Start | Föregående | Nästa    F
B C V Y Å Ä Ö 
FEM TRAPPOR OPP
Faen och hans mor!
Fan och kanaljer,
Farväl, o värld, tills vi ses igen!
Fast du visste vad det var att strida.
Fast jag var glad, jag ändå grät och led+(Fallera)
Fast jag var hungrig, åt jag ej en bit. (Fallera)
Fast något rödbrun som ett koppartak,
Festen är slut, och klockan tutar tolv.
fick hundra banko i pension
Fick jag svar? jo pytt!
Fjärilar och sländor leka
Fjäsande står med husets unga ätt.
Flammat ut och släckts, då gör så föga,
Flit gör kroppen frisk och lätt,
Foderbrist och kor:
Fordom, då man ej vid lyx var så van.
Fritt av religionen än.
Fritt må världen om vårt värde tvista!
Frun bör vara, hör ni det,
Fryser ändå magen,
Från början och till slut:
Från gatans buller, mänskolarm och stök.
från hembygdens skogar och dalar.
Från morgon till skymmande kväll.
Fräls, himmel! skrek dess moder, som var med, (Fallera)
Främst går i land en löjtnant från Borås.
Fyll din plikt i alla väder
Fyra rum och förstukvist.
Fåglarnas kväden
Får jag lov att säga bror?
får väl gå och stulta
För min skull, Amelie! låt bli, låt bli! (Fallera)
Förgäves du ångrar den brännande lust,
Förlåt! men stormen mitt sinne retat,
Förståndig i sitt levnadssätt,
förutan doktor och mixturer.
[topp]