[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 mar 29

melodin i midi format 
 
Bland de insända visorna ha naturligtvis även förekommit sådana, som kommittén såsom medelålders män måst rodna för och haft svårt att utgiva i tryck. I någon mån har därtill även bidragit, att förläggaren vägrat trycka dem på grund av deras för tryck olämpliga innehåll. I här föreliggande visor förekomma - det måste vi erkänna - även en del mindre vackra ord och kraftuttryck, men som var och en torde erinra sig användes och behövdes sådana i stor utsträckning för att klara situationer och förhållanden, som både i och utanför arbetet förekommo på bergsresorna.

Till försvar och förklaring för att sådana stundom rent av äro av nöden må anföras ett yttrande av gamle gruvfogden Frisk från Grängesberg om takbrytningens vedermödor.

Några bregselever voro i färd med att uppresa en pelarborrmaskin, som just gått omkull, och ackompagnerade sina strävanden med diverse valda kraftuttryck, då Frisk anlände till platsen och älskvärt förklarade sig anse deras hädelser ganska välmotiverade och sade:

"Så som gruvkäran har e´, är e´ fäll int å unra på att dom svär iblann. Vi hadd´ fäll hännä en metodistpredikant, hette Johansson, å en dé kom fäll te mäg han å klaga på att gruvkäran svor så gali. Jaa, sa´ ja åt en, dom får löv å svära, tocke jäcklutt arbett, som dom har. Hadd´ ja tocke arbett som Johansson, skull´ int´ ja svära heller. Nääj, ja feck fäll hit en som va´ mä´ i frälsningsarmén å han skull fäll int få svära, kantänka. Å dä geck fäll te en ti. Men hur dä va så satt ja´n te å takbryta i Malingsbo, å dä sto allri på förrän han måtta gå ur frälsningsarmén."

Idkerberget i augusti 1919.
J. Kempe.
FÖRORD 100 VISOR
sjungna av bergselever A-B Svenska Teknologföreningens förlag

----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format

Kärlekskväde

text: sjöngs av Bergseleverna 1872
musik: Skrattvisan ur Orfeus i Underjorden

Cavalle och Potta finns i Kille,
Och i Sahara finns det Gnu,
hos dileranter finns det dille,
Men i mitt hjärta finns blott Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

Grodungen leker uti träsket,
Två kära leka kuttrasju,
Trikinen leker uti fläsket,
Men i mitt hjärta leker Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

Hos Kuntze sitta lösbehagen,
På Pinden sitta muser sju,
Magsyran sitter uti magen,
Men i mitt hjärta sitter Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

På havets klippa hänger algen,
På spiken hänger nyckeln ju,
Kanaljen hänger uti galgen,
men i mitt hjärta hänger Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

Ett lejon ligger i sin kula,
En äkta man ju hos sin fru,
och uti Ryssland ligger Tula,
Men i mitt hjärta ligger Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

I varje harem finns en snöping,
I varje as finns maskar Hu!
Mekanisk verkstad finns i Köping,
Men i mitt hjärta finns blott Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

En ädel ande bor i sången,
Slisk bor uti en "billet-doux",
Och småkryp bo uti chignongen,
Men i mitt hjärta bor blott Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

Ben slinka in i mollskinnsböxor,
Och tiden slinker i ett nu,
Och drängar slinka in till köksor,
Men i mitt hjärta slinker Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

Gud Fader härskar i sitt rike,
Kung Oscar härskar uti tu.
Arbetarn härskar genom strike,
Men i mitt hjärta härskar Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

[tillbaks] | [topp] | [text start]