melodin i midi format

PAJSO

Du åldriga Pajso,            Du hastat från bergen
som leker så ystert         och letat dig vägar
bland fallande dammar    i ödemarksnätter
och rännor som brista,    och solvarma dagar.
du sjunger väl ännu        Du vilat i timmar
din ödemarks sånger       vid slumrande tjärnar,
när böljorna runor          och badat i solljus
i hällarna rista.               i vårgröna hagar.
 

Du sjunger väl ännu,     En hymn för din frihet,
som förr du har sjungit  en sång åt din ära,
i tvåmilaskogar             du åldriga Pajso,
och sandiga dalar,         jag sjunger i natten,
din ensamma färdsång   när uvarna ropa
för den som förstår dig av brånad och hunger,
och tigande lyssnar      och granarna nicka
när vildmarken talar.    vid sorlande vatten.

fotografi: www.ludvika.se/turist/DanAndersson.htm
text: Dan Andersson och musik: Tommy Rådberg


[Dagens visa] | [visornas hemsida...]
[topp]
[Dan Andersson] | [Elias Sehlstedt]
[Gustaf Fröding] | [Tommy Rådberg]