[text start] | [tillbaks]

melodin i midi format

Sigurd tvättar Janne.
Teckning av Edvard Forsström i Söndags-Nisse 1 nov 1896
(Janne Bruzelius redaktör för Budkaflen)
 
Hjärtats saga.
musik Wilhelm Åström
text: Sigurd (Alfred Hedenstierna)
melodin i midi format
Var skog har nog sin källa,
Var äng sin blomma har,
Vart hjärta har sin saga
Från flydda ungdoms dar,
Var skog har nog sin källa,
Var äng sin blomma har,
Vart hjärta har sin saga
Från flydda ungdoms dar.
Skogens källa sinar,
och ängens blomma dör.
Men hjärtats tysta saga
ej någon tid förstör.
Skogens källa sinar,
och ängens blomma dör.
Men hjärtats tysta saga
ej någon tid förstör.
Sigurd
När jag studerar arbetarrörelsens historia och även litteraturhistoria, speciellt då om Gustaf Fröding,  blir jag så arg, som en studerande kan bli, på en grovspråkig tidningsman från Smålandsposten. Och för att visa upp en annan sida av denne av mig hatade person är Dagens visa skriven av just denne Sigurd. Fast som trumpetare är det nog främst melodin som enligt mitt bedömande bär upp visan.
"Av Frödings egna uttalanden förefaller det som om Sigurds verksamhet i Smålandsposten varit den som berört honom mest illa. Sigurd var en pseudonym som sedan 80-talets mitt hade blivit populär i vida kretsar. Den dolde Alfred Hedenstierna, född 1852, under 70-talet lantbrukare, sedan tidningsman och från 1890 ägare och redaktör för Smålandsposten i Växjö. Hans böcker bär sådana undertitlar som "humoresker, skisser och berättelser" eller noveletter, sparlakansläxor och satirer", de är burleska och folkliga och frispråkiga. Framgången kom honom att förlora sinnet för proportioner och hans hat mot osedlighet, stockholmare och judar tog sig med åren alltmer obalanserade uttryck. Några av hans böcker på 80-talet heter Ljud och oljud över växlande ämnen, Vett och ovett., Svenska bilder och vrångbilder - så småningom dominerades hans författarskap av de senare leden: oljud, ovett och vrångbilder."
Germund Michanek - En morgondröm - studier kring Frödings ariska dikt

[tillbaks] | [topp] | [text start]