[Dan Andersson textdatabasen]
[tillbaks index]

[27 jun - På strövtåg i Grangärde finnmark]
[30 apr - Sot är inte lort]
[29 apr - Pelle Molin Ådalens diktare]
[28 apr - Dan Andersson och Martin Koch]
[27 apr - Grangärdessjukan]
[26 apr - Hungern]
[25 apr - Dan Anderssons död]
[24 apr - Ebba Brahe - bruksarrendator på Ludvika bruk]
[23 apr - Svenska Brigaden]
[22 apr - När sången gällde Gule Josef]
[21 apr - Till lektor Enar Sahlin som tänkte tanken om borgargardet ]
[20 apr - Varför byn heter Nackarberg]
[19 apr - Storgården]
[18 apr - Rudyard Kipling]
[17 apr - Gengångare - Drömmar]
[16 apr - Ett brev till August Strindberg]
[15 apr - Dan Andersson och Hjalmar Bergman]
[14 apr - Vem skrev, tonsatte, översatte Brooklandsvägen?]
[13 apr - Ett möte med Fabian Månsson]
[12 apr - Läseriet]
[11 apr - En variation på det Almqvistska temat om den svenska fattigdomens betydelse.]
[10 apr - I hjärtat av Bergslagen]


30 APR 2000
DAGENS DAN ANDERSSON

Sot är inte lort
text: Dan Andersson

Sot är inte lort
text: Dan Andersson
inledningen till Kolarhistorier

Det följande är delvis skrivet i en jordkoja, många gånger vid det skumma skenet från en sotig lykta, hängande från det nedrökta taket.

Dessa anteckningar har jag brukat läsa upp för Mats, kamraten, därefter de blivit skrivna, och han har gett mig sitt goda vitsord på, att sämre kunde de ha skrivits. Men Mats är bara skogsman och så är jag. Vad vi skriva och tala får bedömas med hänsyn härtill.

När jag ibland läst upp några rader har Mats somnat på sin granrisbädd. Jag vet ej om att så skett förrän han börjar snarka, men då förråder han sig genast, ty han för ett förfärligt oväsen under sömnen. Om jag går ut för att titta på stjärnorna eller plocka in mera ved i kojan vaknar han och frågar varför jag slutat läsa.

"Det blir nog en bra bok, det där", säger han förtröstansfullt, och så frågar han hur jag ska bära mig åt för att få den tryckt. Det är en kvistig fråga - jag vet inte själv sättet, men när han föreslår att vi ska skaffa oss ett eget litet tryckeri, då förstår jag att han är på fel spår.

I alla fall är han en fin man och en bra kamrat, svart i ansiktet som en neger och försäkrande mig att jag är likadan. Och om jag jämrar mig över sotet har han bara invändningar mot mitt skönhetssinne.

"Sot är inte lort!" säger han, och så makar han in en väldig sats Ljunglövens etta, spottar på de heta stenarna vid elden så att det fräser, och vänder sig om på granriset för att snarka inom fem minuter.

Finnskogen i april månad 1913

Författaren

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Pelle Molin Ådalens diktare

Pelle Molin Ådalens diktare.
källa: Per Nilsson-Tannér, I Pelle Molins spår.
Saxon Lindström 1951
Gustaf af Geijerstam, levnadsteckning i Ådalens poesi

Det finns ett par speciella sagogestalter i svensk diktning, som blivit folkkära på ett alldeles särskilt sätt. Mellan dem båda löper många band av gemenskap och frapperande likheter. Båda dog unga, båda blev erkända först efter sin död, båda var ursprungliga konstnärstemperament och båda hade att utstå försakelser och svårigheter medan de levde. Här åsyftas PELLE MOLIN och DAN ANDERSSON.

Det märkliga är att Dan Andersson under en tidsperiod röjde om icke inflytande så dock en viss dragning till Ådalsdiktaren. Han var nog inte ensam om detta. För många, främst för norrlänningar blev Pelle Molin legendfiguren, det med vidriga yttre omständigheter hårt kämpande geniet.

Pelle Molin är född den 8 juli 1864 i Multrå, Ångermanland och död 26 april 1896 Bodö i Norge. Han lyckas inte ta någon examen i Härnösand. I stället slår han in på målarbanan. Efter studier på Konstakademien i Stockholm återvänder han till Ångermanland. Journalist en period på Härnösandsposten. Flyttar in i en stuga i Näsåker, i dag ett museum. En vandrare, medicine kandidat, rastar i Pelle Molins stuga, rycker upp Pelle Molin från torpet, och de båda fortsätter vandringen, över fjällen, tills de hamnar i Bodö. Medecine kandidaten reser hem. Bodö är basen för Pelle Molin i det nya vandringslivet med destination Norges nordliga delar. Han målar, och skriver skildringar som publiceras i svenska tidningar.

Han satt ensam insnöad i ett tält 2 1/2 dygn på Sulitjelmas topp i den värsta snöstormen. En kort tid därefter insjuknade Pelle Molin och den 26 april dog han. Begravd på Bodö gamla kyrkogård.

Nästan på dagen ett år efter dödsfallet kom "Ådalens poesi" ut, och som genom ett trollslag blev Pelle Molin känd, ja, mer än så - han blev en legend, en sagogestalt.

Under Dan Anderssons tid som resande ombudsman besöker han Pelle Molins stuga, skriver ner händelsen i resebrevet som publiceras  i Templaren.

Länk till Pelle Molin projekt Runeberg
Pelle Molin museum - (klicka på muséer)

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Dan Andersson och Martin Koch
text: Tommy Rådberg

Dan Andersson och Martin Koch.
text: Tommy Rådberg

Martin Koch (1882-1940) utgav sin första större roman, Arbetare, året 1912. Den räknas som den första svenska arbetarromanen som utgick från personlig erfarenhet av arbetarklassens levnadsförhållanden och som nådde väsentliga konstnärliga resultat. Martin Kochs främsta verk skrevs senare, 1916, Guds vackra värld.

Martin Koch och Dan Andersson var samtidiga i Templarorden. Dan Andersson var resande ombudsman och Martin Koch ordförande i ungdomsförbundet.

Det fanns dock en irriterande spänning mellan dessa herrar, organiserade som dom var i samma nykterhetsförening, båda författare i ett svenskt tiotal. De hade även gemensamt kärleken till visan, musikaliska var de bägge två, en gemensam beundran av Strindberg och Dostojevski. Men - Dan Andersson var som det heter i visan Jungman Jansson, slarvig men mänsklig. Martin Koch var moralist med bestämda och i vis mån begränsade åsikter.

Martin Koch gjorde sin stora insats som de svenska kroppsarbetarnas förste konstnärlige skildrare mellan 1911 och 1918. Sedan var det relativt tyst om Martin Koch ända tills han med Mauritz 1939 fick ett nytt litterärt genombrott.

Martin Koch och Dan Andersson korresponderade livligt om kommande litterära planer som skulle leda till ytterligare bidrag till arbetarprosan. Martin Koch gav ut Timmerdalen, om den norrländska arbetarrörelsens utveckling. Dan hade planer på en krönika av liknande art med motiv från sin egen hemtrakt. Genom Kochs förmedling inlämnades både Dan Anderssons finnmarkskrönika och hans Kolarhistorier till Tidens förlag hösten 1913.

Inom parentes. Martin Koch skrev några år senare ett introduktionsbrev, då var adressaten Bonniers, till förmån för en blivande författare - Evert Taube.

Några år senare, mer bestämt den 4 december 1919, i Göteborgs-Posten, skrev Martin Koch en recension av Dan Anderssons roman, David Ramms arv. Martin Koch är där irriterad över "den filosofi han påstår sig ha löst, men om vilken han talar ungefär som en papegoja skulle pladdra om Beethoven". Ett annat citat från samma recension: "Vildmarkens son måste lära sig, att kulturen är inte endast populärfilosofi, brännvin, opium och flickor - men även och framför allt annat självdisciplin."

Den gamle vännens angrepp sårade djupt Dan Andersson.

I dag, april år 2000, kan vi konstatera att Martin Kochs två visor, Blomman och Lyckan, är överlevare. Den år 1918 introducerande författaren Evert Taube - ja visst är det visorna som ligger oss kärast. Och slutligen Dan Andersson. Där måste vi också vara ärliga. Gunde Johanssons tonsättning - Omkring tiggaren från Luossa, Gunnar Turessons - Jag väntar, Thorstein Bergmans - Gässen flyttar, Dan Anderson egen musik - Till Min syster, Sven Scholanders - Helgdagskväll i timmerkojan ... Dan Andersson är med säkerhet den mest tonsatta diktaren.

Vad skall bevisas - den svenska visan - lever!

Martin Koch - klicka här!

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Grangärdessjukan
text: Ivar Lo-Johansson

Grangärdessjukan.
text: Ivar Lo-Johansson (Stockholmaren, 1954)


Vi som inte tänkte göra politisk karriär utan istället läste dikter hade en enda poet, och det var Dan Andersson.

Aldrig förr hade diktade ord skapat ett sådant flimmer av syner i mitt inre. Aldrig hade de satt känsla och längtan i sådan flykt, frilagt så mycken fröjd och melankoli.

Jag insåg att det inte var bara en händelse att på svenska bröd rimmade med död, hjärta med smärta. Det var alls inte banalt i det. De var själva nyckelorden, som låste upp poesin. Grangärde socken med dess finnmark blev min andes hemsocken.

Jag levde i Dan Anderssons skogar. En svensk skog hade aldrig förr återgetts tillnärmelsevis så äkta och sant i svensk dikt som jag läst. Skogen själv var het och tom. Den fylldes endast av mänskans dröm, av hennes eld i bergsskrevan, av hennes fantasifyllda tal.

Jag försökte göra om min sörmländska skog till finnmark, egnahemmarna till kolare, och skrev massor av dikter i den sinnesstämningen..

Grangärdessjukan hade blossat upp i mig och stuckit mitt blod i brand. Jag vacklade omkring rusig av dess förintelsegift. Dess nattsvarta pessimism hjälpte mig att leva.

I Stockholm dominerade Dan Andersson fullständigt den klick ungdomar, som med hjälp av lyrisk förkunnelse försökte göra front mot de politiska materialisterna. Vi diktfantaster bildade snart en klubb i klubben.

Vi tolererades enbart och med knapp nöd vid den punkt på underhållningsprogrammet, som alltid kallades Deklamation.
Men vi krälade inpå dem som löss.

- Jag tar det för självklart att vi ska ha kontrollen över utrikespolitiken, sa en tunnhårig klubbist som tagit utrikesproblemen på entreprenad. Vi ska lösa det genom att tillsätta en internationell ordningsmakt, en internationell polis.

- Socialismen är inte en sak för några få eldsjälar utan för de stora tunga arbetarmassorna, sa en ärrig politisk krubbitare på sitt bantuspråk. Vid valurnorna står slagen. Inte vid diktens rökelsealtaren.

Vi fnös av förakt.

- Sokrates erkände att hans stat fanns bara i himlen. Er finns i broschyrerna, som ni har läst och missförstått.

- Er finns i Grangärde, sa verkstadsarbetarn. Några mil norr om Ludvika. 3,114 invånare, huvudnäring skogsbruk. Läs kommunalkunskap.

Grangärdesjukan var ett hånfullhetens epitet på vår diktbesatthet. Hur mycken livsmening gav den mig inte under en tid, när jag läste Schopenhauer som humorist men Mark Twain som tragöd.

Det nya för mig var kulten av Dan Anderssons person.

De hängivnaste hade sammanfört en rad legender om honom. Av legendernas skimrande mosaikstycken hade de tillverkat en gestalt, som knappast liknade en mänska. Ingen av dem som tydligast skildrade honom hade träffat honom. De talade ändå som om de umgåtts med honom sen barnsben.

Själv drev jag personkulten av Dan Andersson så långt jag förmådde. Jag bar Bhagavad-Gita i fickan när jag sköt kärran. Jag försökte likna de bilder jag sett av honom, fast utan att lyckas. Jag försökte få mitt hår att ligga som hans. Men det borstiga håret med många virvlar vrenskades. Jag köpte kläder som liknade hans på bilderna, och jag lät fotografera mig i dem. Jag försökte kopiera hans sätt att gå, så som det skildrades, och gick rätt på folk på gatan utan att låtsas se dem. Jag höll blicken stirrande in i ett tankedigert fjärran. Det ansågs också att man skulle gå framåtböjd med en släntrande gång för att se grubblande ut. De flesta av oss var inte så långa att det fanns mycket att gå kutryggig på.

