[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 okt 11

melodin i midi format
Dagens visa är en ful visa, eller mer korrekt, en folklig erotisk visa. Dessa sjöngs av drängar, soldater. Och av bondesamhällets gifta kvinnor.
----- [tillbaks] -----


Den gråtande drängen.


melodi: traditionell

Drängen han satt i trappa å grät,
grät gjorde han så svåra.
Pigan hon frågade honom då,
vad honom fattas månde.
- Ack, om jag finge ligga i din säng!
- Ligg i min säng, du stackars dräng!
ligg i min säng, du stackars dräng!
Gråt sedan aldrig mera!

Drängen han låg i sängen å grät,
grät gjorde han så svåra.
Pigan hon frågade honom då,
vad honom fattas månde.
- Ack, om jag finge ligga på din arm!
- Ligg på min arm, du stackars dräng!
ligg på min arm, du stackars dräng!
Gråt sedan aldrig mera!

Drängen han låg på armen å grät,
grät gjorde han så svåra.
Pigan hon frågade honom då,
vad honom fattas månde.
- Ack, om jag finge ta på di jeit!
- Ta på mi jeit, du stackars dräng!
ta på mi jeit, du stackars dräng!
Gråt sedan aldrig mera!

Drängen han låg i sängen å grät,
grät gjorde han så svåra.
Pigan hon frågade honom då,
vad honom fattas månde.
- Ack, om jag finge ta på di mus!
- Ta på mi mus, du stackars dräng!
ta på mi mus, du stackars dräng!
Gråt sedan aldrig mera!

Drängen han tog på musen å grät,
grät gjorde han så svåra.
Pigan hon frågade honom då,
vad honom fattas månde.
- Ack, om jag finge sticka in mit spjett!
- Stick in ditt spjett, du stackars dräng!
stick in ditt spjett, du stackars dräng!
Gråt sedan aldrig mera!

Drängen han stack in spjettn å grät,
grät gjorde han så svåra.
Pigan hon frågade honom då,
vad honom fattas månde.
- Ack, om jag finge jucka opp å ne!
- Jucka opp å ne, du stackars dräng!
jucka opp å ne, du stackars dräng!
Gråt sedan aldrig mera!

Drängen han jucka opp å jucka ne,
grät gjorde han så svåra.
Pigan hon frågade honom då,
vad honom fattas månde.
- Ack, om jag finge dra honom ut!
- Dra honom ut, du förbannade dräng!
dra honom ut, du förbannade dräng!
Hit kommer du aldrig mera!

jeit = get, smeknamn på kvinnans bröst

Ur  Fula Visboken
FIB:s Lyrikklubb - Tiden
Bengt af Klintberg och Christina Mattson

[tillbaks] | [topp] | [text start]