[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 feb 12

melodin i midi format 
 
Olof von Dalin (1708-1763)
En stor kulturpersonlighet på 1700-talet.
Melodin är typmelodin "Ro, ro till fiskeskär"
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Skatan sitter på kyrkotorn.

text: Olof von Dalin
melodi: traditionell

Skatan sitter på kyrkotorn,
och gåsen läggs i en gryta;
och den som har sitt hjärtekorn,
behöver därmed ej skryta.

Lilla vän, kom tag i ring
och dansa golvet i splitter!
Gör inte narr av hjärtesting:
jag känner bäst var det sitter.

Hiss upp segel, nu ha vi vind,
jag vågar alltid på skutan!
Var tar sin, så tar jag min,
och stackare den som blir utan!

Havet svallar och skeppet far
från Göteborg till Kina;
och den sin vän i tankar har
kan inte rasa och flina.

Fågeln sjunger i grönan lund,
och kvisten börjar att bära.
Jag tänker på var rolig stund
som jag lär få med min kära!

Sätt dig neder i bara snön,
så fryser du ej om pannan!
Och om min ängel ej vore skön,
så tog jag säkert en annan.

[tillbaks] | [topp] | [text start]