Läsarna av litteraturhistoria borde studera författarnas kläder på ungdomsporträtten. På porträtten kan man ofta se deras idoler och föregångare avspeglade i rockar, kragar, rosetter. På den första bild av mig, som någonsin stod återgiven i en tidning, bar jag en grön jägarrock. Det ville vara ett försök att likna Dan Andersson.

En dag parkerade jag kärran utanför en stor tidningsredaktion. Jag hade med mig ett knippe dikter som skulle ha räckt till att fylla minst åtta textsidor i tidningen. Kulturchefen, med akademisk titel på dörren, tog mot mig. Han ögnade på några av dikterna i toppen av vålmen, där för övrigt de bästa låg.
- Ni har bitit er fast i Dan Andersson, sa han efter att ha ögnat på dem.
Jag rodnade. Han ursäktade sig.
- Det bör väl inte förvåna er att jag säger det?
- Nej.
- Vem tror ni inte har gjort det? frågade han. Ni skulle se vad jag har hemma i min skrivbordslåda.
Av hänsynsfullhet svarade jag ingenting. Han fortsatte att tala.
- Ni bör arbeta er bort ifrån honom.
- Det är klart. Jag ska försöka.
- Jag skulle önska att jag själv kunde det, sa han resignerat och inte så lite självironiskt. Här sitter en Marja-Lisa och gråter i var buske också hos oss som aldrig har sett en vildmarksmyr och på sin höjd har gått vilse i Lill-Jansskogen.

Det blev ett uppehåll i samtalet. Jag använde det till att betrakta honom. Han hade späda, välvårdade händer. Plötsligt såg jag hans indianprofil. Och jag såg att han hade håret kammat så att han skulle likna Dan Andersson.

En tanke jag aldrig förr tänkt slog mig. Jag förstod att det stora i konsten inte var att likna något annat stort, utan att olikna det.

Ivar Lo-Johansson - Ivar Lo-sällskapet

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Hungern
text: Dan Andersson

Hungern
text: Dan Andersson

Det fanns en gång en ö mycket långt borta i Atlanten, så långt, att det var bortom den plats, där solen sjunker och drömmens svanar flyga. Och där bodde ett fritt och glatt folk, som levde för dagen och utan bekymmer.

Men de trodde på stränga, grymma gudar och byggde altaren av sten åt dem. När det var onda tider, när solen brände marken svart och trädens sångare föllo ner döda av törst, då offrade de mycket, men när de goda dagarna kommo, glömde de bort att offra och tillbedja. Då dansade de i stället kring flammande glädjeeldar och sjöngo muntra visor. Ty det var ett glatt folk.

En gång när torkan härjat och de vilda hjortarna dött i hundratal och hasselnötterna fallit av de torra buskarna, kom en främling upp på ön, en svart, hotfull skepnad. De unga av stammen hade aldrig sett honom förr, men de gamla prästerna mindes honom. Hans namn var Hungern.

När prästerna sett honom kallade de tillsammans allt folket för att bygga sina altaren högre, men det fanns ingen, som orkade bära sten och bränsle mer, ty de hade sett glansen i Hungerns ögon och det gjorde deras armar svaga och böjde starka ryggar och gjorde fylliga kinder håliga.

Just vid den tiden gick en gammal, vit och lärd man omkring på ön och plockade stenar i en stor korg, och växter med rötter, och alltsammans tog han upp och lade i sin portör. Han kunde analysera, dissekera och klassificera allting. Han var så lärd, att han nästan glömt sitt eget namn och sin egen släkt, och han berömde sig av att ha sett och undersökt allt. Men han trodde sig aldrig ha sett Hungern.

Som nu den gamle professorn gick där och tittade på växter och musslor, såg han opp och fick se Hungern komma gående. Han hade aldrig sett honom förr och därför trodde han nu att det var en människa. Och som han i åratal stavat på öfolkets alfabet, ville han tala med mannen.

- Är du hemma här på ön? frågade han.
- För tillfället. Annars bor jag i din stad. Har du aldrig sett mig där?
- Nej, dig kan jag inte minnas. Men om du inte är av öfolket, varför talar du då deras språk?
- Jag har mycket lätt att göra mig förstådd hos alla folk. Men jag ser att du plockar stenar, således är du en lärd man, säg mig då: till vilken ras hör jag, eller rättare, vem är jag?
- Vänta, jag måste se på dig först! Får jag känna på din arm, dina muskler? - Vad! Du saknar konsistens, du är således blott en hallucination!
- Tvärtom! Ingen kan vara mera verklig än jag, och det skall du få erfara, ifall du stannar här länge. Men se nu noga på mig!

Den gamle lärde satte sig ned på en klippa, Hungern på en annan, och så sutto de länge, betraktande varandra. Det kom till sist ett underligt töcken mellan dem, så att professorn ej kunde se den andre riktigt klart. Han tycktes ej mera likna den han varit, denne främling, och bäst som det var ett stort, klumpigt och magert djur, vars revben lyste fram genom det bruna skinnet. men djuret stod bundet vid en slaktarkärra i hans egen stad, och professorn tyckte sig ha sett detta förr.

- Vet du nu vem jag är? frågade Hungern.
- Jag vet inte, om du inte är en gammal åkarkamp i staden därhemma. Kanske jag sett dig förr? - Ja, det är du, en mycket gammal och mycket hungrig häst. Du har helt säkert inga tänder kvar att äta med, och jag tycker att slaktaren borde slakta dig först.

- Men är jag inte mera? Se efter bättre!

Professorn stirrade uppmärksamt på den frågande, men han såg blott en liten blek flicka från en gränd. Hon satt på ett stentrappsteg och hennes kinder voro håliga. Men håret var ljust och vackert. Hon mumlade för sig själv, grät ibland, och dessemellan skrattade hon, Till sist sträckte hon famlande sina händer ut i tomma luften, skakade till ett tag och föll ihop. En konstapel kom dit och bar bort henne - - -

- Du, sade professorn, du är en liten, liten flicka från en gränd i City. Polisen bar bort dig.
- Och ännu mera är jag, svarade Hungern.
Men ser du det molnet därborta? Det kommer att regna på ön inom en halv timme, därför måste jag gå, ty regnet och jag kunna ej trivas tillsammans på ön.
- Och vart går du?
- Till City, till din stad. Där är mycket att göra.
- Men om det regnar där också? Då måste du fly därifrån.
- För ingen del! Om det regnar här, så betyder det bröd för alla, men fast det regnar i City betyder det bara bröd för somliga.
- Varför? Vad är orsaken?
- Det får du räkna, ut, du, som är professor, svarade Hungern.

Och sedan försvann han.

Originaltitel: Ett problem (SAGA), Templaren 1913

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Dan Anderssons död
text: Ivar Lo-Johansson

Det cyanväte, som fanns i väggarna av det hotellrum, där han sov sin sista natt, och som förgiftade hans sista sömn, kunde likväl ha varit en revolverkula eller en mikrob av spanska sjukan. Det förändrar icke i minsta mån omdömet om ett liv, som när det levats och diktats intensivt, alltid är avslutat, när det är avslutat.
Torsten Fogelqvist

Dan Anderssons död
text: Ivar Lo-Johansson (Stockholmaren 1954)

Jag läste inte hans dikter för mig själv där jag gick, fast strofer kom för mig. Det var mänskan Dan Andersson som huggit tag i mig på ett alldeles nytt sätt. Jag tyckte han fanns i nattluften, i ösregnet, nära och oåtkomlig. Jag identifierade honom med det ödsliga regnet självt.

Jag greps också av en häftig svartsjuka över att aldrig ha fått träffa honom, medan han levt. Andra hade fått göra det, folk som inte stått honom så nära som jag. De lägsta tankar konkurrerade hos mig med de högsta. Jag hade velat bära  hans gestalt genom det sköljande regnet. Jag skulle ha velat lyfta den dit, där stjärnorna slog ut. Jag skulle inför allas ögon vilja visa vem han var. Men i det gulmulna valvet bakom störtregnets förhängen slog det inte ut några stjärnor.

En stund senare föll jag också över i posörfacket. Jag gick med avlägset stirrande blick, som jag hört talas om att han själv brukat göra. Jag försökte härma honom. I ovädret mötte jag få mänskor. Knappt någon såg mig, och jag törnade inte heller ihop med någon. Det hela var bortkastat.

Sekunden efteråt var jag åter gripen av höghet. I mörka strofer hade han i förväg sjungit om döden. Vid Pajso, vid Hattmomarja, vid Pallao, i Luossa stod blommor och sörjde.

Jag föreställde mig att varenda blomma såg annorlunda ut, att vart träd susade olika, att dagningen skulle nalkas på ett helt annat sätt därför att Dan Andersson var död.

***

För en gångs skull visste jag med bestämdhet att Dan Andersson befann sig i samma stad som jag själv. Jag kände till och med platsen där han var. Men han var död.

***

Jag kunde i förstone bara se en stor sal med ett antal utsträckta gestalter. De låg på bårarna och sov som på bäddarna i ett billigt hotell.

Men en märklig, främmande syn öppnade sig allt efter som gastungorna steg högre. De döda i salen var ett tjugotal. Det var mänskor som man hittat på gatorna, i vattnet, i skog och mark invid Stockholms utkanter. Någon låg hopkrupen med knäna uppdragna till hakan, så som han hade hittats i ett dike. Några andra intog egenartade ställningar, som om de inte vetat hur de skulle bära sig åt, när döden hade överraskat dem i livet. I det avgörande ögonblicket tycktes de ha blivit tveksamma. Andra, som redan var obducerade, låg under presenningar som var fläckiga i stora rosiga mönster efter mycken användning.

Det kändes som om gasljuset föll som en närgångenhet över deras natt. Ljuset var vitt och skarpt. Jag hade orsakat att de störts. Och genast kände jag skam. Jag hade inte tänkt på det förut. Nu var det försent att göra något åt det. Mitt hemfridsbrott hade hunnit gå för långt för att jag bara skulle vända och försvinna utan att låtsas om något.

- Dom två som dog på hotellet ska vara dom här, sa konstapeln efter att ha sett efter på listan och jämfört namnen med lapparna, som var fästade vid fotändan av presenningarna. Ni ser väl bäst själv, om det är den ni söker?

Han vek upp presenningen. En kropp låg utsträckt framför mig som i sömn.

Han liknade inte porträtten. Ändå såg jag genast att det var han. Han verkade mindre än jag trott honom vara. Han såg också vanligare ut än jag tänkt mig, men det kunde inte ändras på. Hans strupe var öppnad. Den var åter hopsydd. Det var den som hade sjungit "Svarta ballader".

I mitt exalterande tillstånd ägde jag annars knappast någon iakttagelseförmåga. Min blick flackade hastigt över den döde. Jag upplevde ingenting särskilt, utom skam över att jag stulit mig till att få se någon som jag dyrkat.

När jag såg den reservationslösa öppenhet och värnlöshet med vilka hans gestalt låg död blev skamkänslan överväldigande. Jag tror att det gick bara några sekunder. Jag tackade och bad poliskonstapeln åter breda över presenningen.

- Nå, var det den rätta? frågade han. - Ja. Konstapeln drog presenningen över den döde. - Är vi färdiga? - Ja.

För första gången hade jag träffat Dan Andersson, som uppfyllt mig i så många nätter och dagar.

Ivar Lo-Johansson - Ivar Lo-sällskapet

Epilog

text: Dan Andersson

God natt - god sömn jag önskar er,
ni alla vandringsmän.
Vi sluta sjunga och skiljas - vad mer
om aldrig vi träffas igen.
Jag har sagt något litet och fattigt av det
som brunnit hos mig och så snart brinner ner,
men den kärlek, där fanns, ej förgängelse vet -
god natt - god sömn åt er.
 

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Ebba Brahe - bruksarrendator på Ludvika bruk
text: Gottfried Sack

Ur Konung GUSTAF ADOLPHS
och Fröken
EBBA BRAHES
märkvärdiga
KÄRLEKSHANDEL (1768)
text: Gottfried Sack
Källa: BOKGÅVAN 1966 till Sällskapet Bokvännernas medlemmar

Den store fältherren Pontus De la Gardies son Jacob De la Gardie, var denna tiden från sina resor hemkommen.

Hos hennes maj:t gick greve Jacob några dagar efter dess hemkomst, att betyga sin underdåniga fägnad över hennes maj:ts högtsönskliga tillstånd, samt en innerlig ängslan över hennes maj:ts stora sorg, i det den store konung Carl den IX:de var under dess resor avsomnad, med alla undersåtarnes svåraste och högsta avsaknad. Drottningen var mycket nöjd över det förstånd, som lyste överallt i grevens utlåtelser, tog honom mycket nådigt emot och lovade all möjelig befordran hos konungen. Vid avskedet gav hon befallning, att han skulle komma på slottet dagen därefter.

