[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 maj 10

melodin i midi format  
Frans Michael Franzén

en av de stora inom den svenska kyrkan och Svenska akademien.
Skriva sällskaps- och dryckesvisor gör ju sitt till för att än i dag sjungs Franzén bland middagssällskapen.
Och att ha en Åhlström som kompositör, som i denna visa, ger ju lite extra musikalisk krydda på anrättningen.

----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Glädjens ögonblick

text: F.M. Franzén (1772-1847)
musik: O. Åhlström (1756-1835)

Sörj ej den gryende
dagen förut.
Njut av den flyende
varje minut.
Rosornas doft,
druvornas ånga
skynda att fånga:
yngling, de vissna, du själv är ett stoft.

Fatta det blinkande
glaset förnöjd.
Sjung om den vinkande
kärlekens fröjd;
men då du ler
munter för dagen,
skräm ej behagen.
Flydda en gång, de ej följa dig mer.

Dock ur den sparade
ungdomens bål!
drick den bevarade
oskuldens skål!
Glädje och dygd
elda varannan:
Kransad om pannan
vishetens skämtar i vinrankans skygd.

Klinga med roliga
vänner i lag!
Tryck den förtroliga
handen i dag!
Kanske du den
aldrig mer trycker:
Härjaren rycker
brud ifrån brudgum och vän ifrån vän.

Glad må du somna i
graven, du ock:
känslorna domna i
tiden ändock.
Efter en kväll
måttligen njuten,
hjärtligen sluten,
sover man roligt och vaknar man säll.

[tillbaks] | [topp] | [text start]