkortat till Lina.
1853Första resan till Stockholm i sällskap med sin far.
1858Följer med sin far på resa till Göteborg. På sjöresan föll fadern över bord och drunknade.
1861Kallas av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen till Stockholm för att mottaga beständigt arbete.
1867Ingick äktenskap med dåvarande grosshandlaren C. O. Berg.
1903Tidigt på morgonen den 27 juli inträffades döden.

Tryggare kan ingen vara

Psalm 248
text: Lina Sandell-Berg (1832-1903)
musik: Tysk folkmelodi

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnens sanna väl allena.

* * *

melodin i midi format
repetera automatiskt på

* * *

midi
arr.
för
träblåskvartett

* * *

engelsk text, noter
midifil i bakgrunden

* * *

[topp]
[Blott en dag ett ögonblick i sänder]

Externa länkar 

Rude Glantz hedrar Lina Sandell

Vi sjunger med Lina Sandell

Läs mer om Lina Sandell

Peters Carola-sida 
Texter klicka Diskografi/Blott en dag 

Texter Carola

carolainternational Carola texter

Carola Online texter

Carl Olof Rosenius 
Predikant och vän 

Blott en dag... 
Text plus MIDI-fil 


[topp]
[Visornas hemsida}
[Blott en dag ett ögonblick i sänder]

LÄNK:
Dagens Lina Sandell

Lina Sandell-spelet