Dessa hennes maj:ts nådiga ord grundades ej så mycket på värdet av De la Gardies förtjänster, som ju mycket mer på drottningens fattade beslut att förhindra fröken Ebbas lycka, vartill hon tänkte bruka denna unga och vackra herre, som därföre måste förut intagas av de mest fägnande nådebetygelser. Hon visste, att oansett fröken var i sin faders hus, underlät ej konungen att dageligen besöka henne, så länge han var uti staden: samt ock därav, huru samma skönhet höll konungen beständigt kär, samt att ingenting åstundades av monarken, till att fullborda med sin utvalda ett efterlängtat äktenskap, mer än litet lugn för krigsbullret. Skulle alltså hennes höghet ej bliva uppväckt av Ebbas tillstundande krona, måste dess sammanspunna anläggning, envist och utan mildhet, hastigt utföras. Med dessa tankar umgicks drottningens missunnsamma sinne.

Greve Jacob kom efter befallning andra dagen på slottet, full av förundran, vad hennes maj:t hade att anförtro honom. Han blev befallter att stiga in uti drottningens cabinette, varefter drottningen honom således tilltalte: Det lärer vara nästan alla mina undersåtare väl bekant, huruledes jag tog greve Magnus Brahes dotter på det kungliga slottet efter moders död, emedan hon var mig mycket kär. Jag har uppfött henne, som hon hade varit min egen dotter; det skulle alltså vara min högsta önskan, att ock gifta bort bemälte fröken, som är både ett förnämt, rikt, skönt och förståndigt fruentimmer, samt äger alla andra egenskaper, som kunna pryda könet. Jag tänker att göra eder, min kära greve Jacob, som har allas goda lovord, så lycklig, att få denna sköna fröken till eder fru.

Greve Jacob avlade underdånig tacksägelse för den höga nåd, hennes maj:t ville bevisa honom; men beklagade med smärta, att hennes maj:ts löfte ej verkeligen kunde hava någon fullbordan, eftersom det fruentimret, som sades, redan vore borttingad av den högste herren i riket. Jag vet väl, svarade drottningen, vad I menen, huru talet går, att konungen vill hava henne till sin gemål; men jag försäkrar eder, att det aldrig sker, utan det längsta hans maj:t går, är, att han älskar henne bredvid sin gemål. Därföre ock jag, som alltid haft ett vakande öga över hennes heder, skulle finna ett särdeles nöje, om I, min greve, hysten en uppriktig kärlek för henne, till eder lycka, genom ägandet av en så fullkomlig person, och till hennes befrielse ifrån ett mindre anständigt villkor.

Saken förekom den eftertänksamma De la Gardie icke destomindre lika farlig, varföre ock han yttrade sig sålunda: Eders maj:t behagar besinna min livsfara, om hans maj:t finge veta, att jag i dess frånvaro skulle allenast bjuda till att uti någon kärlekshandel mig inlåta med fröken Ebba, så vida ingen kan med skäl tvivla, att ju icke hon bliver konungens brud. Min konungs nåd är mig allt för kär; utbeder mig därföre av eders maj:t den höga nåd, att för så farliga frestelser bliva förskonter. Drottningen hörde dessa ord med särdeles grämelse, och tänkte hos sig själv ännu försöka, om dess fattade beslut ej kunde lyckas; säger därföre vidare: Var försäkrad vid kungl. loven, min kära De la Gardie, att all den olycka, som I menen eder skola hända, om I emottagen Ebba till eder fru, skall jag taga på mig, och jag skall ock göra hela giftermålet, så att I varken skolen hava omak, möda eller omsorg, till dess I träden i brud...

Greven tänkte då: Den saken kan låta göra sig, om jag blir så lycklig, att vinna en så högtälskelig brud på konungens mors omkostnad; sade därföre till drottningen, att han i djupaste underdånighet ville lyda hennes maj:ts nådiga vilja, allenast skulden ej komme på honom, om hans maj:t skulle därpå göra någon eftertalan.

---

Jag [fröken Ebba Brahe] har alltid funnit att I varit en beskedelig och trogen betjänt i allt vad eder blivit anbefallt. Nu anförtror jag eder en angelägen och viktig sak: Att I straxt genom natt och dag skolen resa till konung Gustaf, som nu uppehåller sig vid Kalmar, och avleverera detta brev i hans maj:ts egna händer. Om I försummen en minut, så skall edert liv stå i fara; men uträtten I med flit och skyndsamhet detta eder ombetrodda värv, skall edert besvär med en rik vedergällning belönas.

Efter gjort löfte om all trohet begav sig Julius [betjänten] på resan med frökens brev, som var av följande innehåll:

Min nådigaste och utvaldaste herre, vän och konung. Hennes maj:t drottningen tvingar mig att stå brud på slottet med greve Jacob De la Gardie nästkommande söndag. Eder maj:t! var så nådig och fräls mig utur mitt elände. I vet, att jag uppoffrat eder mitt hjärta, efter edre trogne tillsägelser. Kommer eder maj:t icke själv i egen person och frälsar mig, så har jag ingen glad stund i världen mer att förvänta. Hjälp nu eder kära Ebba, som älskar eders maj:t i blekaste döden.

Greve Magnus gick en gång om dagen till sin dotter, tröstade henne på det högsta och bad, att hon skulle vara nöjd med drottningens nådiga vilja: Försäkrandes, att den greven, som hennes maj:t för henne utsett, vore en herre, som hon näppeligen i hela landet kunde få med flere härliga förmåner och egenskaper. Drottningen sökte ock att hålla fröken tillfreds, lovandes att ej annorlunda vilja bortgifta henne än såsom egen dotter.

---

Julius, som var om tisdagsmiddag bortrest, försummade varken dag eller natt, men kom dock ej fram förrän torsdagsafton, då han genast avlevererade brevet till hans maj:t. När konungen fick se uti vad fara Ebba svävade, och att han skulle mista sin utkorade fästemö, som han så högt älskade, blev han ogement orolig i sitt sinne och gräseligen förtörnad. Han gav genast högsta commando åt en av generalerne, med tillsägelse, att han, näst Guds hjälp, skulle vara inom åtta dagar därefter vid arméen tillbakas, och begav därpå sig om natten på resan åt Stockholm med största skyndsamhet, i tanke att frälsa sin såta vän Ebba.

Söndagen var nu kommen, på vilken bröllopet skulle gå för sig. Drottningen klädde själv fröken i brudskruden. Hon bad väl hennes maj:t om förskoning att den dagen stå brud, emedan hon sade sig vara ganska sjuk och matt; men drottningen vägrade dess begäran, sägande: Om du icke kan stå i brudstolen, så skall du ändå vigas vid sängen; därföre är det fåfängt, min kära Ebba, att du brukar några konster. Fröken fick därpå befallning att gå in i salen. Här såg en talrik församling av det ädlaste i Sverige, en fröken komma in, som mera liknade nedslaget offer, än en brud. Åskådandet utkrävde deras medlidande och de kunde näppeligen hålla sig ifrån tårar. Brudgummen själv blev däröver av ängslan och sorg så betagen, att han säkerligen stuckit sig undan, därest drottningen ej haft så starkt ögonen fästade på honom.

När klockan slog tolv, befallte drottningen greve Magnus leda sin dotter i brudstolen, och greve Jacob fick ock befallning att gå dit, varefter prästen tillsades, att med största skyndsamhet bruka den kortaste vigseln. Således hade nu drottningen fullbordat sin vilja, och, efter nycken möda, änteligen hunnit att åtskilja tvenne förbundna såta och dyra hjärtan.

I det samma vigseln blev sluten, kom konung Gustaf på borggården. Alla blevo häpne och förskräckte, men i synnerhet brudgummen och greve Magnus, frökens fader. Drottningen tycktes ock något förändras, och Ebba begynte bitterligen gråta. Då konungen steg in genom dörren, sade drottningen: I kommer litet för sent, Ebba är redan vigd. Konungen, som hade på den korta tiden använt all möda till att frälsa sin kära Ebba, blev av de orden både missnöjd och förtörnad. Han grep först brudgummen an med svåra och hårda ord, och frågade, huru han understod sig borttaga en kongl. utvald brud och gemål, som var det allravidrigaste steg någon i världen kunde taga. Greven föll konungen till fötterna, bad om nåd och sade: Eder maj:t! Drottningen har tvingat mig därtill, det kan fröken i sanning betyga. Ebba språng straxt sin kära konung i famnen, och bad, att hans maj:t ville för guds skull lösa henne ifrån det bandet, vartill hon emot sin vilja var tvungen.

---

Därpå tog konungen, som var rätt ängslig och full med bekymmer, samt trött av den stränga resan, fröken Ebba på armarne, dansade några gånger omkring golvet med henne, och kastade därpå sig med henne, som var i fulla brudskruden, med stövlar och sporrar i brudsängen, varefter konungen av trötthet och Ebba av sorg insomnade.

---

När nu konung Gustaf hade väl utsovit, tilltalte han greve Jacob: Min käre och ädelmodige greve! Icke utan särdeles skickelse har I tagit från mig min allrakäraste älskarinna, fröken Ebba Brahe, den jag har så högt älskat som mig själv. Efter det är skett på ett sätt, varuti I finnes hava mindre skuld, så vill jag ej mer tänka därpå. Med denna ädla fru, som lyckan har beskärt eder, förmodar jag, att I uti edert äktenskap så leven i sämja och kärlek till samman, som edert greveliga stånd ägnar och anstår, då jag lovar eder, att efter edert goda uppförande skall jag med all kongl. nåd och ynnest befordra eder fram för någon annan, till dess I hinner den högsta äran! och till ett vedermäle därav skall I nu till en början vara överste vid ett kavalleriregemente. Men skulle jag emot förmodan förnimma, att I med hårdhet hanterar eder fru, så undra icke, att jag både som far och konung tager henne i mitt beskydd.


melodin i midi format

Ebba Brahes klagan.

Sin lätta mantel breder aftonstunden
så milt och vänligt över sjö och land,
och fågelskaran tystnat har i lunden
och Mälarn skimrar på den sköna strand.
I nattens lugna sköt naturen vilar,
men inom detta bröst en stormvind ilar.
I nattens lugna sköt naturen vilar,
men inom detta bröst en stormvind ilar.

Ack, friden ägde jag i forna dagar
och himlen såg jag leende och blå.
Att mänskosjälen har ett språk som talar
så glädjerikt jag kunde ej förstå.
Jag lycklig var då morgonen mig väckte
och kvällens sol i vågorna sig släckte.
Jag lycklig var då morgonen mig väckte
och kvällens sol i vågorna sig släckte.

Jag lycklig var då oskuldsfull jag drömde
att klädd jag stod som Gustaf Adolfs brud,
och hoppets vällust i min själ sig tömde
och smyckade mitt liv i blomsterskrud.
Men tro ej hoppet, det skall sorger föda,
det är en orm som tjusar för att döda.
Men tro ej hoppet, det skall sorger föda,
det är en orm som tjusar för att döda.

Men ack, förgäves var den ljuva flamma,
som tände sig en berusad brand.
Allt är förbi, min värld är ej densamma,
ej hatets boja fängslat har min hand.
O, Gustaf Adolf, lär dig att försaka
tänk du med köld på de la Gardies maka.
O, Gustaf Adolf, lär dig att försaka
tänk du med köld på de la Gardies maka.

Var kall, var kall, och låt mig ensam lida
och ensam gå till mina fäders grav.
En huldrik genius vandrar vid min sida,
som stödja skall min trötta vandringsstav,
en ängel tröstande mitt sorgsna sinne
och ängelns namn är - Gustaf Adolfs minne.
en ängel tröstande mitt sorgsna sinne
och ängelns namn är - Gustaf Adolfs minne.

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Svenska Brigaden
text: Dan Andersson

Olof Palme stupad i Finland.

Föll i främsta ledet under striderna i Tammerfors.

Enligt ett till statsrådet Gripenberg från finländska högkvarteret ingånget privattelegram, har d:r Olof Palme stupat i onsdagens strider vid Tammerfors. [3 april 1918] "Entusiastisk och djärv gick han i Svenska brigadens främsta led till storms och föll, träffad av en ögonblickligt dödande kula i huvudet", heter det i telegrammet.


