[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 juli 15

melodin i midi format
repetera automatiskt på
 
SIGGE WULFF (1869-1892)
varieténs älskling

Sigge Wulffs rätta namn var Bror Lindgren.

År 1889 på våren kom han till Stockholm och tog engagement vid Alhambra, där han genast lyckades skapa sig ett namn som kuplettsångare samt engagerades under sommaren 1890 mot ett mycket högt honorar på Victoriateatern. Därefter företog han en turné genom Finland och en del av Ryssland, en turné, som var en enda triumf.

Efter återkomsten från denna färd utbröt emellertid den sjukdom, lungsot, vilken så hastigt skulle göra slut på denna korta, på framgångar rika levnad.

---

Den 5 jan. [1892] uppträdde Sigge Wulff för sista gången med ett par av de visor, som nu hela Stockholm sjunger, och vilka nästan alla voro skrivna för honom personligen av vänner och bekanta. Den 7 - samma dag han dog - var hans engagement slut och han hade kunnat resat till södern.

Han var vid sin död endast 22 år och 2 månader gammal. Döden kom, innan han, som det tycktes, smakat något av motgångens bitterhet.

klippt ur en samtida tidning

----- [tillbaks] ----- 
melodin i midi format
repetera automatiskt på
 

Ki-Katarina

(Skriven åt Sigge Wulff)
1890
text och musik: Emil Norlander

Jag stammar en smula och det är därför,
att jag blivit rysligt bedragen.
Min Ki-Katarina sej osynlig gör
se´n senaste skärtorsdagsdagen.
Att hon ej drog bort på en kvast, är jag trygg -
ty kvasten den slet hon först ut på min rygg...

Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.
Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.

Nog var "O, Charlotta" rätt bra mången gång,
liksom "Adelaide" bland de fina,
men varmare tolka´ jag alltid den sång,
jag ägnade Ki-Katarina.
Att jag är så taktfull, det kommer visst sej
därav att hon bultade takten i mej ...

Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.
Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.

En skönhet hon var, vilkens like ej finns,
med ögon som ingen bör klandra.
På samma gång hon såg på mej, som jag minns,
hon - tittade på alla andra.
Och fast hon var liten och smal som en sill -
så nog räckte händer och fötterna till ...

Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.
Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.

När senast vi träffades i saluhalln,
så strök hon sin hårtofs ur pannan,
med ämbaret skulle hon slå mej i skalln -
men råkade träffa en annan ...
När så kom polis, gav hon uti sin skräck
en hurril åt den - och se´n är hon puts weg ...

Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.
Du tjusande Ki-Katarina,
ej maken till dej kan jag få. -
Och trots all min kärleks-pi-pina,
jag älskar dej gruvligt ändå.

[tillbaks] | [topp] | [text start]