[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 jan 16

melodin i midi format
En visa från vissamlingen Filikromen
----- [tillbaks] -----


melodin i midi format

Och adjö kamerater

Och adjö kamerater, vi råkas alla nästa gång
Med brännevin på bordet och punsch i vår butelj;
En bricka full med glas
Går i kras
På kalas,
Då man länge supit har.

Och när man går till krogen då tager man så långa steg,
Men sällan blir man bjuden att vandra denna väg;
Innan man kommer fram,
Drumlar man
Om varann,
Så man aldrig hinner fram.

Var äro mina handskar, var haver jag min hatt och käpp,
Var äro mina penningar, min ficka känns så lätt;
Den som super sig full,
Går på lull
Trill omkull,
Han är aldrig sorgefull.

Och detta muntra ställe det kan man aldrig gå förbi,
Och dessa små mamseller kan man ej låta bli;
Där får man låna hus,
Utan krus,
Därtill pipa och kardus.

[tillbaks] | [topp] | [text start]