Ur Lördagsbetraktelse den 16 februari 1918
text: Dan Andersson

UPPROP

till alla vänner av Fänrik Stål, Sven Duva och Döbeln vid Jutas: Som det kommit till min kännedom att tiden är mogen för upplevandet av den poesi vi fingo lära oss utantill i barndomen, kallas varje fosterlandsälskande man och kvinna till ett Fänrikstålståg mot Ryssland. Då det är av vikt att rollerna fördelas med avseende på en var deltagares lämplighet, har jag tänkt mig att de fördelas sålunda:

Texas, med naturligt namn Einar Ljungberg, uppträder som n:o 15 Stolt. Han bör ha på sig samma uniform som när han kom från Amerika. Den är urringad, och kan därför sedermera utlånas åt ynglingen på Lappos sköna dag, så syns bröstet utan att han behöver vika undan något, när Döbeln kommer och frågar varför han är så blek. Som Kulneff ta vi Daniel Fallström, han slipper slå ihjäl, men förbinder sig att kysa marketenternas skor och skriva vers. Med någon lindrig utstyrsel kan redaktör Ljunglund tjänstgöra som Lotta Svärd och langa ut brännvinet. (All restriktion upphäves). Med en handduk bunden om huvudet gör vi en bra Döbeln av Harald Sohlman. De övriga rollerna kunde ganska lätt fördelas. Sedan tåga vi i väg. (Under det att jag själv föredrar att stanna hemma i min källare, jag är nämligen rädd för att jag kunde bli skadad på något sätt om jag komme ut i krig. Det lär vara mycket ohygieniskt och riskabelt på alla sätt.)

När ni kommer fram till Finland ställer ni opp er i svinfylking och Ljunglund läser upp Sven Duva, vilket alla åhöra med blottade huvuden. Sedan brakar det löst, och historien får tillstånd att upprepa sig, trots regeringen.

Under tiden ligger jag hemma i min cyklonkällare och sorterar mina lagrar. Om jag inte visar mig på en vecka, så har jag nog hittat någon hemlig gång genom jorden, genom vilken jag kan komma upp i Nya Zeeland, där jag tror jag skulle kunna trivas.

Fänrik Ståls Sägner klicka här!
Till Texas kändaste visa: Nu skaka murkna murar

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

När sången gällde Gule Josef
text: C.J. Björklund

När sången gällde Gule Josef
text: C.J. Björklund

År 1915 kom jag till Borås i agitationsärenden och träffade där Dan Andersson och Waldemar Bernhard, som jag väl kände sen tidigare. Bernhard var under ett år anställd som journalist i "Borås Dagblad". Dan var på besök hos sin vän, som i "En bok om Dan Andersson" gett oss en utförlig, väl dokumenterad, ömsint och vacker bild av skalden från Grangärde.
Under min vistelse i Borås publicerades i tidningarna annonser om att Josef Nilsson skulle hålla föredrag. Denne man kallades "Gula Josef" därför att den organisation han var chef för, "Svenska arbetareförbundet" vid strejker värvade arbetskraft åt arbetsgivarna. Medlemmarna i detta förbund uppträdde således som strejkbrytare eller "gulingar". Därav namnet "Gula Josef". Hans möten och den övriga agitation han bedrev betalades tydligen av arbetsgivarna med uppenbar avsikt att krossa arbetarnas fackliga organisationer.
När vi läste annonserna om att "Gule Josef" skulle hålla ett offentligt agitationsmöte för att värva medlemmar satte vi omedelbart i gång för att förvandla mötet till något annat än vad arrangörerna tänkt sig. Både Dan och Waldemar var intresserade.
Då mötet skulle börja var lokalen fullsatt. "Gule Josef" och hans garde såg mycket till freds ut då de gjorde entré. Arrangörerna menade tydligen att den påkostade reklamen gjort god verkan.
"Gule Josef" var en stor grov karl med en bastant mage, som han demonstrativt visade när han kavlade rocken åt sidan och satte händerna i byxfickorna. De som åtföljde honom såg självsäkra och farliga ut; tydligen trodde de att deras seger var säkrad.
Vi tre, Dan Andersson, Waldemar Bernhard och jag, hade placerat oss på första bänken. När "Gule Josef" gick upp i talarstolen och innan han hade hunnit börja reste jag mig och föreslog att vi skulle sjunga en sång. Den överväldigande majoriteten av organiserade arbetare, som samlats i lokalen, skrek ja med ljudliga röster. Vi började sjunga "Arbetets söner". Sedan vi sjungit igenom alla verserna reste sig "Gule Josef" och skulle börja på nytt.
Men publiken reste sig också och började sjunga på nytt. Denna gång sjöng vi "Internationalen" - med både fart och kläm.
En mycket populär sång denna tid var K. G. Ossiannilssons "Ungdomsmarschen". Och "Frihetssången" var lika populär den och sjöngs i synnerhet av ungsocialisterna.
---
Mötet blev ett totalt fiasko för "Gule Josef" och hans anhängare. Dan Andersson, Waldemar Bernhard och jag firade segern både den kvällen och dagen efter genom att i ypperligt humör dricka en myckenhet kaffe och äta många wienerbröd - den vanliga kosten denna tid.
C.J. Björklund  "Anarkist och Agitator" Tidens förlag 1969


melodin i midi format

Gulingens tröst

text: okänd
musik: George Frederick Root  (1820-1895)

Skynda till Josef, gulingarnas kung,
när som dig skammen kännes för tung.
Han skall dig hjälpa med goda råd,
till dina fula dåd.

Härligt, härligt bliver det förvisst,
när på arbetsplatsen det blir trist,
med Gule Josef samlas i tur
hos Bernström, i hans tambur.

Och när som Bernström mönstrar sin kår,
kallar han oss för "himmelens får",
då man sig känner "dubbelt så bra",
sjungom halleluja,

härligt, härligt bliver det förvisst,
när på arbetsplatsen det blir trist,
med Gule Josef samlas i tur
hos Bernström, i hans tambur.

På Separator kondis du får,
om uti gulings-förbundet du står,
inne hos Bernström mat skall du få,
"ut" får du inte gå.

Härligt, härligt bliver det förvisst,
när på arbetsplatsen det blir trist,
med Gule Josef samlas i tur
hos Bernström, i hans tambur.

Bernström till Josef säger som så:
"In uti riksda´n du allt borde gå,
jag dig behövde till fotapall
när jag där sitta skall.

Härligt, härligt vorer det förvisst,
vi i riksda´n träffades till sist.
Åkarpalagar där stifta vi:
Skydd för strejkbryteri.

Stackars min Josef, stå ej och gråt,
för att i valet du föll och gick åt.
Kanske jag också får veta hut
när lockouten är slut.

Tråkigt, tråkigt bliver det till sist,
när till slut jag all min makt har mist,
då göra sällskap, vi båda två,
för att åt fanders gå.

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Till lektor Enar Sahlin som tänkte tanken om borgargardet
text: Zeth Höglund

Till lektor Enar Sahlin som tänkte tanken om borgargardet
text: Zeth Höglund


ur Hjalmar Branting och hans livsgärning andra delen.

...

Ännu dåraktigare gick man till väga på maktägande håll genom att medverka till organiserandet av ett beväpnat privat garde, kallat Stockholms frivilliga skyddskår, som skulle hjälpa polisen med "ordningens upprätthållande". Denna kår hade i samförstånd med polisledningen i Stockholm bildats av aggressiva högerelement bland ingenjörer, studerande vid Tekniska högskolan, yngre tjänstemän, bank- och kontorsfolk, ja ända ned till skolynglingar i gymnasistklasserna. Synlig initiativtagare till densamma var en viss lektor Enar Sahlin, förut mest bekant för intensivt sedlighetsnit. Den stod under officerares ledning och hade sitt stabskvarter i - krigshögskolan! Det säger sig självt, att om något hade varit ägnat att framkalla oroligheter den första maj, så skulle det ha varit tillvaron av en dylik "ordningsmakt", ett väpnat borgargarde med direkt spets mot arbetarklassen. Det blev en bjudande plikt för socialdemokraterna att göra allt för att genast likvidera denna provokation till inbördeskrig.

Slumpen fogade det så, att saken kunde tagas upp i riksdagen...

...

Några brottstycken ur detta mästerliga tal, styckevis formade sig till eleganta turneringar på talmannens avbrott, må återges både för det betydelsefulla sakliga innehållets skull och som prov på Brantings vältalighet:

"Herr statministern förklarade, att han icke ens hade sett detta upprop [med inbjudan till skyddskårens bildande]. Ja, jag har det här i min hand. Det är ett anonymt upprop. Det står under "privat, utsändes på begäran av lektor Sahlin". Vad i all världen har lektor Sahlin med saken att skaffa? Är det han, som skall svara för ordningen i Stockholm? Han är känd för sina razzior efter osedliga vykort."

Talaren avbröts här av talmannen, som uppmanade honom att hålla sig till ämnet. Branting fortsatte:

"Ja, med nöje, men uppropet är omnämnt av herr statsministern, och eftersom han förklarat, att han icke kände till det, anser jag mig kunna i detta sammanhang ge herr statsministern och andra kammarens ledamöter vissa förklaringar angående detta upprop."

Talaren avbröts ånyo av talmannen, som nu anhöll, att talaren icke skulle inblanda utomstående personer. Branting fortsatte:

"Ja, jag har sagt, vad jag behövde säga om herr Sahlin."

Branting påvisade därefter, hur bildandet av ett sådant garde var ett grovt psykologiskt missgrepp, om man verkligen trodde sig därigenom kunna verka dämpande på de oroselement som möjligen kunde finnas. Och han frågade:

"Förresten, vilka är det som stå bakom detta? Själva uppropet är anonymt, det är någonting som heter "styrelsen", som står för det. Att jag nämnde ett namn nyss beror på, att det är det enda namn, som här finnes. Men det finnes en adress i detsamma. Denna adress är Östermalmsgatan 8. Denna adress är Krigshögskolans adress -"

---

"Nej, det riktiga är nog, att vi å ömse sidor icke gå den där beväpnade vägen, utan det riktiga är, att det säges åt alla håll, att vi skola hålla oss till den lugna och ordnade organisationens väg."

---

Statsminister Swartz var klok nog att slå till reträtt och avgav inför kammaren det löftet, att borgargardestanken icke skulle fullföljas.
 
 

Till dem som tänkte tanken om borgargardet
text: Dan Andersson

Förlåt en yngling som kommer för sent, och vevar en slagdänga blott!
Och sjunger sin visa så här efteråt, alltefter den gåva han fått.
Ty si, jag ligger vaken ibland och vrider mig grymt på min halm,
och somnar jag in bortåt midnatt, jag drömmer om Östermalm.

Och jag tycker jag liksom i drömmen små ögonblick lyckats se
den mannen som väldig och ohängd fann borgargardets idé.
Ibland är han hög och betydande, på väg till verken, har brått,
ibland är han svettig och skinande, en gros i såpa och flott.

Det är han som gillar det rätta, vars hjärta för sanning slog,
förfinad, med veka söner, som kräkts på varenda krog.
Ibland bär han ordnar på bröstet, som regnat från borgarnas borg,
ibland är han stel och högtidlig, en hökare klädd i sorg.

Det är han som är konstens beskyddare, och delar ut åt de små,
honorar för utrivna hjärtan, som han aldrig lyckats förstå.
Han är sann patriot på bordellen, och i kyrkan vid bön och psalm,
det är han som har hus med hiss och bad och W.C. på Östermalm.

Och allt vad hederligt arbetsfolk med möda och slit utan slut
försöka att skaffa av kunskap och vett, det låtsas han ha förut.
Och slutligen är hans hustru en gås, med en hjärna som livlös gröt,
med teaterbiljetter och klassinstinkt - ett påhängt, utklätt nöt.

Bakom honom smyger en magrare karl, och deltar i ropen om bröd,
en benrangelsman mitt i vårens gräs, som väser sin visa om död.
Han sätter sin bockfot bland blommor och löv, och drar en begravningspsalm,
och jag tycker han sneglar, han också, bortåt borgarnas Östermalm.

Övriga Hjalmar Branting-länkar.

Gustaf Fröding om Branting
Balder är fallen! Balder är fallen!
Revolutionen försonas med himlen
Sabeln och vigvattenskvasten
Dikt Verner von Heidenstam Medborgarsång

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Varför byn heter Nackarberg.
text: M. J. Crusenstolpe

Varför byn heter Nackarberg.
text: M. J. Crusenstolpe

Matts - en bonde från Dalarna, som i Stockholm sökt arbetsförtjänst, för att livnära sig och bidraga till sin ålderstigna, orkeslösa föräldrars uppehälle i hemorten - gick oförskräckt upp på slottet en vacker tisdag. Hans skinnbyxor hade ursprungligen varit gula, liksom yllestrumporna vita och skorna svarta; men tid och dagsverken hade bortnött färgernas skarpa motsatser: de hade numera starkt tycke av varandra och liknade var för sig kanske minst sig själva. Endast rockens mörkbruna färg trotsade ännu, på halsstarrigt dalkarlsmanér, föränderligheten.

