[tillbaks]
[till visan]

Dagens visa
1999 juli 3

melodin i midi format  
På nyårsdagen 1791, efter att ha givit livet åt en dotter, dog Anna Charlotta Schröderheim i barnsäng.
Fadern var den blott 25-årige Carl Wilhelm Seele. En Adonis, som kläder sig tre fyra gånger om dagen.
Och antingen ridande, åkande eller gående visar sin skönhet.

En gång bliver pungen tom.

Ur anteckningar - J. Hierpe

Klagokvädet över fru Schröderheims död var allmänt sjungen i mina barnaår skriver Atterbom i Siare och skalder.

----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format  

Vid Stats-Sekreteraren
Schröderheims Frus död.

3 januari 1791
text och musik: Carl Michael Bellman
melodin samma som
Fredmans Epistel nr 81
("Märk hur vår skugga...")

Karon, din färja den kom ej försent.
Jag vid din rodd - ja - jag gråter.
Huru du menar och huru du ment,
Så kom snart ej åter.
Sorgligt vid en mulnad himmel du
Ropte Schröderheim, men såg på hans Fru,
Vänner av Schröderheim, gråten - -
Kom, Anne Charlotte, ropte Karon nu;
Och hon steg i båten.

Böljan den svallade skummig och grön,
Karon av vågen förföljes.
Straxt hennes Skugga, förädlad och skön,
Undan Avunden döljes.
Täcka Kön, min ömma klagan förlåt,
I som stån på strand och vänten båt,
Gråten Fru Schröderheim -- gråten -
Följen med ögats högtideliga gråt
Anne Charlotte i båten.

Uppå den strand, där sällheten bor,
Skall du förhärligad finna
Denna din Vän, denna Maka och Mor,
Som du med sorg sett försvinna.
Där, som ömhet i ett känslofullt bröst
Får för svaghet nåd, för lidande tröst,
Där skall dess skugga sig gläda
Och ej ondskans giftiga röst
Mer dess öden försmäda.

[tillbaks] | [topp]
[till visan]