[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 juni 12

melodin i midi format 
 
En folkvisa - jag hittat i Stora Önske Visboken 2 Warner/Chappell Music Scandinavia AB 1995
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Vänta inte med att sjunga

folkvisa

Vänta inte med att sjunga tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du sjungit en enda sång.

Så därför är det bäst att ta det som det är,
det är ingenting att göra åt.
Du kan lika gärna vandra vägen framåt och le,
det hjälper ej med sut och gråt, nej

Vänta inte med att sjunga tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du sjungit en enda sång.

Vänta inte med att dricka tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du druckit en enda gång.

Så därför är det bäst att ta det som det är,
det är ingenting att göra åt.
Du kan lika gärna vandra vägen framåt och le,
det hjälper ej med sut och gråt, nej

Vänta inte med att dricka tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du druckit en enda gång.

Vänta inte med att älska tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du älskat en enda gång.

Så därför är det bäst att ta det som det är,
det är ingenting att göra åt.
Du kan lika gärna vandra vägen framåt och le,
det hjälper ej med sut och gråt, nej

Vänta inte med att älska tills du blir gammal
för i så fall så kan det hända sig att du dör
förrän du älskat en enda gång.

[tillbaks] | [topp] | [text start]