[Dagens visa]
[visornas hemsida...]
melodin i midi format

en dikt av Elias Sehlstedt
tonsättning Tommy Rådberg


MITT SOMMARNÖJE


Vid brunnsvikens strand
Och Barkarbyvägen
En stuga belägen
Mig tagit om hand.
Där vistas och bor jag,
I Brunnsviken ror jag
Och tjusas av skogar och blommande land.
 
 
Hör vad det susar i gungande träden,
Där far en ekorre lättskrämd och skygg,
Böljande vaggar den mognande säden,
Löjan sig gassar på vågornas rygg.
 
 
Fåglarnas kväden
Klinga gudomligt bland surrande mygg.

 
Mitt mosslupna tjäll
Bland tallkrönta bergen
Är ljusrött till färgen,
Som Stockholms kastell.
Och blommor man satt där
På gröna rabatter,
Och tallstrunt jag andas från morgon till kväll.
 
 
Nyligt utflyttad jag skådar nyfiket
Hän över viken från bergets altan.
Där ser jag Stallgårdens värdshus, utskriket
Fordom, då man ej vid lyx var så van.

 
Där syns Kräftriket:
Kräftorna tar visst bror Schubert från stan.
 
 
Vid brunnsvikens strand
Och Barkarbyvägen
En stuga belägen
Mig tagit om hand.
Där vistas och bor jag,
I Brunnsviken ror jag
Och tjusas av skogar och blommande land.
 

text: Elias Sehlstedt
musik: Tommy Rådberg


[topp]
[Dagens visa]
[visornas hemsida...]
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]