[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 okt 9

melodin i midi format
Följande annons infördes i tidningen Vestgöta-Korrespondenten den 10 augusti 1903:
"Härmed tillkännagifves, att vi öfverenskommit att ej fortfarande arbeta för hittills varande dagspenningar, utan vore önskligt om de, som använda sig af hjelpgummor, aflönade efter bestämd taxa, och hafva vi bestämdt oss för en dagspenning sålunda: kr 1:75 utan kaffe, kr 1:50 med kaffe samt kr. 1:25 och mat och kaffe."
Underlaget för visan - författad av en journalist(?).
Teckning Carl Larsson.
----- [tillbaks] -----


Hjälpgummestrejk i Skövde.


melodi: Pretentioner

Vet ni hjälpgummor vad,
här uti Skövde stad:
vi i tidningen bums annonsera
att vi inte en dag
hjälpa till minsta tag
förrän vi i dagspenning fått mera

Det vi prompt böra ha
för att hava det bra
en och sjuttifem är minst per dagen
utan mat; - ni förstå
vi då själva bestå
vad som fordras av skrikande magen.

Dock om kaffe vi få
vi väl nöja oss må
låt´ oss säga med ...tja!...en och femti;
men är det Amerikanskt -
"mocka" - Brasilianskt -
refuseras det tvärt, utan skämt i.

Om ingår i var "stat"
både kaffe och mat -
en och tjugofem med vi oss nöja.
Då vi träla som förr
sopa rent för var dörr
och för fruarna åter oss böja.

På den kost oss bestås
vi blott sällan, gu´nås
kunna vidare värde ju sätta;
vi ha anspråk ock, vi,
vilja förstklassigt, si,
alla måltider äta och mätta.

Det ska katten här gå
och jämt ha sabla sjå
med att tvätta och skura och damma
om ej "påökt" vi få -
nej, jag vill föreslå
att vi strejka och det meddetsamma.

Ja, en strejk, en blockad -
är ni med om den, vad,
för att önskemål vårt vi må vinna?
- Tacka tusan för de´
Fackförening vi ä´
och du är vår "förtroendekvinna".

Det nu blott återstår
att få se hur det går
och om fruarna "hjälplösa" bliva
eller om de i hast
fatta skurtrasa, kvast
för att högst själva klara sin skiva.

Visans författare - en journalist? 1903

[tillbaks] | [topp] | [text start]