[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 14 juni

melodin i midi format 
 
Hamnarbetarlockouten i Stockholm 1903

Hamnarbetaryrket var både hårt och dåligt betalt. En bitter facklig kamp pågick i Stockholm från april 1903 till början av 1904. Med inslag av strejkbryteri, lockout.

Att visdiktningen var en viktig del i den fackliga kampen bevisas av att hela åtta visor finns nedtecknade som bara handlar om denna fackliga strid.

Källa: Strejk! Strejker och strejkvisor 1873-1909 LTs förlag.

----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Aprilvisan

text: A F Åhman
melodi: Skeppet Skuldas undergång

En strid nu börjar rasa vid huvudstadens hamn
men strejk den får ej kallas, lockouten är dess namn
"föreningen" ej längre med stuvar´n avtal får
ty "lagen" och "herr Karlberg" därför i vägen står.

Det passar ej i syfte med kapitalets makt
att stundom även slaven ett ord vill hava sagt
därför skall nu den sprängas, den organisation
som har förvandlat trälen till tänkande person

De hava nu bestämt med stöd av guldets makt
att skadlig frihet hindra, med bindande kontrakt
Det fasta lag skall bildas, det "tryggad" framtid blir
med utsikt till en svältkur i trenne månar´s tid

Förkastar er förening vårt präktiga förslag
så skall vi annonsera och det i morgon dag
ty folk vi nog kan skaffa med lockande kontrakt
och er vi skola stuka, ty kapital är makt.

Med "god förtjänst" det lockas på första sidans plan
i tidningar som spridas på landet och i sta´n
"om medlem eller inte" kom hit och skriv ditt namn
"blott nykter och ordentlig" kom genast ner till hamn.

Som Saltsjöns vågor brusa, och emot kajen slår
de sökande nu rusa till stuvarens kontor
förrädare de bliva emot den gamla kår
de sälja sina bröder - de bättre ej förstår

Från stadens "hem" och kanter de hava narrats hit
de dumma "svarta fåren" att öka dess profit
som långt förut tillräckligt i stuvarns kassaskrin
från valkig arbetsnäve för varje dag flöt in.

Med slavkontrakt de bindas, de fula "svarta får"
i nio långa måna´ r av detta stridens år
allt lugnt och troget släpa i tio timmars dag
allt under sträng bevakning av basar i ett lag.

Det "fasta lag" är tecknat annonsen syns ej mer
med upprop så reserven "till hamnen" kallas ner
men skulle nu så hända att "jobbet"  dock står still
då alla Stockholms stuvare bli - narrade April.

[tillbaks] | [topp] | [text start]