Svenska Bilder
Carl Snoilsky

[tillbaks]
[kommentarer]
Gamle kung Gösta
Kung Erik
Djursholm
Vita frun
En natt i Augsburg
Lützen
Herr Jans likfärd
Kristina
Vapenbröderna
Erik Dahlberg
Olof Rudbeck
I Ryssland
Stenbocks kurir
Stenbock vid svarvstolen
Brandklipparen
På Värnamo marknad
Hemkomsten
Slottsherren
Regementets kalk
Hattar och mössor
Carolus Linnæus
I Swedenborgs trädgård
Svensksund
Amaryllis
Efter fyratio år
En afton hos fru Lenngren
Den gamla fröken
Den trettonde mars
Skogsvandringen

[topp]

CARL SNOILSKY (1841-1903)

Carl Snoilsky i Projekt Runeberg
Svenska Bilder ha ej från början utgjort en enhetlig diktcykel. Själva titeln Svenska Bilder använder Snoilsky första gången i den år 1881 utgivna samlingen Nya dikter. Den äldsta av bilderna är Kung Erik från 1870.


[topp]