[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]

[Wilhelm von Braun: Skaldebrev nr 1]

[Wilhelm von Braun: Skaldebrev nr 2]

[Wilhelm von Braun: Skaldebrev nr 3]

[Wilhelm von Braun: Skaldebrev nr 4]

[Magnus Jacob Crusenstolpe årtal]

[citaten om Crusenstolpe]

Crusenstolpe Statsfången

MALMGÅRDEN
Gäst Nr 3 M. J. Crusenstolpe (1795-1865)

M. J. Crusenstolpe

M. J. Crusenstolpe


Skaldebrev.
Barnängen den 19 April 1849
Svarte Skildrare, med törnekrona!
Dina synder får du nu försona:
Som hyenan glupsk, du ej får äta,
Törstig, som en svamp, ej tanden väta,
Och hos täcka könet kan en snöping
Mer än du. O, far till Söderköping!
Om du lyder Doktor Lagbergs lagar
Kan du bliva som i fordna dagar,
Då från krog till krog vi båda drogo
Och ett dussin av likörer togo, -
Läto korkarna i taket hoppa
Och förlåto oss på - sköldpaddsoppa.
Clos-Vougeot. Lafitte och Leonville
Stärkte då och livade vårt snille
Nu dekokt du sörplar blott i natten,
Och på Barnängen finns bara vatten.
Ack, min bror, vår bästa tid har farit!
Vi ej äro vad vi fordom varit.
Under skuggan av den "gamla Lind´en"
Sutto vi och läto friskt för vinden
Gula fåglar flyga, som vi lockat
Fram ur gröna kistan, eller pockat
Nu är kistan sluten som en snäcka,
Och kassörn vill icke mer "försträcka".
Det är strunt med oss, min gamla broder!
Sköldpaddsoppan, vinets purpurfloder
Rinna icke mer för oss. De gula
Fåglarna sig bytt till vita, fula.
Ja, vår tid är ute, och jag nu, som svanen,
Sjunger över "Calle" och "Morianen."
Hjärtats skattar ej, likt "medel", tryta,
Och vår vänskap skall sig ej förbyta,
Hur allt annat än sig bytt, du gamle!
"Ställningarna" fritt i putten ramle,
Men "förhållandena" skola bliva,
Därpå törs jag nästan fan mig giva.
Tuus etc.
Wilhelm von Braun
P-S. 
Lördagsmiddag den "von Braunska soppan"
Här serveras. Lind är fan till kropp, han,
Att den finna smaklig. I hans skugga
Nu, som förr, dig sätt, och kom att tugga
Vad jag än har kvar av lyckans lotter.
Tusen hälsningar till fru och dotter."

Svarte, förfärlige man, som stört all endrägt i norden,
Som av ett lyckligt folk gjort rabulister och pack!
Dig min straffande sång jag sänder. O, måtte den väcka
Upp till ånger din själ, drägtig av hat och av hämnd!
Säg, vi äflas du jämnt att svärta den herrlige hjälten,
Som på Germaniens fält krossat allherskarens ok?
Allt vad livet har högt, har ädlast, han räddat åt folken:
Tankefrihet och ljus, ära och fädernesland.
Från förnedringens djup han lyftat det lyckliga Sverige,
Mild och vis som en gud, håller han spiran i hand -
Men vad har blivit hans lön? - Jo, "skildringar", lögner och otack.
Sveas ovärdige son! Blyges du ej för ditt dåd?
I hans grånande lockar du flätat din stingande kardborr,
Lagren, som satt där förut, frätes av taggarne opp.
Du en syndare gjort av den Ponte-Corviske guden
Och hans storverk du sökt måla som fuskverk utav.
Arge skildrare rys! Vaxholm kan öppnas igen!

M. J. Crusenstolpe kunde inte komma til Brudins akademi, Miniatyralmanacksmiddagen, med de inbjudna aderton celebra författarna av årets Miniatyralmanacka.

Den svarte hade insjuknat i blodstörtning.

Utan att yttra ett ord, ryckte Braun till sig en pappersremsa och nedskrev under den dubbla rörelsen av känsla och inspiration följande i sitt slag briljanta utkast:


"Spotta galla
Icke blod!
Du att falla
Är för god.
Låt den svarta
Djävulen
Ej så snart ta
Bort sin vän!

