[text start]
[Dagens visa]
[visornas hemsida...]
melodin i midi format

en dikt av Elias Sehlstedt
tonsättning Tommy Rådberg

VISA PÅ LANDET

Utan buller, utan flärd
Sjunger jag min visa.
Jag förnöjd är med min värld,
Och vill glädjen prisa.
Jag vet ej hur det är fatt,
Jag tar livet lätt och glatt;
Lätt och glatt,
Lätt och glatt;
Kan dess sorg ej fatta,
Ha ha ha! men skratta.

"Jorden är en jämmerdal",
Prästerna predika.
Jag med deras fromma tal
Kan mig ej förlika.
Jag en annan åsikt har:
Jag tar jorden i försvar,
I försvar,
I försvar
Mot de sidenhattar,
Ha ha ha! och skrattar.

Lyckans gunst mig svika må.
Mången rik jag känner.
Avund jag ej kostar på
Mina rika vänner.
Jag är nöjd med dagligt bröd,
Åt kalas och överflöd
Överflöd,
Överflöd,
Som så högt man skattar,
Ha ha ha! jag skrattar.

Enkelt är mitt levnadssätt,
Mödan ej bedrager:
Flit gör kroppen frisk och lätt,
Lättjan har podager.
Ofta hon bedrövad går,
Jag min åker kör och sår,
Kör och sår,
Kör och sår,
Gård och täppa krattar,
Ha ha ha! och skrattar.

Går mig världen mot, välan!
Modet jag ej fäller,
Han som bor däruppe,
Han Nog till rätta ställer.
Himmelen är jordens vän:
Jag får nog så gott igen,
Gott igen,
Gott igen.
Nya tag jag fattar,
Ha ha ha! och skrattar.

Ljuvligt är naturens röst,
Landet är min lycka.
Livets glädje är min tröst,
Hur vår prost må tycka.
Kommer han en vacker dag
Och predikar annat slag,
Annat slag
Annat slag,
Jag pokalen fattar,
Ha ha ha! och skrattar.

text: Elias Sehlstedt musik: Tommy Rådberg
[topp] | [text start]
[Dagens visa]
[visornas hemsida...]
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]