"Vad är ditt ärende, min vän?" frågade Gustav vänligt, och vinkade Matts till sig i fönsterfördjupningen, där konungen, Gustav den tredje, stod.

"Ä det du, som ä kungjen?" blev första svaret.
"Ja visst. Och vad heter du?"
"Matts i Sävsen."
"Nå vad vill du, min kära Matts?"
"Jag vill ha igen fars ko."
"Huru har den kommit bort?"
"Jo, ser du, när länsman kom för att ta ut skatta hos far, så tycktje far, han, att kröningsgärda, va för stor och sa: dä hade varit bättre, att du blivit okrönt."
"Det var ett opassande uttryck av din far, Matts."
"Ja, så tycker du; men länsman han tycktje dä passa bra, för att knipa fars enda ko."
"Vad vill det säga?"
"Jo han sa att dä far sa va "kli med ler och potatis´",
som kungjen inte kunde smälta, utan att dä skulle kosta nackjen på far, om han inte släppte till koa och länsman högvederbörligt gav an saka."
"Har din far klagat hos landshövdingen?"
"Jo dä ska du se! Ne-ej, slugare ä han väl än så. Den ena korpen huggjer inte ut ögat på den are, säger ordspråket. Då hade han fälla fått huda full av stryk med på köpet."
"Aha! står det så till i din hemort? ... Nå, Matts, vad vill du att jag skall göra?"
"Inte vara rädd för länsmans dumma prat om "kli med ler och potatis´"; ty far vill, fan ta mej! inte förge dej;  och så ska du låta far få si ko igen."
"Och det tror du, att jag kan och vill?"
"Ja visst kan du; för dä va ju därför du gjorde rävålutjona i fjol somras; och vill, nog vill du; ty du håller mer av oss allmoge, än både länsman, fogden och hans höga nåde."
"Nå, efter du har förtroende till mig, så skall jag också visa, att jag vill göra vad jag kan. (Ropar till handsekreteraren, som vid dessa audienser alltid var tillstädes:) Zibet! Tag reda på förhållandet med denne bondes sak. Sätt upp en skriftlig promemoria åt mig och handbrev till min befallningshavande i Dalarna. Det skall avgå med nästa post."
"Ja, ers maj:t," svarade Zibet, bugande, i det han framtog blyertspenna och anteckningsbok, dem han alltid hade till hands vid sådana tillfällen, där konungens handsekreterare var den enda vakthavande.
"Se så, kära Matts, om din far ej inom en månad härefter fått igen sin ko, så skall han ur min egen kassa få penningar att köpa sig en annan. Farväl!"

Följande morgonen klockan sex - vid vilken Gustav började sina göromål - överlämnade Zibet promemorian och framlade ett förslag till brev, vilket konungen gillade och underskrev.
"Hjälper ej detta, så skall jag gå allvarsamt till väga, genom statsexpeditionen och rådet," yttrade Gustav. "En sådan oförskämd tölp, som understår sig att preja allmogen i mitt namn, att rubricera till majestätsbrott ett dumt glåpord! En kung, som är kung, kan icke hinnas av sådant, borde, i alla fall, ej låta någon ana, även om det skulle träffa. Emellertid vill jag tala med Liljestråhle." (Ringer. En kammarherre inkommer.) "Justitiekanslern skall genast inställa sig hos mig." (Kammerherren går.) "dylika dumheter måste förekommas i framtiden."

Den lärde, djupsinnige, mångkunnige författaren av det tröga, opoetiska fastän rimmade "Fideikommiset till min son Ingemund" (1108 strofer på 75 tryckta kvartsidor, varav hälften utdrag ur grekiska, latinska, franska och svenska skriftställare samt ur bibeln) - en högväxt skepnad, med starka, romerska anletsdrag och ett oböjligt romarsinne - var icke sen att hörsamma kallelsen.

"De här skändligheterna, de här galenskaperna måste nödvändigt taga slut, justitiekansler Liljestråhle," tillade konungen, sedan han givit honom del av händelsen med Matts i Sävsen. "Majestätsbrott, som hela världen skrattar åt, som väpna allmänna tänkesättet till den anklagades försvar och blottställa den, i vars namn och å vars vägnar anklagelsen sker, att bliva utskrattad och utvisslad, förhatad och förbannad: ännu en gång, det duger icke och det skall förändras!"

"Ers maj:t önskar således, att lagen om majestätsbrott upphäves?" yttrade Liljestråhle kallt.

(Konungen studsar och besinnar sig.) "Upphäves ... nej! ... ty det är ju en kunglig företrädesrättighet, och av dem skänker jag aldrig efter en hårsmån. Men missbruken skola undanrödjas, skola förekommas. - - Men, ännu en sak, lika viktig som den andra, och som ligger mig lika nära om hjärtat. All tortyr i mitt rike måste avskaffas: det får ej finnas ett enda pinorum i hela Sverige, och detta en gång för alla. Dessa ohyggligheter, kränkande för mänskligheten, kunna anstå det mörka Spanien och mångväldets hydra, vilken jag nyss krossat, men jag vill regera med ljus och bildning: det är så jag förstår den sanna friheten. Således ingen "Vit Häst", ingen "Rosenkammare", inga dylika pinorum mera."
"Det blir en av de välgärningar, som komma att göra ers maj:ts regering älskad och odödlig hos den senaste eftertid."

När våren inbröt flyttade hovet till Ulriksdal. Men en så livlig själ, som Gustavs, en så rörlig person, som han, lät icke binda sig av tid och rum. Ryktet om hans sysselsättningar och tidsfördriv på en ort hade ej hunnit till en annan, innan man träffade honom där. Man erfor hans närvaro överallt och med den överraskade han just dem, som minst väntade honom.
Landshövdingen i Dalarna hade emellertid anmält, att angivelsen för majestätsbrott mot fadern till Matts blivit nedlagd, men att utmätningen för kröningsgärden försiggått, med iakttagande av alla lagens föreskrifter och således ej kunnat inställas.
Den av konungen företrädet bestämda månad hade lupit till ända, men ingen Matts hördes av. Hans uteblivande kom isynnerhet Zibet illa till pass, som fått befallning, att till varje av de offentliga audienserna medföra 25 blanka riksdalrar.
En vacker dag då konungen, på inresan till staden, tog en omväg kring Karlberg, för att bese några nyodlingar, blir han bland arbetarne där varse några dalkarlar. Gustav beger sig mitt i hopen, hälsar dem med ett fryntligt: "Guds fred, go vänner!" och frågar om de känna Matts i Sävsen, men har knappt uttalat frågan, innan han själv känner igen honom, sysselsatt med grävning, ett litet stycke därifrån. Konungen ropar honom till sig.
"Nå, min kära Matts, du hörs ej av, enligt vår överenskommelse?"
"Jag har fälle inte tid att försättja flera dagsverke för den saka skjull. Far skrev te mej, att han får behålla nackjen och dä har han att tackja dej för; men mä koa blir dä som dä ä."
"Det är just det, som det icke blir; jag har ju lovat, att ur min egen kassa giva dig penningar att inköpa en annan ko. Varför kommer du ej att taga emot dina penningar?"
"Ja så, så att dä va ditt fulla allvara?"
"När jag sagt något, så är det sagt. Man skämtar icke med kungsord, Matts. Vänd dig till min handsekreterare ju förr desto hellre, så får du penningarna."
(Matts, vändande sig till de övrige dalkarlarne, vilka, liksom han, avstannat med arbetet och avhöra Gustav, med avlyftande hattar.)
"Hör I, gossar, den här kungjen ä styvare, han, än själve länsman i våran böjd. Gud signe dig, Gustav, hurra!"
Och under skallande hurrarop stiger konungen åter i sin vagn och reser.

Så gick det till när fadern till Matts i Sävsen fick behålla nacken. Och än i dag berättas historien om kungen och Matts i Sävsen, att hembyn, nära Dan Anderssons hemtrakter, kallar sig Nackarberg.

Läs mer om Crusenstolpe - klicka här!

Texten ovan är hämtad från Morianen - klicka här!

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

KARL-ERIK FORSSLUND (1872-1941) STORGÅRDEN Storgården - fakta bilder
Gammelgäddan i Vassviken
Min älskade det lif du bär
Mot vår
Strö ut
Å den synen vill jag kalla
Än blommar blå förgätmigej
KARL-ERIK FORSSLUND (1872-1941) STORGÅRDEN

Storgården
text: Karl-Erik Forsslund

Storgården
text: Karl-Erik Forsslund

Karl-Erik Forsslund har stor del av äran till författaren Dan Anderssons utveckling.

Dan fick hjälp med att finansiera studierna på Brunnsviks folkhögskola. Karl-Erik Forsslund fick granska Dans dikter och historier innan de slutligen kom ut i tryck.

Dan Andersson fick tillgång till Storgårdens bibliotek

Dan Andersson var en kär gäst i Storgården och Brunnsvik.

Texten är hämtad från Karl Erik Forsslunds Storgården - En bok om ett hem.

Se, allena har jag vandrat
genom glädje, genom sorg.
Ensam, ensam har jag vandrat
på de vimmelfyllda torg.
Vilse jag i natten trevat.
Ensam, ensam har jag levat.

Se, då smög du till min sida,
tog min hand och bad om stöd,
följde mig på vägar vida,
blev mig när i lust och nöd.
Ljust vart livet, kvällsljuv döden.
Lugn jag går mot dunkla öden.

Å, jag är lycklig, lycklig!

Du och jag - vi äro två barn, som leka i paradiset. Vi tala med fåglarna, vi rulla om i gräset med de vilda djuren, i böljorna med lommar och änder, med gäddor och slingrande ålar! Vi fladdra som två fjärilar bland våra lustgårds blommor - de ha namn som lysa dofta: rosor - solrosor - stockrosor; brandgula liljor och vallmo och pioner; stormhattar och riddarsporrar, lejongap och lövkojor; ringblomma, tusensköna och konvolvel! Och de vilda: fackelros och kungsljus, guldris och ögontröst!

Och vi äta av livets träd och av kunskapens träd, att våra ögon må öppnas och att vi må varda såsom Gud, vetandes vad gott och ont är.

Och vi äga hela jorden, vi äga allt. Ha vi icke berg och dalar, skog och sjö, åker och äng? Se vi icke från vår tron ut över trenne väldiga riken, stenarnas, växternas och djurens? Välver sig icke Vintergatan mitt över vår gård - ser icke solen in genom våra fönster från varje klar morgon till varje molnfri kväll? Vi öppna dem på vid gavel - allt dagens jubel strömmar in och fyller vårt arbete, all nattens leende ljuvlighet glider in och famnar våra drömmar! -

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Dan Andersson
stor beundrare av
Rudyard Kipling

Komplett - Rudyard Kipling - dikter (på engelska)


Rudyard Kipling - nobelprissajten (på engelska)
RUDYARD KIPLING

En vaggvisa från S:t Helena
text: Rudyard Kipling
svensk text: Olavus Wold

En vaggvisa från S:t Helena
text: Rudyard Kipling
svensk text: Olavus Wold


Hur långt är S.t Helena från ett litet barn, som leker?
Vad gör, att du vill skynda dit, fast havet är emellan?
Ack, Moder, ropa på din son, ty blott din röst beveker!
(Då gräset lyser grönt, man nämner vintern sällan.)

Hur långt från S.t Helena till Paris, jag kan just undra?
Jag har ej tid att svara nu; på gatan rasar striden,
och människorna stupa för kanonerna, som dundra.
(Den sig i leken givit har, får också stanna i den.)

Hur långt är S.t Helena från Austerlitz-trakten?
Du kan ej höra nu mitt svar; stridsbullret dränker orden;
men ej så långt för människor, som fika efter makten.
("Gå upp som sol´n" är "gå ned igen" på hela denna jorden.)

Hur långt är S:t Helena från den franska kejsartronen?
Det ser jag ej, det ser jag ej, ty kronorna mig blända,
och konungarna spela, och furstinnor lyss till tonen.
(Då vädret länge varat, kan plötsligt vinden vända.)

Hur långt är S.t Helena från Kap Trafalgars vatten?
Så långt, så långt! Väl tio år gå åt att vägen hinna
- i söder över haven, där en stjärna står i natten.
(Vad du ej sluta kan, får du åter ogjort finna.)

Hur långt är S.t Helena från isen vid Beresina?
En dyster led och kylig med; - nu, isen höres knaka!
Men ej så långt för dem ändå, vars klokhet börjar sina.
(Då du ej kommer framåt mer, så bör du gå tillbaka.)