Lev för magen
För din Gud!
Domedagen
Glöm - och bjud
Mig på sexa
Snart igen,
Att få läxa
Upp dig än!

Lev att skälla
På din kung!
Lev att gnälla
Om din pung!
För skandalen
Lev och skriv!
Jämmerdalen
Sätt i kiv!

Ljug "historikt"
Än en gång
Illusoriskt
Dagen lång!
Lev i tråkets
Värld bland folk,
Svenska språkets
Störste tolk".

Du man, som lever blott på lögner och på skällning!
Blygs djupt för ditt "förhållande, din ställning"!
Du upprorsfanan höjt mot Aftonbladets kung
Och på ditt huvud snart skall hämnden falla tung.
Skäll fritt på Charles quatorze, men kryp för LARS den förste,
Ty han är, fan ta mig! i makt ändå den störste.
Han dräper dig som . . ., allt med en alnslång spalt,
Och som en plockad gås du står, din syndapalt.
Bed därför strax om nåd! Läs tiotusen ave,
Ty annars är du såld, som söta kusin Grave!

Charles quatorze Karl XIV Johan
LARS den förste Lars Hierta, Aftonbladet
kusin Grave En av Karl Johan övergivna tjänare
Magnus Jacob Crusenstolpe
1795 den 11 mars föddes Magnus Jacob i Jönköping.
1811 studentexamen i Lund
1814 hovrättsexamen
1817 vice häradshövding
1820 häradshövding
1821 t.f. assessor i Svea Hovrätt
1822 Karl Johans gunstling
1825 assessor i Svea Hovrätt. Gift med Sophie född Palmstruch
1828 oppositionsman i riksdagen mot Karl Johans regering
1830 bytte sida och startade tidningen Fäderneslandet i konungens tjänst.
1833 tidningen gick dåligt. Kungen drog in understödet. Crusenstolpe stoppade tidningen Fäderneslandet.
Dålig ekonomi och bysatt löste Kungen ut honom från gäldstugan.
1834 åter oppositionsman i riksdagen mot Karl Johan och hans regering.
Blev ett stort namn i Sverige med boken Skildringar ur det inre av dagens historia.
1838 det stora majestätsbrottetsåtalet, andra brevet i boken Ställningar och förhållanden.
Uppror i Stockholm, Crusenstolpes kravaller, under sommaren. Dömd till fängelsestraff på tre år som sattes av i Vaxholms fästning. Där påbörjades mästerverket Morianen eller Holstein-Gottorpiska huset i Sverige.
1865 avled den 18 januari.Vad andra har sagt om Crusenstolpe
Ture Nerman Historiskt, sa Crusenstolpe

slagordet innebär att en uppgift tvärtom är historiskt tvivelaktigt. Magnus Jacob Crusenstolpe, mannen som myntade slagordet genom att i sina böcker verifiera mången ovederhäftig uppgift med en not: Historiskt, var en säregen människa och ett romantiskt historiskt livsöde. Strålande sydländskt skön, salongslejon, ytterligt jagbetonad, charmör av guds nåde men häftig och obehärskad, bländande stilist och stundom banal intill kolportageroman, aristokrat och rebell, kungagunstling och majestätsförbrytare, Karl XIV Johans förtrogne på Stockholms slott och statsfånge på Vaxholms fästning!

Ture Nerman: Crusenstolpes Kravaller historiskt reportage från Stockholm sommaren 1838
Saxon Lindström 1938

Karl Johan Han har förstört min historia!
drottning Desirée Det är Sveriges vackraste karl!
Orvar Odd Magnus Jacob Crusenstolpe, en passionerad gourmand, älskade alla rätter som Don Juan alla kvinnor
ovänner och skämtsamt av vännerna den svarte
Knut Wichman öppet kommissionskontor för dagens sladder
Svenskt Biografiskt Lexikon
August Blanche hans sågs bland dem som sökte draga fram samhällets stora reformer, och var han med, så var det för att retas med spannet.
Erik Gustaf Geijer [Skildringarnas del II] innehåller den giftigaste skandal, som ännu under svensk tryckpress svettats, och man måste erkänna, att saften är tillredd av en mästarkocks hand.
Hans Järta Först borde Crusenstolpe få spö och sedan borde han tas in i Svenska Akademien.

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]