[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 nov 17

melodin i midi format
Slott och koja.
Om Dan Andersson(1888-1920) är koja då är Sven Scholander(1860-1936) slott. Fadern, F W Scholander, berömd allkonstnär. Uppväxten tillsammans med Sveriges kulturella elit. Uppträdde med visor till eget spel på luta från och med 1890-talet. Sven Scholander spelade för kejsare, furstar, kungar och drottningar. Och han har tonsatt proletärförfattaren Dan Anderssons dikt Helgdagskväll i timmerkojan ur Kolvaktarens visor, 1915.
----- [tillbaks] -----


(tredje versen i dikten blev över vid tonsättningen)

Under stjärnornas glans flyger nattens dis
som ett sus över barkhöljt tak,
och det tjuter i Lammeloms sprickande is,
där det stöper från öppen vak.
  melodin i midi format

Helgdagskväll i timmerkojan.


text: Dan Andersson
musik: Sven Scholander

Bort längtande vekhet ur sotiga bröst,
vik bekymmer ur snöhöljda bo.
Vi ha eld, vi ha kött, vi ha brännvin till tröst,
här är helg, djupt i skogarnas ro.
Sjung, Björnbergs-Jon ur din fullaste hals
om kärlek och rosor och vår.
Stäm fiolen, Brogren och spela en vals
för spökblåa månlysta snår.

Det är mil efter mil till lador och hus
där frosten går tjurig vid grind.
Här är lustigt i stockeldens gula ljus,
som darrar i nattens vind.
Du är fager, Brogren, i eldglans röd,
där du gnider din svarta fiol,
för mat och för brännvin du glömt all nöd
och din panna är ljus som en sol.

Och Jon, där du sitter vid grytan din,
en baron i din mollskinnsskrud,
se, fast åren har garvat ditt sega skinn,
i ditt sot är du ung som en gud!
Och Vargfors-Fredrik, du skrattande man,
som vill alla uslingar väl,
kom, sjung om din ungdoms synd, om du kan,
och en skål för din gossesjäl!

Och när morgonens stjärnor blekna och dö
och när ångorna stelna till is,
och när dagningen skälver på myr och sjö
vi sova på doftande ris.
Då sova vi alla på granris tungt
och drömma om bleka mör,
och snarka och vända oss manligt och lugnt,
medan elden falnar och dör.

[tillbaks] | [topp] | [text start]