[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 nov 19

melodin i midi format
Henrik Menander(1853-1917) är odödlig för sin översättning av Internationalen samt texten till Arbetets söner. Men Henrik Menanders bästa dikt är Arbetslös. Visan publicerades i Arbetet den 6 februari 1891.
----- [tillbaks] -----


melodin i midi format

Arbetslös.


text: Henrik Menander
musik: W Ringstrand

Det fryser, det fryser, båd´ nätter och dagar,
och snöstormen fram genom gatorna jagar,
och slädtravar´n frustar, och bjällorna klinga,
så muntert, som funnes av sorger slätt inga.

Jo vänta - bakgårdens mörkaste nästen,
är likbleka döden den härjande gästen.
Tätt följer han arbetslösheten i spåren,
och kastar uthungrade offren på båren.

Jag såg på min vandring hur bodarna stråla,
hur tyger och kläder i överflöd pråla.
Jag fick endast lov, att kort blicka till färgen,
Fast kölden mig skar genom benen och märgen.

Och mat såg jag även, nog av till att mätta
mång´ tusende munnar - men ej av allt detta
en bit fanns för mig - det är blott för de rika,
de arma få svälta, så tarmarna skrika.

Det fryser, det fryser, båd´ nätter och dagar,
och snöstormen fram genom gatorna jagar.
Var timma som ilar förvärras blott nöden,
den enda som nu sig förbarmar är - Döden.

[tillbaks] | [topp] | [text start]