Hur långt är S.t Helena från Waterloo, jag spörjer.
En tydlig väg, en sydlig väg, som lätt fartyg ilar.
En trevlig plats för den likväl, som intet mer besörjer.
(På förmiddagen verkar man, men efteråt man vilar.)

Hur långt är från S.t Helena till Himlens Nådesländer?
Det vet man ej, det vet man ej! I att gissa gör man illa.
Men hölj dig väl, du lilla barn, och knäpp så dina händer,
och efter prat och frågor vila stilla!

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Tommy Rådberg
Dröm Fantasi Verklighet
5 VISOR
5 TONSÄTTNINGAR
    Dan Andersson (3)
    Gustaf Fröding (2)
12 TONDIKTER

(1974)

Gengångare - melodin i midi format

Gengångare Drömmar

text: Dan Andersson

Gengångare
ur Kolvaktarens visor
Är du ensam vid din mila i din koja i kväll,
håll öppen, håll öppen din dörr!
Under glittrande stjärnor över snötäckta fjäll
komma vi, komma vi som förr.
Ty vi vandra, vi vandra och hava ej ro
i de gravar som svälten har grävt,
och fast friden var djup i vårt jordbyggda bo,
vårt hat har den aldrig kvävt.
Vi ha sovit redan länge i vår kyrkogårdsvrå
och vilat våra gammalmansben -
vi ha vakat för att skönja om himlen är blå,
för att värma oss i månens sken.
Och vårt hat är ett vandrande dödmanshat
som skall spöka tiderna ut,
och vår sorg är en tårlös sorg, kamrat,
och vår jämmer är utan slut.
Under stjärnornas ögon må vi samlas till ting
medan nordvinden härjar hård,
må vi bänka oss ned i en domarering
på din fridlysta kolaregård.
Men ve oss, för sent ha vi gått ur vår grav
för att krämares domare bli -
de män som skuro vår plågas stav
äro döda och vandra som vi.

Drömmar
ur Kolarhistorier

text: Dan Andersson

Nu har jag sett och talat med dem alla; de ha varit hos mig i natt, Falken och Björn-Pelle och alla de andra. De ha kommit över de ändlösa snöfälten hit för att visa sina magra kroppar och tärda ansikten. De ha gått lätt och varligt över drivorna och inga spår syntes efter dem. Jag har hälsat dem välkomna en efter en. Hur min trånga koja skulle rymma dem visste jag ej, och vid min eld ville de alla sitta, därför gjorde jag en brasa på den öppna planen framför kojan, och de satte sig ned där och värmde sina frusna händer. Allt flera kommo de; deras namn vet jag ej och icke heller tänkte jag på att deras ben sedan flera år tillbaka multnade i lerjorden vid Grangärde kyrka.

Falken talade med het och skrällig röst och sträckte sina beniga fingrar ända in i elden, och i skenet från torrvedslågorna blänkte hans insjukna ögon som glas.

- Det är kallt i natt, sade han, och skönt att sitta vid din eld, men inte så kallt ändå som när jag kolade min sista mila här för femti år sedan, det var nätter det, oj, oj, oj, svarthavrebröd och salt hade jag att äta - det var tider, det! Fem milor att se efter - det är arbete det! Barn och hustru hade jag, de bodde här på andra sidan  bäcken - där är en tomt du vet - där är jag född.

Han skrattade och såg uppåt Styggberget, där månskenet gick vitt över den glesa skogen. Bakom syntes himlen svart med guldglänsande stjärnor.

- Jag har varit borta härifrån länge nu; det var på fyrtitvå jag kom hit. Då fanns det både björn och varg i skogarna. Men jag svalt som en hund - -

- Jag är drängen Anders Andersson - det står om mig i bruksboken för år 1862, inföll en pipig röst. Ibland åt jag gröpen som inspektorns hästar skulle ha.

- Det är de fattigas ting i natt! skrek Björn-Pelle. Tvärs genom elden och röken gick hans tunna röst som en vass kniv. Vi ska döma herrarna till döden och hänga dem på Galgberget. Ha, ha, medan månen lyser och värmer!

- Dumbom! Herrarna ha ruttnat för länge sen.
Vi ska höra hur det är med hyttan nu.
- Den är nedlagd och skogarna är slut.
- Och grosshandlaren från Stockholm.
- Ruttnade innan han dog. Fick för mycket mat och för många kvinnor.
- Bruksinspektoren hade hophustru med bror hans, därför fick han sitta på kontoret och plåga folk fast han varken kunde läsa eller skriva.
- Folk kan läsa i böcker nu, så herrarna kan inte fuska i motböckerna åt dom. Och så äter dom rågbröd och sill. Inte kan det bära sig att ha bruksrörelse om folk ska äta sig mätta. Förr i världen var det bara inspektorn som åt sig stinn.
- Om någon slet ont så var det jag! ropade Mjölnar-Pelle. Jag fick inte mat på åtta dar - sen fick jag en kappe potatis och när den var slut gick jag ut i skogen och skar halsen av mig. Undrar hur det är med kvarnen nu?

Fram och åter gingo deras deras ömsom dova, ömsom gälla röster, medan elden brann och midnatten stod smällkall kring ödemarkerna.

- Jag, minns femtiett, började Björn-Pelle långsamt. Då fanns det furor här, grova, höga. Vi brukade stjäla nån då och då att spänta stickor av och sälja i smyg för att få en matbit när hungern var som värst. En dag - vi var två och bra hungriga - höll vi på att bli efter i snön. Koj-Jan vart liggande och förbannade sig på, att han inte skulle gå ett steg vidare. Jag fick dra honom hem. Känn på fötterna, sa han, för jag kan inte känna dom. Då visste jag hur det var ställt, men jag teg och tog honom under armarna och släpade iväg. På brukskontoret fick vi ut två jungfrur brännvin - det skrevs opp på min bok, och det värmde oss bra - brännvin är den fattiges enda hugsvalelse - det vet vi bäst. "Varför kan jag inte känna fötterna?" envisades han. "Det är precis som jag inte hade några." Och när vi kom hem och jag släppt in Jan och när jag såg barnaskaran, svarta, lortiga ungar som krälade på golvet, då kunde jag inte låta bli att gråta, men då begrep Jan hur det var fatt, och då sa han så här: det går väl lika bra för dom som för mej, dom kan aldrig bli fattigare än far deras varit.

En gammal, mycket gammal man reste sig upp vid min sida. Hans hår var vitt som krita och rösten skakade.
- Det var jag det, men jag stal inte av skogen för ro skull, må ni tro, för det var det året jag brände kolhoparna, och hemma hade dom inte en bit barkbrö en gång.

- En gång somnade jag! skrek en vass röst längst bort mot kojdörren. Jag somnade med havremjölssäcken under huvudet i min koja. Då hade jag intet ätit på så länge att när jag kom hem med mjölet skulle jag vila mig ett tag innan jag åt. Men jag vaknade inte mer och jag har inte varit hungrig sen dess.

Han tassade bort över snön och de följde honom den ene efter den andre. Jag såg dem till sist som små svarta punkter ute på det månskensvita snöfältet och till sist såg jag dem icke mer; jag var åter ensam med elden.

Som en yrvaken ligger jag och drömmer och stirrar upp mot takkluvorna i kojan; till sist märker jag att min eld är slut och att kölden smugit sig in. Jag reser mig upp i sittande ställning och känner kylan kittla mig under armarna. Mera ved! Mera ljus! Medan klockan går på två hugger jag mig varm och bär in tjärveden.
Hej, det flammar lustigt! Dörren står delvis öppen och jag hör tassande steg utanför. Det är Råhanda som går här och fnaskar - eller också är det flera döda som komma. Men det är nog skogsfrun. Nu rycker hon undan dörren helt och hållet och kastar upp ett vedträ i luften. Med ett dumpande ljud faller det ned mitt på planen framför kojan. Således fel med milan!
Jag står på knä och tittar ut, ty jag vill gärna se trollen som störa min nattro. Men nejden är död och frusen och ödsligt tom på levande väsen. Och ändå - jag går till min mila, för sånt här kan man aldrig veta --

Dagbräckning har det blivit och över de isvita skogarna i öster brinner guldröd eld med blodigt varma toppflammor. Morgonväktens köldtimme är i antågande och kärrets frusna alar stå så stilla som hade de av evighet varit gjutna av sten.

På troll och andar tror jag inte, det hör natten och icke morgonen till.

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

AUGUST STRINDBERG (1849-1912)
AUGUST STRINDBERG (1849-1912) BLÅ TORNET
Visning - Klicka här
Dikt Landsflykt
Dikt Maj på heden
Hemsöborna Axel Danielsson recenserar
BLÅ TORNET

Ett brev till August Strindberg

text: Dan Andersson

text: Dan Andersson

Ur brev till August Strindberg Långfredagen (14 april) 1911

Genom läsandet af några af Edra senaste böcker har jag, en f.d. gudsförnekare och darwinist, börjat få ögonen öppna och sträfvar efter att bli en kristen. Härmed tackar jag Er. Ni har under min viktigaste karaktersdaningstid lagt fröet till själfständig kristendom hos mig.

Därför vill jag att Eder lefnads aftontimmar skola varda ljusa.

Som offentlig talare betyder det kanske ej så litet att jag nu predikar den korsfäste i stället för - apan.

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Malmkörare i Bergslagen
Original: J.W. Wallander
Klicka på bilden - för en större bild!

Dan Andersson och Hjalmar Bergman

text: Eric Uhlin

Dan Andersson och Hjalmar Bergman
Ur Eric Uhlin: Dan Andersson före Svarta ballader Tidens Förlag 1950

Dan Anderssons uppväxtår förflöt i en social miljö, som utgör en del av det "Bergslagen i förfall", vilket Hjalmar Bergman också tillhörde. Det är en tid, då vårt land utsättes för starka påverkningar utifrån, i runt tal perioden 1870-1910. Det viktigaste draget i denna internationalisering är kapitalimporten till Sverige 1860-1910, förutsättningen för det stora ekonomiska genombrottet. Vårt land dras oemotståndligt med i den världsfamnande industrialiseringen, därför att den krävde en av de varor, för vars produktion Sverige hade de största förutsättningarna, nämligen järnet.

Den första och märkligaste förändring som det svenska näringslivet undergick inom denna period gällde alltså järnhanteringen. Produktionsprocessen apterades efter det nya läget, och lagstiftningen omlades: de gamla bergsförfattningarna upphävdes under 1800-talet. En nödtvungen övergång till stordrift under 1870- och 1880-talet medförde den gamla bergsmansorganisationens upplösning och ersättning med kapitalstarka aktiebolag. Tillverkningen koncentrerades till ett fåtal stora anläggningar, ett slående exempel härpå är "Domnarvets tillkomst i slutet av 1870-talet, då det ensamt ersatte nitton olika verk spridda över en stor del av Dalarna".

Även bruken kom helt i beroende av den nya internationalismen. En kapitalistisk erövring av tackjärnsproduktionen hade långt tidigare börjat. Tackjärnsproducenterna stod sålunda genom understöd i beroende av bruksägarna, och dessa i sin tur försågs med nödvändig kredit av de stora exportfirmorna i storstäderna. Grosshandlarna i Stockholm och Göteborg kunde i många fall helt övertaga bruksrörelsen.

Detta världsekonomiska sammanhang återspeglas i Dan Anderssons födelsebygd under hans faders och hans egen uppväxttid. Den ursprungligen relativt folkrika bygden fick direkt känning av den gamla järnbrukskulturens undergång, när Vännebo bruk strax invid Skattlösberg på 1860-talet nedlades. Decennierna som följde markeras av rivna masugnar, igenbommade smedjor och vattenfyllda gruvhål. En av grundvalarna för bygdens näringsliv rycktes därmed undan, och en folkmängdsminskning blev följden. En stor del av befolkningen sögs in i den allt mäktigare emigrationsström, som från och med 1860-talet sökte sig över till Amerika. Bland utvandrarna befanns sig Dan Anderssons farbror Simon och faster Sara och hans broder Gustaf. Vid den tid då Adolf Andersson kom till Skattlösberg, trängdes ett sjuttiotal skolbarn i det gamla skolhuset. Under de sjuttio år som gått [1950] sedan dess har över 30 gårdar lagts ut på skogen och försvunnit och skolundervisningen lagts ner.

