[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 mar 12

melodin i midi format 
 
Fyra dryckesvisor att sjungas!
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Fyra välkomstvisor

till melodin: Vårvindar friska

Festen kan börja,
ingen får sörja,
här finns det både
brännvin och mat.
Helan ska tömmas,
sorgerna glömmas
ingen får vara
tråkig kamrat.
Klappa mitt hjärta,
fröjdas min själ,
nubben serveras,
genast,
nåväl!
Nu tar vi supen,
öppna på strupen,
gästernas välkomstskål!

Festen skall börjas,
kråset ska smörjas
glädjen ska vara gäst
här i dag.
Glasen förvara
dropparna rara,
dyrare blir de
dag efter dag.
Pärlan på bordet
lockande står.
Skratta och sjung
för nu är det vår!
Känn hur det våras!
Låt dig bedåras!
Skål allihop!
Gu´ tår!

Nu klingar ordet:
Skål! här vid bordet.
Smekande far det alla ikring.
Fatten kristallen,
nubben är kall den,
stiger åt skallen,
klingel-le-kling.
När vi nu firar Pelle i år
tanden den måste få sig en tår.
Nu lilla hutten,
går i kaputten.
Skål! hela bunten,
klingel-le-kling!

Hutten den lilla
smakar ej illa
när man den tager
i trevligt lag.
Känslor så ömma
inom oss strömma
sorger vi glömma,
kling!
Vänligt de blicka,
bordets små bloss
en trevlig kväll
de tillönska oss.
Flickor och svenner
livsglädje känner,
skål kära vänner,
skål!!

[tillbaks] | [topp] | [text start]