Start | Föregående | Nästa    A
B C V Y Å Ä Ö 
A la fouchette, man smörja skall sitt krås.
Ack natur! när får jag möta
Ack! du har så trevligt här inunder,
Ack! med en fårbog, smör och limpa bara
Ack! när hjärtat brustit, och vårt öga
Ack! vilken utsikt för ett känsligt hjärta
Ack, sökte du hjärtan? Fanns det ej i nord?
Aftonens sol sitt guld kring fjärden breder,
Aftonvard och läsning, eller
Alla lemmar darra,
Alla svårt sig gruva:
Allt är helgat till frid.
Allt är lugnt, allt är fritt
Allt är redo till bön,
Allting annat skall man låta
Allting så ordentligt ställt,
Annat slag
Annat slag,
Annat än på himlafärd.
Apt´ek hon ansåg rätt och slätt
Att bli vän och bror med döden,
Att bruka som du vill,
att det var bovar allihopa.
Att det är vackert så.
Att dig en sällsam ära skett,
Att du fått männska bli.
Att du har svamp och blåbär fritt,
Att ej se en syndig värld.
Att ge, då man vill ha,
Att göra i Ångermanland?
Att han rakt av förtjusning blev knöl.
Att i Ryssland vi ha en koloss.
Att jag inte med Ryssen vill slåss.
att leva länge här på jorden
att man den kungen sköt för bitti!
Att plägning man fått med besked,
Att sommarns fröjder till mötes gå.
Att Stockholmare se, blev han slutligt så rörd,
Att sätta bo på gravacca-bergen
Att ta tron och spira ann,
att ålderdom är konsten blott
av döden lät han sig in i hamnen bogsera -
Av elden, som i hennes öga brann, (Fallera)
Av hela gärdsgårdens bataljon.
Avund jag ej kostar på
[topp]