[Dagens visa] | [visornas hemsida...]
melodin i midi format

[text start]

musik: Göran Möller
text: Elias Sehlstedt

GÖR SÅ GOTT DU KAN

melodin i midi format

Livet har så många skiften,
Jorden har sitt gamla stök,
Och på vägen intill griften
Själv du ävlas med försök.
Därför ses du modet fälla,
Då du strid och misstag fann:
Vet du ej hur du bör ställa,
Gör så gott du kan!

Grip dig an med liv och anda,
Kroppen skapad är till gagns.
Livets värv är mångahanda,
Idoghet dess kvintessans.
Lejd att stå för skott och kula,
Plöja eller köra spann,
Stycka byxor eller sula,
Gör så gott du kan!

Fyll din plikt i alla väder
I vad ödet satt dig till.
Är du född att garva läder
Eller dömd att strypa sill,
Har som konung folket bett dig
Att ta tron och spira ann,
Har du och till pajas gett dig,
Gör så gott du kan!

Ej förmågan himlen dömde:
Knuten är blott att man vill.
Man kan mera än man drömde,
Om blott viljan hjälper till.
Hör du nöd och armod snyfta,
Ser du kvalets tår som rann,
Kan du bördan fullt ej lyfta,
Gör så gott du kan!

Om din lyckas rullning motas -
Det kan ej gå väl i allt -
Tro mig, livets skråmor botas
Bäst, om man tar saken kallt.
En gång skyfflas stoftets öden
Uti graven om varann:
Att bli vän och bror med döden,
Gör så gott du kan!

text: Elias Sehlstedt
musik: Göran Möller
[topp] | [text start]
[Dagens visa] | [visornas hemsida...]
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]