[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 mar 18

melodin i midi format 
 
Visan - Dalvisa - i original - bevarat i en handskrift från 1600-talet. Antalet strofer sexton.
Denna version från Gunnar Hahns visbok innehåller fem strofer. I visboken står det fel(!?) dödsår, 1653, på textförfattaren.
En annan version av Dalvisan: Den svenska sångboken - är visans strofer till antalet elva - och angivet att textförfattaren, prosten i Mora, dog 1663 och född 1615.
Visor förändras med tiden. Gunnar Hahn, arrangören, som skriver för körer, ville kanske korta ner visan, eller att han hade den femstrofiga visan som förlaga, jag vet inte. Och att Gunnar Hahn har tagit fel på dödsåret kan förlåtas ty Gunnar Hahn är konstnär - inte forskare.
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Om sommaren sköna

text: prosten Anders Walerius (1615-1663)

Om sommaren sköna, när marken hon gläds
vid Dala två älvarna vida
från Tunaå strand till Gagnefmäns näs
hur fagert att ro och att rida!

Gud glädje och styrke de män, som där bo,
Gud glädje och styrke de män, som där bo,
vid älvom, på berg och i dalom.

Där hörs en förnöjelig näktergalssång,
och djuren i lunderna gånga,
vid Åhl utmed land, på sjö och på strand
om vårtiden leka så många.

Gud glädje och styrke de män, som där bo,
Gud glädje och styrke de män, som där bo,
vid älvom, på berg och i dalom.

Vid Leksand där möter man Siljanom,
den sjö sig så vida utsprider
i fyra de delar, som löpa runt om,
men österut Rättviken vrider.

Gud glädje och styrke de män, som där bo,
Gud glädje och styrke de män, som där bo,
vid älvom, på berg och i dalom.

Från Venjan och Orsa till Älvenes dal
och så över bergen till Särna,
där älgar och renar till tusendetal
i skogarna vistas så gärna.

Gud glädje och styrke de män, som där bo,
Gud glädje och styrke de män, som där bo,
vid älvom, på berg och i dalom.

Så äro belägne till vatten och land
de skönaste Dalar i Svea.
Besökte den orten helst vilken som kan,
så får han erfara långt mera.

Gud glädje och styrke de män, som där bo,
Gud glädje och styrke de män, som där bo,
vid älvom, på berg och i dalom.

[tillbaks] | [topp] | [text start]