ÄTTEN BERNADOTTE

[Visornas hemsida] | [till texten]

arbete pågår - 2002 feb 18

[Karl XIV Johan]

[Drottning Josefina]

[Prins Gustaf Sångarprinsen]

Bernadotteska Konungaättens Stamfader omgiven av sin familj.
Fr. v. Prins Oscar, Drottning Desideria, Kronprinsessan Josephine, Prins August, Prinsessan Eugenie, Kronprins Oscar, Prins Carl, Konung Carl XIV Johan och Prins Gustaf.
Oljemålning: Fredrik Westin.
Ur minnet och dagboken 
om
MINA SAMTIDA
av POSTHUMUS (J. C. Hellberg) 
1874 (11:e delen)
Ätten Bernadotte
Ingenting gör en furste så frejdad, som hans kärlek för litteraturen.
Caesar och Henrik IV förde pennan lika bra som värjan, andra exempel att förtiga.
Svenska konungahuset under de senaste 50 åren har gjort sig högt förtjänt om ett namn i litteraturhistorien.
Carl Johan [XIV] lät trycka sina militära arbeten och sin korrespondans, och allt det heroiska och chevalereska i denna själ uppenbarar sig i hans skrifter.
Oscar den förste utgav flera anmärkningsvärda arbeten: ett om soldatens uppfostran i krigstid och ett om straff och straffanstalter, vilket sistnämnda översattes på nästan alla språk och emottogs av Frankrikes Académie des sciences morales et politiques med största erkännande.
Hans för tidigt bortgångne son, Gustaf, hade redan hunnit göra sig känd såsom musikalisk kompositör, likasom fadren.
Prins Oscar [II] prisbelönades 1858 av Svenska Akademien för sitt arbete "Ur Svenska flottans Minnen" och är känd för många andra vetenskapliga och oratoriska talanger.
Carl XV, hans äldste broder, ägnade sig med icke mindre framgång åt sköna konster, poesi och vetenskap. Hans kartverk äro berömda och i romanen "Fosterbröderna" uttalade han, ännu yngling, yverborna, antikt högnordiska, fosterländska tankar. 
 
Hans yngste broder, prins August, hertig av Dalarna, förmälde sig den 16 april 1864 i Altenburg med prinsessan Theresia, dotter av furst Eduard av Sachsen-Altenburg och Amalia av Hohenzollern-Sigmaringen, och de nyförmälda hemkommo till Sverige den 27 i samma månad. Alla till svenska konungahuset dåmera hörande medlemmar hade nu gemensam ättledning från Wasahuset, ty alla härstammade från prins Georg Wilhelm af Hessen-Darmstadt (1722-1782), som var i sjunde nedstigande led avkomling av Gustaf Wasa, genom Carl IX:s dotter Katarina, gift med pfalzgreven Johan Casimir. Utom andra barn hade denne prins Georg två döttrar, av vilka den yngre, Wilhelmina blev gift med pfalzgreven Max af Zweibrücken, sedan konung av Bayern, och deras dotter Augusta, gift hertiginna af Leuchtenberg, blev moder till vår änkedrottning Josephina, så att Carl XV och hans syskon i elvte led härstamma från Gustaf I. Georg Wilhelms äldre dotter Fredrika, storhertiginna av Mecklenburg-Strelitz, blev moder till drottning Lovisa av Preussen och mormoder till Carl XV:s gemål Lovisa, vilken sålunda också i elvte led var Gustaf Wasas ättling; Fredrika blev även moder till hertig Fredriks af Sachsen-Altenburg gemål Charlotta, farmor till prinsessan Theresia, prins Augusts gemål, vilken alltså likaledes är i elvte led av Gustaf Wasa en telning. En annan dotter av nyssbemälta Charlotta gifte sig med prins Paul af Würtemberg, och blev mormoder till nuvarande konung Oscar II:s drottning Sophia, som är Gustaf Wasa ättling i tolvte led.
 

[tillbaks] | [topp]