[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 feb 21

melodin i midi format 
Det var en afton i Strömparterren.
En stor del av allmänheten föredrager den platsen framför varje annan i Stockholm...
Claes Lundin.
Melodin - En månskensnatt på slottsbacken - Gunnar Wennerberg - till texten
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Strömparterren

okänd författare
musik: Gunnar Wennerberg

Likt en najad - så du synes gunga
emellan Eistrasalt och Mälarvåg.
På skilda språk skyndat dig besjunga
tjust envar främling som din fägring såg.

"Stjärnor" ger Baedeker dig med rätta,
och till dig gärna man styr sitt tåg.
Likt en najad - så du synes gunga
emellan Eistrasalt och Mälarvåg.

Hör, hur i högväxta popplar susar,
känn, vilken vällukt blomstergruppen har.
Se Strömmen, som majestätiskt brusar,
fiskmås, som pilsnabbt genom luften far.

Klokast gör den, som likt gråa sparven
i Strömparterren sin frukost tar.
Hör, hur i högväxta popplar susar,
känn, vilken vällukt blomstergruppen har.

Du har oss bjudit på gossorkester,
zigenarkapell, jämte Fahrkas Mor.
För harmonien städs dina gäster
"glastrumpet" tuta, så att det förslår.

Segrar du vunnit nu har med Åström
och Kronobergarnas omtyckta kår.
Du har oss bjudit på gossorkester,
zigenarkapell, jämte Fahrkas Mor.

Om våra holmar man vill bebygga,
och vid dig röres ingen enda tål.
"Tunnel" du äger, hör till de snygga,
när det blir höstligt, har man den som mål.

Hit Löwenbräu, så att vi måste dricka
muntert för Strömparterr´n en bottenskål.
Om våra holmar man vill bebygga,
och vid dig röres ingen enda tål.

[tillbaks] | [topp] | [text start]