[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 jan 12

melodin i midi format
Kärt barn har många namn. Knut Brodin kallar dessa visor, som denna visa är en representant för de gamla skillingvisorna.
----- [tillbaks] -----


melodin i midi format

Kom möt mig vid stranden.

Vid vassen av stranden, vid sorlande bäcken,
min älskling sig smyger från morgon till kväll.
Hon plockar de blommor som kärleken hyser
och lever i hyddan så lycklig och säll
och luften rensar skyarna kalla
och regn på våra fönsterrutor falla.
Kom följ mig till stranden jag älskar blott dig,
kom följ mig till stranden jag älskar blott dig,

Min kärlek förklara jag vill åt den tärna,
för vilken mitt hjärta så innerligt slår.
Den glöd som mig värmer, mitt öga belyser
och kärlek det viskar. Ty nu är det vår.
Hör bäckens sorl och vindens milda susning
Du är mitt allt, mitt liv och min förtjusning.
Kom möt mig på stranden jag älskar blott dig,
kom möt mig på stranden jag älskar blott dig,

Det löftet är givet och handen så troget
du lagt i min hand, som ditt stöd sen skall bli.
Vi sjöngo som fågeln i morgonens stunder
och leva som änglar på jorden - just vi.
Och solens brand den är mitt hjärtas spegel.
Min kärlek flyger fram med fulla segel.
Ack möt mig på stranden jag älskar blott dig,
Ack möt mig på stranden jag älskar blott dig,

Jag lovar dig säkert du tillbedda tärna,
att skänker och guld skall du få i parti.
Ej sorgligt, men glättigt och älskligt vi leva,
det skall du på heder och ära få se.
Och sångens gärd skall höja våra sinnen,
och fridsamt blir vårt liv och våra minnen.
O möt mig på stranden jag älskar blott dig,
O möt mig på stranden jag älskar blott dig,

Att lycka på jorden jag vill dig bereda,
min goda och innerligt älskade du.
Vi kuttra som duvor om kärlekens fröjder,
ej sorger skall trycka din glädje som fru,
skall liva oss och stärka våra krafter.
Vårt största stöd vi få av högra makter.
Men möt mig på stranden jag älskar blott dig,
men möt mig på stranden jag älskar blott dig,

I slutet av livet då aftonen nalkas,
skall flamma den eld, som min kärlek har tänt.
Och minskas min trohet du aldrig skall finna,
ty ren är den tanke vi både ha känt.
Min sista sång skall vara till din ära,
ett kristligt liv och tro vår rena lära.
Kom möt mig på stranden jag älskar blott dig,
kom möt mig på stranden jag älskar blott dig,

Nu slutar jag sången, min älskade flicka,
pokalen skall fram, den min sångmö ger tröst.
Vi önska dig välgång, i botten vi dricka
och ljuvt skall mig vara att invid ditt bröst
få vila mig då dagen är till ända,
då himlars Gud sin frid oss alla sända.
Kom möt mig på stranden jag älskar blott dig,
kom möt mig på stranden jag älskar blott dig,

[tillbaks] | [topp] | [text start]