[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 nov 9

melodin i midi format
1600-tal. Text barockskalden Samuel Columbus och musiken kapellmästaren Gustaf Düben.
Sista strofen - den om känseln - har överlevt både visan och dikten som helhet.
----- [tillbaks] -----


melodin i midi format

Lustvin dansar en Gavott med de fem sinnena.


musik: Gustaf Düben

(Synen:)
Ingen må mig det förneka, att jag vackert älska må:
Vackra rosor, vackra liljor leker ögat gärna på.
Vackra seder gör jag heder
vackra later vackra dater,
vacker fågel, vacker fjäder,
vacker flicka, vackra kläder.

(Hörseln:)
Ingen må mig det förneka, att jag lustigt älska må,
lustig sång och lustig skämtan, lyda örat gärna på.
Frisk trumpeta, puka, trumma,
lustigt om min öron brumma,
Klav-cymbol, fiol och luta
må jag stundom ej förskjuta.

(Smaken:)
Ingen må mig det förneka, att jag ljuvligt älska må,
ljuvlig mat och ljuva drycker, leker tungan gärna på.
Kokat, lagat, stekt och sudit,
har mig aldrig än motbjudit,
ljuvligt vin därpå att taga,
kan min maga ock fördraga.

(Lukten:)
Ingen må mig det förneka, att jag vällukt älska må
vällukt hjärt´ och hjärna stryker, friskar mod och blod också.
Olivan, jasmin och ambra
friskar opp min kist- och kambrar;
Rosen-Benzoe-tinctura,
hand och kinder livligt skura.

(Känseln:)
Ingen må mig det förneka, att jag kärligt älska må;
kärlig lek och kärlig skämtan, siktar all natur uppå:
lärkekirr och duveputter,
tuppeknorr och orrekutter,
går dock äntlig ut därpå,
att hanen hönan nalkas må.

text: Samuel Columbus

[tillbaks] | [topp] | [text start]