[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 nov 10

melodin i midi format
Vådan av att översätta Kipling, sju haven. Och skriva dikten Jungman Jansson. I uppslagsboken står det då att läsa om sjömannen som skriver dikter. Det var vad som hände Dan Andersson.
----- [tillbaks] -----


melodin i midi format

Jungman Jansson.


text och musik: Dan Andersson

Hej å hå jungman Jansson, redan friskar morgonvinden,
sista natten rullat undan, och Constantia ska´ gå.
Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden,
har du druckit ur ditt brännvin så sjung hej å hå!

Hej å hå, jungman Jansson, är du rädd din lilla snärta
ska bedraga dej, bedraga dej och för en annan slå?
Och som morgonstjärnor blinka, säj, så bultar väl ditt hjärta,
vänd din näsa rätt mot stormen och sjung hej å hå!

Hej å hå, jungman Jansson, kanske ödeslotten faller,
ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i Söderhaven blå?
Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller -
han är hårdhänt, men hederlig, så sjung hej å hå!

Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama,
medan åren siktas långsamt över tinningarna grå.
Kanske glömmer du din Stina för en sup i Jokohama -
det är slarvigt, med mänskligt, så sjung hej å hå!

[tillbaks] | [topp] | [text start]