[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1999 juni 9

melodin i midi format
endast tre verser
 
 
Då Karl-Erik Forsslund samlade in Dalarnas (Dalälven) kulturarv åtog sig Gunnar Turesson landskapet Värmland att göra detsamma. Har dock hittat visan i Svensk folkpoesi med källan angivet till just Turesson. I melodislingan har jag spelat in tre verser. Visan byggs ut med en takt per vers. Notexempel finns i pocketupplagan SVENSK FOLKPOESI i urval av Bengt af Klintberg Finn Zetterholm FIB:s lyrikklubb 1971
----- [tillbaks] ----- 

melodin i midi format
endast tre verser

Ungersven tager på flickans hår

Tryckt källa: Gunnar Turesson, Värmländska kulturtraditioner II s 74-77

Ungersven tager på flickans hår.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans öga.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans näsa.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Snorhorn, vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans mun.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Tanngap, snorhorn, vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans haka.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Skäggskrap, tanngap, snorhorn, vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans hals.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Langhals, skäggskrap, tanngap, snorhorn, vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans bröst.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Mjölkebötta, langhals, skäggskrap, tanngap, snorhorn, vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans buk.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Vamma, mjölkebötta, langhals, skäggskrap, tanngap, snorhorn, vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans mus.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Tallelôdda, vamma, mjölkebötta, langhals, skäggskrap, tanngap, snorhorn, vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans lår.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Lårfang, tallelôdda, vamma, mjölkebötta, langhals, skäggskrap, tanngap, snorhorn, vägvis, lusris, skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans knä.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Knäsknok, lårfang, tallelôdda, vamma, mjölkebötta, langhals, skäggskrap, tanngap, snorhorn, vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans ben.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Langben, knäsknok, lårfang, tallelôdda, vamma, mjölkebötta, langhals, skäggskrap, tanngap, snorhorn, vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans fot.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Gråfot, langben, knäsknok, lårfang, tallelôdda, vamma, mjölkebötta, langhals, skäggskrap, tanngap, snorhorn, vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

Ungersven tager på flickans tå.
"Va heter nu detta, min sköna?"
- "Langtå, Gråfot, langben, knäsknok, lårfang, tallelôdda, vamma, mjölkebötta, langhals, skäggskrap, tanngap, snorhorn, vägvis, lusris,
skolen I veta min herre."

[tillbaks] | [topp] | [text start]