Storkapitalismens inmarsch i Dan Anderssons hemtrakt medförde alltså de gamla bergsmanshyttornas nedläggning. Bruksrörelsen i trakten kom att domineras av Ludvika bruk med underlydande företag. Kronbruk till 1726, friköptes det detta år av friherre Jonas Cedercreutz, i vars ätt det sedan gick i arv under flera generationer. 1823 köpte brukspatron Anders Wetterdahl på Hagge halva bruket, och 1831 blev han ensam ägare. 1836 inköptes 2/3 av grosshandlaren Carl Reinhold Roth (1798-1858) i Stockholm och brukspatronen Fredrik Langenberg i Västerås. Efter olika affärstransaktioner stod den förres arvingar 1864 som ägare till hela Ludvika bruk.

Roth var en typisk representant för den köpmannaadel, som spelade en betydande roll som industrigrundare under 1800-talet. Utom ett större skeppsrederi ägde han stora skogsegendomar och var en av de första grundarna av sågverksindustrien i Norrland. Efter hans död övertogs bruket av tre söner, Carl Edward Leonard, Carl Emil August och Carl Ehrenfried Reinhold. Den sistnämnde erhöll ensam Sunnansjö bruk i Grangärde. När Carl Emil Roth avlidit 1885, blev brodern Carl Edward, som varit brukets disponent efter faderns död, ensam ägare. Vid hans frånfälle 1898 övergick bruket till tre söner. Dessa bildade 1901 aktiebolaget Ludvika Bruksegare, som övertog rörelsen med den äldste sonen, häradshövding Carl Roth, som chef.

Dynastin Roth blev framför allt annat kapitalismens representant i Dan Anderssons hembygd och jämte Björnhyttans bruk ett angreppsobjekt i hans kolarhistorier och annorstädes. Emellertid tycks det inte ha varit någon större skillnad mellan förhållandena under "den gamla goda tiden", Wetterdahls "patriarkaliska" regemente, och dynastin Roths era. De miljöer av nöd och elände, som vi möter i författarens tidigare produktion, tillhör snarast en äldre tid än den han själv upplevt, en tid som han kände från sin faders anteckningar och sedermera genom egna källstudier.

Både Dan Andersson och Hjalmar Bergman fick - mest i andra hand genom levande familjetradition - bevittna, hur kapitalismen krossade den gamla fria bergsmannaklassen. Verkningarna var ojämförligt mer förödande i Bergmans Örebro, där köpmannaaristokratien, Hjalmar Bergmans egen samhällsklass, drogs med i fallet. Båda författarna tog dock starka intryck av den tid, rik på minnen av en "traditionsmättad värld, som krossats under Jaggernautvagnen". Men de hade olika observationspunkter, ty Bergmans familj och hans samhällsklass blev själva offer för den nya utvecklingen. Hjalmar Bergman skildrar i sin diktning den döende borgerligheten och frigör sig aldrig från detta tema, liksom han i svensk litteratur representerar den borgerliga realismens upplösning. För den samhällsklass som Dan Andersson tillhörde förändrades inte förhållandena så genomgripande. Smederna och kolarna fick bara nya herrar. Men som en reaktion mot de nya tendenserna påskyndas myndighetsförklaringen av en ny samhällsklass: småbrukare och industriarbetare, som tills vidare utestängda från det politiska livet sökte ersättning för detta genom föreningsarbete inom arbetarrörelsen, frikyrkliga samfund och nykterhetsorganisationer. Socialt sett representeras Bergman av en fallande kurva och Dan Andersson av en stigande. Den senares författarskap måste ses mot bakgrunden av det socialdemokratiska arbetarpartiets födelse och växande till manbarhet. Detta skeende sammanfaller till tiden ganska nära med Dan Anderssons egen livstid.

Läs mer om: Hjalmar Bergman

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Vem skrev, tonsatte, översatte Brooklandsvägen?

text: Tommy Rådberg

Brooklandsvägen.

Vem har skrivit texten, vem har översatt och vem har tonsatt.

Noterna och texten har  jag hämtat från Gunnar Turessons 14 dikter av Dan Andersson.
Där står att Dan Andersson är översättaren.

Fel!

Projekt Runeberg på internet har elektroniskt skrivit att texten är Dan Anderssons.

Fel!

Dikten är i original på det engelska språket, författat av Rudyard Kipling, ur Från Gengångare och féer (Puck och hans vänner). Originaltitel: Rewards and fairies, året 1911.

Jag har hela kvällen letat i diverse noter och skivor för att hitta rätt översättare. Jag minns att begynnelsebokstaven är ett O. Nu hör det till bilden att jag har oordning bland skivor och CD.

Mats Rådberg (vi är inte släkt) och Hootenanny Singers har i sin inspelning angivit:
musik Dan Andersson - Titus Hultstrand, text Rudyard Kipling fritt översatt av Dan Andersson.

Fel!

Jag letar  vidare - för jag vet att Thorstein Bergman har med rätt uppgift.

Äntligen hittar jag skivan.

Det är ingen mindre än Olavus Wold, fanfar, som har översatt Brookland Road till svenska.

I denna visa är Dan Andersson, som spelade fiol, flöjt, gitarr, luta, tonsättaren inte diktaren!

melodin i midi format

Brooklandsvägen.

Originaltext: Rudyard Kipling
Svensk text: Olavus Wold
Musik: Dan Andersson

Jag var nöjd och alltid mig själv till behag
och trodde mig visst inte dum
tills på Brooklandsvägen jag mötte en dag
en ungmö, som gjorde mig stum.

Lågt ned
lågt ned,
där små lyktor gå ut och gå in.
I ungmör jag glömt eder alla för en,
och hon kan aldrig bli min.

Det var mitt i en doftande juninatt,
och österut åskan gick,
och jag ansiktet såg, fast ljuset var matt
och det var blott ett ögonblick.

Lågt ned
lågt ned,
där små lyktor gå ut och gå in.
I ungmör jag glömt eder alla för en,
och hon kan aldrig bli min.

Hon såg på mig och log men teg,
Hon log och strax försvann.
Men ack, då gick min frid sin väg,
och min glädjes ström förann.

Lågt ned
lågt ned,
där små lyktor gå ut och gå in.
I ungmör jag glömt eder alla för en,
och hon kan aldrig bli min.

Så ringen ej till aftonbön,
I Brooklands klockor, där.
I ringen Goodman upp ur sjön,
förrän jag på nytt blir kär.

Lågt ned
lågt ned,
där små lyktor gå ut och gå in.
I ungmör jag glömt eder alla för en,
och hon kan aldrig bli min.

Väl Goodmans gård är havets sand
sen många tusen år,
men den skall bli till åkerland,
förrän jag en hustru får.

Lågt ned
lågt ned,
där små lyktor gå ut och gå in.
I ungmör jag glömt eder alla för en,
och hon kan aldrig bli min.

Kring Fairfields kyrka vattnet står
ren nu i tidig höst,
men förrän hon på högland står
skall ingen ge mig tröst.

Lågt ned
lågt ned,
där små lyktor gå ut och gå in.
I ungmör jag glömt eder alla för en,
och hon kan aldrig bli min.

Ack låt mig gå till Brookland blott,
då åter åskan går -
ty där hon en gång lett så gott,
hon kanske åter står.

Lågt ned
lågt ned,
där små lyktor gå ut och gå in.
I ungmör jag glömt eder alla för en,
och hon kan aldrig bli min.

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

Ett möte med Fabian Månsson

text: (Black Jim) Dan Andersson

Ett möte med Fabian Månsson
text: Dan Andersson

Lördagsbetraktelse den 15 september 1917

Ehuru jag långt ifrån kan kallas den rike ynglingen, och fast mina promenader vanligtvis ske vid Fattighusån och icke på stranden av Jordan, så har jag dock tack vare de hårda tiderna gynnats så pass, att jag kan hyra en dublett på Östra Hamngatan, hålla piano och städerska, och ha en brevlåda av holländskt bokträ i porten. Och som jag inte behöver arbeta för mitt uppehälle, har jag börjat tänka, på lediga stunder. Jag tänker för det mästa på allting nästan samtidigt, och därför bli mina omdömen mindre korrekta än min stil, och mina berättelser mindre sanningsenliga än jag själv. Och liksom mina intryck ramla på mig pell mell, så ramla även orden huvudstupa och utan ansvarighet ur min hals.

Av de uppseendeväckande saker som jag iakttagit under veckans lopp, noterar jag främst det alltmer stegrade valbråket. Min gamla faster, som var rösträttskvinna, hade kanske inte så orätt när hon kallade mig politisk idiot, ty jag lärde mig aldrig riktigt skilja på partierna, och min faster höll styvt på dem.

Medan jag nu en dag satt och tänkte på det här viset, slogs dörren upp och en jätte klev in. Hans händer voro - för att använda en gammal bild - som släggor, hans panna var hög och syntes rymma visdom, hans lurviga hår var i färd med att gråna och hans ögon, för att härma Hamsun, "voro tredubbelt blå" och skådade flera kilometer bortom tingen. En profet, tänkte jag, en väldig man, med en vikings kraft och brahmans visdom. Han slog sig ner i min nyfernissade korgstol och sade:

-Fy för den ledaste fadren, ett sånt sjå!

Det var Fabian Månsson.

-Det har jag alltid tyckt, sade jag, du ska bara inte ta det så tvärhäftigt. Hur mycket förtjänade du på din storbok?

- Sju öre i timman, men då skrev jag också som en djävul både natt och dag, så ibland steg det till två kronor dygnet.

-Det var bra att du kom, sade jag, i det jag grep min guldpenna med elfenbensskaft, som jag i ett högtidligt ögonblick fått av turkiske storvisiren under en av mina vistelser i Jönköping, nu ska du förklara för mig skillnaden på Luthers och Melangtons lära om nattvarden.

- Jag kan inte, förklarade han sorgset. En gång kunde jag det och var djupt inne även i vår inhemska kyrkostrid, men jag måtte ha svettats ut det. Jag har just hållit föredrag åt nysocialisterna i konserthuset och tänkte hela tiden bara på Dackefejden, som jag ska skriva en roman om, bara det här valet är över. Det är ett väldigt tjatande det här. Fy han fanen. Usch då - tvi för fäflugorna. Kan du spela tjuguett, gosse?

-Ja, något.

-Då ska ja säja däj något: Oppe i Orsa och Lima och Transtrand förtjäna skogsarbetarna 20 kronor om dagen. Res dit och spela av dom ungefär halva årsförtjänsten, det är en samhällsnyttig gärning. Sen ska du köpa statens räntebärande obligationer för tio tusen kronor, sen ska du sälja dem på börsen - -

-Stopp! Kan du inte göra det själv?

-Nej, jag ska skriva en bok. Men först ska jag ha ihop aderton kilogram anteckningar. Men nu ska du berätta något från Göteborg, så ska jag anteckna det.

-Tja - först och främst har du väl hört att Göteborgs Aftonblad blivit inblandad i en process alldeles som färg. Schöldström. Det lär visst ska avgöras nu om tidningen är vid sina sinnens fulla bruk. Orsaken till alltsammans är att dom härmat Hasselroth och skrivit i en ledare att högermännen är krokiga.

-Ah! Nu erinrar jag mäj en sak! En dag såg jag en karl på Kronhusgatan som var så krokig att han ständigt såg sig själv mellan benen, betraktande sålunda den värld han redan lagt bakom sig genom ett slags port, men jag trodde han var en sorts krympling, så jag gav honom 25 öre. Att det var en högerman som försökte att se sig själv på ryggen, begrep jag inte.

-Jag intresserar mig inte så mycket för politiken, sade jag. Däremot tänker jag deltaga i råttkriget. Jag mötte en råtta på Linnégatan i går. Hon gick och funderade på sitt släktes finansiella angelägenheter och släpade svansen så sorgset att det riktigt rördes i mitt hjärta. "Har du reda på att det ska bli krig?" frågade hon. Hon talade om att det planerades ett förbund mellan kattorna i Haga och råttorna i Masthugget. Under de senaste åren har nämligen ett slags sympati uppstått mellan dessa båda folkslag, i det att kattor och råttor bägge förföljas och misshandlas på gatorna. Till och med bostadsfrågan har på det sättet blivit tillkrånglad, sade hon, och de båda släktenas vanor hade så sammanblandats, att man numera inte, när man behöver ett gömställe, kan riktigt avgöra om ett katthål är ett råtthål eller ett råtthål eller katthål och tvärtom.

- Det var jäveln, sa Fabian. Men, fortsatte han, blir du med så bryter vi opp härifrån och placerar oss i en koja långt oppe i skogarna. Vi köper ett par famnar björkved och en tunna potatis och så struntar vi i hela politiken och bara skriver böcker. Du skriver spökhistorier och jag skäller på riksdagsmännen. Jag har också börjat studera Josefus och Talmud, så nog har jag att skriva om.

