[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 jan 18

melodin i midi format
Amnestysången sjöngs första gången vid Svenska sektionen av Amnesty Internationals årsmöte i Göteborg 1986.
----- [tillbaks] -----


melodin i midi format

Amnestysången.

text: Lorica Baeckström
musik: Ludvig van Beethoven

Alla föds med lika värde
Rätt till namn och till nation
Rätt att yttra fritt sin åsikt
Rätt till tro och religion.
Sändebud från världens länder
En gång befäste dessa ord
Underskrev med egna händer
Frihetsbrevet till vår jord.

Ingen må godtyckligt fängslas
Utsättas för våld och slag
Ingen kränkas och förnedras
Vägras skydd av stadfäst lag.
Inför lagen är alla lika
Man och kvinna, svart  och vit.
Rättens värn må aldrig vika
Maktens svärd kan ej nå dit.

Var den blott en dröm vi drömde
Rättighetsförklaringen?
Kränks den ej till sista bokstav
Överallt och dagligen?
Ingen dröm, men lågan som brinner
Bakom en taggtråds verklighet.
Ljusets kraft som övervinner
Mörker, köld och hopplöshet.

[tillbaks] | [topp] | [text start]