[tillbaks] | [till visan] | [Jenny Linds Levnadssaga]

Dagens Lina Sandell

Jenny Lind (1820-1887) finansierade
utgivningen av Ahnfelts sånger
Midi: Dalpolska, sjungen av Jenny Lind Länk: Den Svenska Näktergalen
JENNY LIND (1820-1887) Länk: Museum of the City of San Francisco
Länk: The ballad of the Hans and Jenny
Länk: Jenny Lind Sang Under This Tree
Länk: Jenny Lind Soup
Länk: The Swedish Nightingale in America
Länk: Jenny Lind (svenska)
Länk: Jenny Lind Polka
Länk: Jenny Lind, CA, United States of America

Dagens visa
1999 juli 13

melodin i midi format  

Ack, hör du lilla flicka 
Dalpolska, sjungen av Jenny Lind
Tra la la
la la la 
tra la la
tra la la
tra la la
la la la 
tra la la
tra la la.
 
Tra la la
la la la
tra la la
tra la la
tra la la
tra la la
tra la la
tra la la.
 
Ack, hör du
lilla flicka,
kom och låt oss
dansa.
 
Du och jag,
vi passa
till ett par vi
båda.
 
Hör du, lilla flicka,
på ett ord,
säg, vill du bliva
mig en vän så god?
 
Hör du, lilla flicka,
på ett ord, säg,
vill du bliva mig en
vän så god?
 
Ack, hör du
lilla flicka,
kom och låt oss
dansa.
 
Du och jag,
vi passa
till ett par vi
båda.
 
Hör du, lilla flicka,
på ett ord,
säg, vill du bliva
mig en vän så god?
 
Hör du, lilla flicka,
på ett ord, säg,
vill du bliva mig en
vän så god?
 

 

Den svenska näktergalen

Ofta brukade hon sitta i ett fönster, 
som vette utåt Hamngatan, 
varifrån man hade utsikt över den livligt trafikerade Stora Trädgårdsgatan
Man kunde se ända bort till Jakobs kyrka, 
som avtecknade sig i fonden.
När hon satt där i fönstret, 
brukade hon sjunga, 
och om sommaren stod fönstret öppet 
och den silverklara barnastämman ljöd ut över gatan 
och kom många förbipasserande att stanna.
Då hände  det en dag, att en ung flicka, 
som tjänade piga hos mamsell Lundberg, 
vilken var anställd vid kungliga teatern som dansös, 
stannade och lyssnade till rösten.
Hon hade ju hört så många sjunga hos sin matmoder, 
där aktörer och aktriser samlades då och då, 
men något så vackert som denna barnaröst hade hon aldrig hört.
Det lät som om en näktergal förirrat sig in bland stadens buller och stoj.
Förvånad såg hon sig omkring och upptäckte flickan i fönstret.
Då hon kom hem, berättade hon, vad hon hört, för sin matmoder.
Mamsell Lundberg sökte upp modern, Anne-Marie Fellborg, och bad att få höra flickan sjunga.
Anne-Marie var inte vidare hågad för saken.
Själv hade hon aldrig lagt märke till  att hennes dotter hade vacker röst, helt naturligt därför att Jenny aldrig vågade sjunga i hennes närvaro.
Mamsell Lundberg var emellertid envis, och slutligen gav modern vika och lovade komma upp med Jenny.
Johanna Maria (Jenny) Lind. Född utom äktenskapet 6 oktober 1820 i Stockholm. Död Alla Helgons dag år 1887 i Malvern Hills, Herfordshire, England.
Nio år gammal började hon i teaterskola och ett år senare debut i skådespelet Polska gruvan.
Den 7 mars 1838 fick hon sin första stora succé som dramatisk sångerska i Friskytten av Weber.
Början till världsberömmelsen började i Berlin 1844.
Med fortsatt framträdanden i England samt en lång konsertturné i Amerika.
Vid tjugonio års ålder lämnade hon scenen dock inte konsten.
Ägnade sin tid för konserter och för kyrkomusik.
Jenny Lind hade ett varmt sinnelag och medkänsla som visades i storstilad givmildhet.
Hon gifte sig med sin ackompanjatör Otto Goldschmidt år 1852 och paret levde harmoniskt och fick flera barn tillsammans.
Ett stort erkännande fick hon efter sin död, då Jenny Linds porträttmedaljong placerades i Westminster Abbey mellan Shakespears och Byrons och rakt under Händels.
Källa: Vivi Horn På sångens vingar
Wahlström Widstrand 1945 
[tillbaks] | [topp] | [text start]