-Och kan du tänka dig, sade jag, snart är det lovligt på älg, och då gå vi ut och jagar; när så den första snön börjar falla och alla skogarna äro fulla av tramp efter alla vildmarkens djur, och de ödsliga myrarna ligga döda -

- Nej, stopp! ropade Fabian, nu är det nog, nu går jag ut och äter.

Och jätten Fabian gick sin väg så att hela våningen darrade och all luften skalv som av åska, under det de mäktiga intrycken av vad jag upplevat ramlade över mig som hårdkokta ägg.

Fabian Månsson: Stridssång

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]


Klicka på bilden - för en större bild

Läseriet

text: Adolf Andersson (Dan Anderssons far)

Läseriet
text: Adolf Andersson

Sedan läseriet på 1850-talet begynte genom Johannes Andersson och andra började man på prästerligt håll försvarskrig, och man fick från predikstolen höra något om ulvarna som åstadkomma söndring o.s.v. Man kunde även få höra försvar för dansen, brännvinet och oskyldiga nöjen. Det var nämligen ett utmärkande tecken att vara läsare, då man vägrade taga en sup. För att ej bli misstänkt för något så skamligt, som att bli ansedd eller vara läsare, tog man vanligen supen. "Läsare" betraktades som ett skällsord, och det ansågs som en skam att vara läsare. Emellertid vaknade många tusen upp och började fråga efter livets väg. De började då även få bättre öron, att höra vad prästen predikade också. Men av dennes predikan fingo uppbära hans - prästens ledning. Prästen påstodo, att ingen annan än vigd präst hade rätt, att förvalta nådemedlen och därtill hörde ordets predikan, dopet och nattvarden. De övriga, som dristade att offentligt lära andra, voro ulvar och bedragare, falska profeter... Intet hjälpte dock. Prästernas fiendskap drev tvärsom läsarna att mera själva rannsaka skrifterna av Luther, Rosenius och P. Fjellstedt, och förtroendet rubbades betänkligt för hela statskyrkoinstitutionen. De äldre övergav dock icke kyrkans nattvardsgång. De höllo före att Luther talade sant då han sade: Nattvard är nattvard, om än djävulen utdelade den. Eller tydligare: De höllo före att sakramentets verkan ej var beroende av den personens tillstånd, som detsamma förrättade. Men då de ville ha vägledning till saligheten hos Gud, sökte de icke prästen.

Söderström var här kyrkoherde och prost 1836-1863. Han var således den som här började striden mot läseriet. Höll efter både predikanterna och de som dem hyste och de blev dömda enligt då gällande lag, som kallades konventikelplakatet.

Nu [år 1911] har all fiendskap från prästerna här upphört och läsarna tyckes även försvunnit. De äro sig icke lika nu som på 1870-talet. Det där finkänsliga samvetet, det där broderliga umgänget, denna fruktan för självbedrägeri och den fina ärligheten äro på retur. Man har ordnat sig i församlingar och missionerandet för andras omvändelse är i avtagande. Girighet, världslikheten och politiken tyckes vara hemmahörande även hos missionsvännerna. Gud hjälpe oss!

Under läseriet 1874-1880 var den religiösa livaktigheten störst. Det var en härlig tid i religiöst avseende. Ungdomen var i stort antal omvänd till Gud. De sjöngo Engelkes sånger, sedan Saneys jämte en och annan ur de gamla sångböckerna, Sions Toner: Sions harpan, Ruthströms och även Truvés sånger, ifall de voro baptister. Predikanterna voro Tuna Janne, Persson i Kopparberg, Israel Andersson, skollärare Elfving, skollärare Jansson, Jan Samulsson, Lars Johan i Bringsjöberg, Persson nu boende i Hästberg, samt många anställda av Grangärde missionsförening, dels från Norrtälje, dels från andra orter. Präst Olof Jonsson må ej glömmas här.

Men så kommo baptisterna och det blev strid om dopet. Så kom den Waldenströmska försoningslära och den uppväckte strid. Så kommo helgeanisternas syndfrihetslära och den uppväckte söndringar. Sedan kom djävulen och sade: "Passa på! Skynda samla, vinna, spara, gör affärer, samla ihop som Josef under hungeråren!" Så blev en försoffningens ande över det hela. En och annan torde nog ännu finnas, som lever, svepta in i andligt skrymteri. Gud give jag hade orätt!

Bilden ovan förekommer ofta i böcker som behandlar ämnet läseriet. Jag har hittat den i Helg och Söcken, Bokklubben Svalan Albert Bonniers förlag 1973. Konstnären är J.W. Wallander (1821-1888), skriften "Bilder ur svenska folklivet", utgiven av D.F. Bonnier, Göteborg 1855. Texten i anslutning till bilden har rubriken Läsare i Norrland,  och är författad av göteborgsprästen Johan August Berg (1818-1902).

Citerar Mats Rehnberg i Helg och Söcken 1973: "Då bilder från den svenska väckelsen av många skäl är ytterst sällsynta, utgör denna illustration ett märkligt dokument. Då de församlade uppträder barhuvade, vågar man antaga att det avses sommartid. Med hänsyn till kvällsmörkret och månskenet borde det vara åtminstone sensommar. Att det är en kvinna som agerar får anses mer ovanligt. Man vet ej heller om hon endast avlägger ett vittnesbörd om sin tro eller om hon framför en predikan.

Bilden kan föra tanken till de s.k. "predikopigorna" som var verksamma på olika håll under 1800-talet, främst i Västergötland och Småland.

Elias Sehlstedt: Läsarprästen

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

En variation på det Almqvistska temat om den svenska fattigdomens betydelse.

text: Torsten Fogelqvist

En variation på det Almqvistska temat om den svenska fattigdomens betydelse.
text: Torsten Fogelqvist

Utom orosdraget i faderns porträtt fäster man sig vid det ovärldsliga draget. Gårdfarihandlarn med Eskilstunasmidet - "gick och bar det långa vägar, men bjöd sällan ut något" - pojken, som kunde lära allt utom matematik och pengars skötsel, det är Dan Andersson på kornet. Han var inte skapt att klättra. Han hade Bergspredikans och den kristna fattigdomens moral i blodet. Den var hos honom både arv och lynne. De skatter han samlat sig på jorden fingo plats i hans portfölj. Hela denna livshistoria är en variation på det Almqvistska temat om den svenska fattigdomens betydelse.

Jag har en känsla av, att Almqvists karakteristik av svenskheten kanske är något föråldrad, vad genomsnittet beträffar. (Mammonismen och den industriella moralen har icke gått spårlöst förbi.) Men den träffar fortfarande rätt i det enskilda fallet. Och för detta enskilda fall var Dan Andersson en typisk exponent. "Han är",  heter det hos Almqvist om svensken, "nästan aldrig idog i fransysk eller tysk mening. Allra minst är han sparsam som ryssen eller juden. När utlänningar hopar penningar för att äga dem, samlar svensken för att giva ut. Fattigdomen är hans grundtillstånd, förmögenheten blott hans interim, rikedomen en liten lek, som han har för sig då och då". Och vidare heter det om det jordiska goda: "Han bör och skall vara så sinnad, att han kan lämna det. Han har då makt att när som helst resa sig upp, lös ifrån allt, stående blott och bart på sin person och på intet annat i världen. I sådana ögonblick känner han Gud inom sig och hela jorden inunder sig. Han ser kanske trasig och smutsig ut där han står, men han bär sitt huvud högt, och han ser sig omkring med ögon som bodde han överallt i stället för ingenstädes". Dan Andersson, som annars icke var någon Almqvistläsare, hade en stor beundran för dessa rader.Och varför, om icke just därför att de gåvo ett så exakt uttryck för hans egen belägenhet: "lös ifrån allt, stående blott och bart på sin person".

Läs mer: Carl Jonas Love Almqvist: Svenska Fattigdomens betydelse

Torsten Fogelqvist
(Rektor under Dan Anderssons Brunnsviksperiod, senare tidningsman.
Torsten Fogelqvist besöktes av vännen Dan, den sista dagen i Dan Andersson liv.)

Källa: Torsten Fogelqvist: Dan Andersson En minnesteckning.
Tidens förlag 1922.

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]

10 apr - I hjärtat av Bergslagen

I hjärtat av Bergslagen
Ny Tid 24 nov 1917
text: Dan Andersson

ETT BREV OM EN GAMMAL MASUGN; EN UNDERBAR GRAN

Norrskensflammande ligger stjärnenatten över Halvarsbyn vid Gonäs, platsen för det kända mordet, där jag också skriver dessa rader, dvs i en stuga ej långt från mordplatsen. Långt hän över de frusna smutsgula åkrarna stiga flammorna opp från Gonäs masugn - en hytta, som snart ej skall finnas mer, åtminstone i sitt nuvarande skick. I dagarna har nämligen ägaren försålt den.

Det var med mycket underliga känslor undertecknad brukade besöka denna ålderdomligt inrättade masugn på den tid jag var bosatt i byn, som vid den tiden började bli så illa beryktad. (Inte på grund av att jag bodde där, ändå!) Där fanns ej, och finnes ej ännu, ett spår av moderna inrättningar. Ofta satt jag på masugnen och spelade femkort om fem öre med någon luffare, som mojade sig i värmen, sotet, eller språkade med "påsättaren". Det var vanligt, att en sådan för sitt ganska krävande arbete pr skift kunde förtjäna - två kronor. Missförstå mig nu inte - det var inte för ett hundra år sedan, utan för två år sedan!

Nåja, på rosugnen, "gasugnen", kunna dessa familjeförsörjare förtjäna ända till tre kronor pr skift! Jämför detta, låt oss säga 100 kr pr månad, med gruvarbetarnas förtjänst! Ja, baxna inte, för närvarande förtjäna maskinborrare här i Bergslagen 300 pr månad!

Denna underliga hytta är inte underlig bara på grund av de låga löner, hyttfolket har, här har även i mannaminne använts trucksystem. Patronen, som äger hyttan och därtill stora skogar och jordagods, betalar lönerna in natura på det sättet, att han låter det svältande folket få matvaror på kredit, i stället för höjda löner. Femton familjer med talrika barnskaror ha år efter år dragit sig fram på det sättet, precis som för hundra år sedan, då gamla bruksbröder berätta oss hur en dräng vid Nya Prästhyttan fått ut tre Rdr för tre veckors arbete, eller hur "pigan Anna Ersdotter utfått som lön för tre veckors utrivning av milor 1 kappe salt, 1 kappe korn, 1 gammal skinnpäls!" (Rätt utdrag ur bruksboken, förd 1830 av Ekman, inspektor.) Man skulle tro, att dylika arbetsgivare höra till en förgången tid, men den, som sett vissa avkrokar i Bergslagen, vet annat. Framför allt är Gonäs masugn ett typiskt exempel på senare tiders livegenskap.

Då 1909 storstrejk utbröt, strejkade ingen enda av de arbetare, som voro i tjänst hos ägaren av Gonäs masugn. Alla hade de fått matvaror i månatligt förskott, alla arbetade på avbetalning av matskuld hos bruksägaren, och alla voro beroende av att få mer mat på kredit. Ordentligt infångade och insyltade i skuld, mottogo de resignerat den gamle blodsugarens klapp på axeln, för det de "Voro trogna". Han var mycket patriarkalisk, den gamla patronen, han såg till att alla hade mat, att ingen svalt ihjäl, men lönerna höll han nere. Och lika primitiv som betalningsmetoden var de tekniska anordningarna vid masugnarna. Belysningen var oerhört gammaldags, ett slags facklor av trassel och fotogen. Broar, spel, luckor och blåsmaskin, allt ungefär som om man befann sig ett par hundra år tillbaka i tiden.

Nu har patronen sålt allt, är gammal och vill leva på räntor. Gonäs hytta i sitt ursprungliga skick skall rätt snart vara en sägen.

Förflytta vi oss några steg ovanom byn, uppför den så kallade Snöklinten, hitta vi något gladare att titta på än Gonäs hytta. Det är pyramidgranen, av naturskyddsivraren Karl-Erik Forsslund döpt till Obeliskgranen, och genom samma naturväns försorg lagligen skyddad för övervåld. Läsaren kan själv av ovanstående bild förvissa sig om att det är en högst ovanlig gran.

I Gonäsbyn är allting ovanligt och underligt. Underbara ligor, underliga mördare, underliga masugnar och konstbesynnerliga granar! Men icke förty är byn ganska civiliserad och dess folk i allmänhet rätt upplysta. Res dit, får ni se!

Läs mer om Karl-Erik Forsslund - klicka här!

Källa: Dan Andersson Samlade skrifter Tidens förlag 1978 del 10 sidan 93.

[topp]
[Dan Andersson textarkivet]
[tillbaks index]