[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 15 juni

melodin i midi format 
 
Visan har jag hittat i Bergselevernas sångbok.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Nattetid

visa från 1871

Ja, fast man är stadsbud och lunkar på gatorna kring,
så far man i uppdrag rätt månget besynnerligt ting,
och fast man bär märke och plåt uppå pannan,
studerar man livet långt mer än en annan,
ifrån morgonens rand
intill kväller ibland
nattetid.

Ett fruntimmer något till åren om dagarna jämt
svär ve över ungdomens lekar och nöjen och skämt,
men stundom det händer, att lätt såsom anden,
med eld uti ögat och ljuset i handen,
för en maskulin kropp
slår hon lönndörren opp
nattetid.

För att med reson kunna forska i skrifternas djup,
Herr pastorn till maten sig knappt vågar taga en sup.
Men fast han om dagen så soltorkar anden,
med halvrusig hjärna och kortlek i handen
förstör han likväl
båd sin kropp och sin själ
nattetid.

Ett lejon på Norrbro kan knappast sin jämlike se,
och endast hos Rydberg han intaga kan sin supé;
men när källaren stängs och serveringen brister,
då dricker han brorskål med tross och gardister,
i en vänskaplig rund,
på en krog i Trångsund
nattetid.

En yngling om dagen arbetar så snällt på kontor,
han är ju så flitig och man såsom guld honom tror,
men dårskaper gör han om natten i massa
och lätt kan det hända, att husbondens kassa
uti fickan förtöjd
får betala hans fröjd
nattetid.

När solen gått ned, ändras skepnaden hos lite var,
och såsom exempel en ungdomlig tärna jag tar.
Om dagen hon blygs visa formen på armen,
men utan att rodna, den fylliga barmen,
hon blottar så sval,
när hon är uppå bal,
nattetid.

[tillbaks] | [topp] | [text start]