[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 feb 11

melodin i midi format 
I gamla sta´n, vid Kornhamnstorg
i Hallbecks antikvariat
en gammal diktbok köpte jag
i folieformat.
Sen skrev jag av förliden kväll
ett gammalt skillingtryck.
som visas upp Hå Te eM eL.
i elektroniskt tryck.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

När vi alla hade ätit oss mätte.

Ur Nordiska museets arkiv.
Småland
Upptecknad och meddelad av Johan August Vinqvist

När vi alla hade ätit oss mätte,
så blev det en förfaseliger träte
mellan Anders Anderssa å Karme Karmesa,
å Gösta speleman å ja´ å min fästeman,
å Ola Månsson å Kuli Bengtsson,
å Anders Vennerhult å Per i Mellehult,
å Kersti Rasgård å tre på Holterby,
å Klas´es söner uti Klöfsjö.

[tillbaks] | [topp] | [text start]